Terug naar Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

Rechtskundige dienstverlening

eformity document solutions b.v.

eformity document solutions b.v.
Het (doen) exploiteren van productnamen en merken

B&O Letselschade - Juristen & Specialisten

B&O Letselschade - Juristen & Specialisten
Vaststellen en verhalen van personenschade.

Advocoeur De Haan

Advocoeur De Haan
Advocatenkantoor.

Exploitatiemaatschappij Mr W. van Ringelesteijn B.V.

Exploitatiemaatschappij Mr W. van Ringelesteijn B.V.
De uitoefening van een notarispraktijk door een notaris.

Notarispraktijk mr. H. Lunenborg

Notarispraktijk mr. H. Lunenborg
Uitoefenen van de praktijk van notaris door daartoe bevoegde personen met inachtneming van alle op een notaris toepasselijke wetsbepaling- en, in het bijzonder de bepalingen van de Wet op het Notarisambt

Rendant

Rendant
Het beheren van (commerci‰le) contracten met derden, alsmede het geven van opdrachten aan uitvoerende partijen ten behoeve van nakoming van genoemde contracten, alsmede het op verzoek uitvoeren van contracten, het ontwikkelen, beheren en exploiteren van bedrijvenparken, holdingmaatschappij

Zwartbol Advocaten B.V.

Zwartbol Advocaten B.V.
Het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk door een of meer advocaten, al dan niet in samenwerking met een of meer beoefenaren van andere vrije beroepen, een en ander met inachtneming van alle op het beroep van advocaat toepasselijke regelgeving.

Bootsma Adv. en Administratie

Bootsma Adv. en Administratie
Advies op gebied van financiële zaken, vastgoed, onroerend goed en belastingzaken, alsmede beheer van vastgoed en administratiekantoor.

Excesso Entertainment B.V.

Excesso Entertainment B.V.
De handel in-, de aankoop, inkoop en verkoop van, het exploiteren en distributieklaar maken van exclusieve rechten van films en documentaires en andere auteursrechtelijke beschermde werken.

Gennissen IP B.V.

Het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriele en intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van onder meer handelsmerken, auteursrechten, licenties, octrooien, modellen, geheime procede's, recepten en patenten, alsook het daaruit verwerven van royalty's en andere opbrengsten.

Reijval B.V.

Het verwerven, houden, bezitten, beheren, ontwikkelen en verhandelen van octrooien, patenten, licenties, merkrechten, modelrechten, domeinnamen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten.

DGA Juristen B.V.

DGA Juristen B.V.
Beheer van vermogen, opbouwen van pensioen, deelnemen in andere ondernemingen en het ver- werven en beheren van onroerende zaken; geven van advies op gebied juridische zaken, personeelszaken, vastgoed, handel, organisatie- structuren, regulier, interim en crisisman

Zwarte Paard Beheer B.V.

Beheer en management activiteiten alsmede het geven van financieel advies en het verlenen van juridische en (letselschade) expertise diensten