Terug naar Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

MolenaarCové Makelaars B.V.

MolenaarCové Makelaars B.V.
De uitoefening van de makelaardij door een of meer makelaars. Het adviseren bij het ontwerpen, verbouwen en herbouwen van registergoederen voor rekening van derden, alsmede de exploitatie hiervan.

NETICS B.V.

NETICS B.V.
Het doen van research en business development op het gebied van civiele techniek met een focus op building with and by nature en innovaties.

D&C engineering

D&C engineering
Het drijven van een ingenieursbureau, m.n. op het gebied van het ontwerpen, aannemen en doen uitvoeren van werken, in het bijzonder staal- constructiewerken, petrochemische installaties en offshore-installaties, alsmede electrici- teitscentrales; voorts het verstrekken van technische adviezen t.b.v. staalconstructie- werken, petrochemische installaties en offshore-installaties, alsmede elecktrici- teitsinstallaties; houdster- en financierings- maatschappij

Den Hartog Bouwadvies B.V.

Bouwkundig adviesbureau.

Geo2D B.V.

Geo2D B.V.
Landmeten en maatvoering

Nevesbu B.V.

Nevesbu B.V.
Het leveren van ingenieursdiensten op het gebied van scheepsbouwkunde en maritieme werktuigkunde.

Unique Brands B.V.

Unique Brands B.V.
De handel in- waaronder begrepen de import, advies en levering van electronische en verlichtingsartikelen, alsmede van meubelen en design georiënteerde producten.

Panelfix.net B.V.

Panelfix.net B.V.
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies. Algemene metaalbewerking. Risico analisten en schadetaxateurs. Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan. Het verrichten van (herstel) werkzaamheden aan gebouwen en (technische) installaties alsmede het verrichten van taxaties, schade opname en het verlenen van adviesdiensten voor gebouwen en (technische) installaties. (herstel/spuit) werkzaamheden aan metalen gevel elementen van gebouwen en (technische) installaties.

Remy Barnhoorn Design

Technisch ontwerpbureau.

Techcetera B.V.

Het doen exploiteren van een adviesbureau voor (technische) projectondersteuning. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

A. Hartkoorn

A. Hartkoorn
Het geven van adviezen m.b.t. daktuinen, tuinen en aanleg en onderhoud; detachering; het keuren van speeltoestellen

AEP International

AEP International
Wereldwijde groothandel in speciale onderdelen/producten van elektronische apparatuur, waaronder radarapparatuur en bestralingsapparatuur. Verkoop van speciale vermogens elektronicacomponenten, waaronder condensatoren, weerstanden, ultracondensatoren, gassensoren en speciale gereedschappen. Ontwikkeling, productie en verkoop van totaaloplossingen voor hybride energieopslag systemen, complete vermogenselektronica oplossingen waaronder starter modules, energieopslag modules, UPS systemen, (snel) laadsystemen, ACDC laders, DCAC motor inverters, generatoren enz.

Andira Vietnam B.V.

Andira Vietnam B.V.
Advisering op het gebied van goederen/tech- nische transacties

Architectenbureau Martin Stuurman

Architectenbureau Martin Stuurman
Architecten- en ingenieursbureau.

Boonstoppel Engineering

Boonstoppel Engineering
Adviseren en begeleiden van technische installaties Legionella onderzoeken onder de mede-handels- naam: Risicom Benelux.

Bss-nederland

Bss-nederland
Advies in, produceren en leveren van veiligheidsbesturingen voor gritstralen. Advies in, verkoop, leveren, montage en onderhoud van persluchtinstallaties, persluchtleidingsystemen en straalinstallaties. Reiniging van roetfilters voor dieselmotoren. Advies in, verkoop van, en dienstverlening met CO2-ijsstraalapparatuur en speciale waterstraalapparatuur. Reiniging van roetfilters voor dieselmotoren.

ConTec B.V.

ConTec B.V.
Productie van (geluiddempende) containers / omkastingen en constructiewerken.

DAR Bouwadvies B.V.

DAR Bouwadvies B.V.
Bouwkundig adviesbureau. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

de Gelder O.R.D.

de Gelder O.R.D.
Ondersteuning op het gebied van revalidatie- diensten. Schoonmaakbedrijf.

GE Power Services

GE Power Services
Onder de naam ALSTOM Power Nederland: Onderhoud, reparaties, modernisering, renovaties en bedrijfsvoering van energie opwekkingsinstallaties, van industriële roterende machines en van rookgasreinigings- installaties met inbegrip van alle bijbehorende hulpsystemen en componenten en levering van onderdelen; Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Zon&Zo Duurzame Oplossingen - Nederland BV

Zon&Zo Duurzame Oplossingen - Nederland BV
Het beheren en adviseren van energy management, leveren van - en de bemiddeling bij - de levering van duurzame energie.

HVO Engineering

HVO Engineering
Het uitvoeren van technisch tekenwerk, engineeringswerkzaamheden

Kuipers Projectrealisatie

Kuipers Projectrealisatie
Uitvoeren bouwkundige werkzaamheden voor particulieren en bedrijven. Het uitvoeren van projectwerkzaamheden voor bouwbedrijven. Leveren en aanbrengen van vloerisolatie.

Rendant

Rendant
Het exploiteren van infrastucturele netwerken op bedrijventerreinen, kantoorparken en andere terreinen.

Moree Technische Project Ondersteuning

Het aannemen en uitvoeren van technisch projectgerelateerde opdrachten met betrekking tot het onderhoud op (petro)chemische fabrieken.

Aalbers Ship Design & Development B.V.

Aalbers Ship Design & Development B.V.
Advies, ontwikkeling en ontwerp op scheepsbouwkundig gebied, alsmede de bouw, verbouw en handel in schepen

Holland Duurzaam Bouw BV

Holland Duurzaam Bouw BV
Ontwikkeling advies, investeren en dienstverlening mbt duurzame energie en co2 beperkende maatregelen.

IBT Alblasserdam B.V.

IBT Alblasserdam B.V.
De uitoefening van een bouw- en adviesbureau in de meest ruime zin, waaronder met name begrepen begrepen: het - zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden - ontwerpen, tekenen, berekenen, ontwikkelen, (doen) opstarten, bege- leiden en uitvoeren van projecten, (bouw)werken en/of constructies ten behoeve van de burger- lijke en utiliteitsbouw; het geven van adviezen en het verlenen van diensten op het gebied van de burgerlijke- en utiliteitsbouw

Len Stam Veilig Wonen

Len Stam Veilig Wonen
Het leveren, monteren en onderhouden van beveiligingsproducten alsmede advisering op het gebied van inbraakbeveiliging en politiekeur- merk veilig wonen

Lesec Telecom B.V.

Lesec Telecom B.V.
Het adviseren en verlenen van diensten met telecommunicatieapparatuur en datanetwerken.

OmniformGroup

OmniformGroup
Uitoefenen van een civiel technisch ingenieursbureau, ontwerpen, voorbereiden en begeleiden van projecten in de civiele sector (weg- en waterbouw); Het tijdelijk ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Omniform Techn. Solutions B.V.

Omniform Techn. Solutions B.V.
Technisch adviesbureau; Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Stellio Projects

Stellio Projects
Mechatronica (mechanisatie, automatisering, besturingstechniek, procesverbetering). Onder de medehandelsnaam Used Industrials wordt uitgeoefend: een platform voor handel in gebruikte industriële machines. Projectmanagement in de industrie. Project Development.

VIA Visser Interieurarchitect Alblasserdam

VIA Visser Interieurarchitect Alblasserdam
Bureau voor interieurarchitectuur alsmede ICT dienstverlening.

Omniform Projects

Het verstrekken van adviezen, het begeleiden en aannemen van projecten op het gebied van technische ontwerpen; Het tijdelijk ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Smart Energy Manager B.V.

Het ontwikkelen, adviseren en leveren van technische oplossingen in het kader van Energy Management; beheer, beleggen, financieren.

Solutions in Transit

1) Modelleren en analyseren van verkeersnetwerken, verkeerssituaties en rijgedrag door microsimulatie software (PTV Vissim) 2) Modelleren en analyseren van geografische data met GIS software (ArcGIS) 3) Datavisualisatie voor bovenstaande punten.

A.J.K. Engineering

A.J.K. Engineering
Ontwerp en bouw van mobiele vermogens test apparatuur en werktuigkundig teken en rekenwerk, onderhoud van machines.

AGr Projecten B.V.

AGr Projecten B.V.
Engineering en uitvoering van civiele werken op het gebied van de bouw. Uitlenen van de directeur/ groot aandeelhouder aan andere bedrijven

Ayya

Ayya
Het geven van coaching, advies en trainingen op het gebied van techniek en bedrijfskunde. Lesgeven in ontwerpen, het ontwerpen van klimaatinstallaties en ook software ontwikkeling voor het ontwerpen van klimaat installaties.

Berbers Optical Network Service B.V.

Berbers Optical Network Service B.V.
Adviseren en begeleiden bij de montage van glasvezel netwerken t.b.v. data- en tele- communicatie plus het meten en maken van kwaliteitsrapportages van deze netwerken. Importeren, inkopen, exporteren en verkopen van roerende goederen en materialen

BK 3D Solutions

BK 3D Solutions
Engineerings werkzaamheden op het gebied van werktuigbouw. Gespecialiseerd in 3D ontwerp/study van piping modellen in de gas en olie industrie.

L-Systems B.V.

L-Systems B.V.
Maken en ontwerpen van micro-controllers en overige electronica, reparatie, inkoop, verkoop, import, export daarvan en verrichten van elektrotechnische werkzaamheden

Extern Design

Extern Design
Ontwerpbureau op het gebied van installatie- techniek

GS mode & design

GS mode & design
Detailhandel vanuit huis in kleding en accessoires, alsmede woninginrichtingsadvies

L.J. van Leeuwen Bouwbegeleiding

L.J. van Leeuwen Bouwbegeleiding
Bureau voor bouwbegeleiding

One B Bouwkundig ontwerpburo

One B Bouwkundig ontwerpburo
Het verzorgen van bouwkundig ontwerp en tekenwerk en het verzorgen van een vergunningsaanvraag voor particuliere woningen, seriematige woningbouw en utiliteitsprojecten, tevens het houden van bouwbegeleiding, bouwtoezicht en directievoering.

RH-NEV B.V.

RH-NEV B.V.
Het adviseren van en het verlenen van scheepsbouwkundige ingenieurs- en andere diensten

Roderik Bouw Consult

Roderik Bouw Consult
Bouwkundig advies, zowel particulieren als be- drijven, project ondersteuning, bouwkundig tekenwerk, directie voering, bestekken, toezicht, inmetingen, onderzoek, aankoopkeu- ring, rapportage, onderhoudsplanning

Smallegange Bouwadvies

Smallegange Bouwadvies
Als architect adviesdiensten leveren in de gehele levensloop van gebouwen 1. Planvorming, 2. Projectuitvoering en begeleiding 3. Beheertaken van gebouwen

SME Service Rotterdam bv

SME Service Rotterdam bv
Dienstverlening op het gebied van scheeps- automatisering (niveau meetsystemen)

SME Service Rotterdam bv

SME Service Rotterdam bv
Dienstverlening op het gebied van scheeps- automatisering (niveau meetsystemen)

Specken Hydraulics

Specken Hydraulics
Groothandel in (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen.Alsmede het vervaardigen, repareren en onderhouden, verhuren, installeren, testen, inspecteren en keuren van (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen. Alsmede technisch ontwerp en advies omtrent het vervaardigen, modificeren en repareren van (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen.

Stout Architectuur & Bouwadvies

Stout Architectuur & Bouwadvies
Adviesburo voor architectuur, bouwmanagement, bouwtechniek en projektontwikkeling

Vnr Engineering B.V.

Vnr Engineering B.V.
de uitoefening van een ingenieursbureau en het geven van adviezen op het gebied van engineerings en constructiewerken

Alblasserwaard Tuinprojekten

Hoveniersbedrijf Ontwikkeling en in de verkoop brengen van prefab betonelementen die toepasbaar zijn in de verkeerstechniek onder de mede-handels- naam: S B M betonproducten

Blue Ocean Engineering B.V.

Ontwerpen van vaartuigen

Bouwen en Omgeving Jansen advies & consult

Bouwkundige advisering en plantoetsing.

Bouwkader

Bouwkundig tekenbureau Projectondersteuning en bouwmanagement

D.G. Hage Projectbegeleiding

Het begeleiden en ondersteunen van infraprojecten, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers.

DeLaRo Infra Techniek B.V.

Veiligstellen, inspectie- en adviesbureau. docent en monteur van laag- en hoogspannings- installaties. Veiligheidsdiensten Tram en Metro. Brandveiligheidsdiensten

EJO - PM Services

Projectmanagement en ondersteunende activiteiten in de pertrochemische industrie.

eNEEF Development B.V.

Het ontwikkelen van producten voor de installatiebranche, waaronder producten bestemd voor de beperking van energie, het opwekken van energie en het verhogen van de comfort.

G.T. Vis engineering & management

Engineering en managen van HVAC projecten voor schepen en gebouwen

Hornet Laser Cladding Bv

Hornet Laser Cladding Bv
Het ontwikkelen en produceren van laserclad systemen, alsmede het importeren-, exporteren- , inkopen- en verkopen van onderdelen van laserclad systemen.

Joop ten Hove

Adviseurswerkzaamheden op het gebied van kunststoftoepassingen, betonvloeren etc.

Maatschap J. van Dijk-M. Wolvers

Bouw- en restauratie advies.

Mechanical Control & Design

Design en engineering t.b.v. de scheeps- en jachtbouw.

mvk bouwsupport

Begeleiden van bouwprojecten, directievoering bouwprojecten en toezicht bij bouwprojecten.

Penning Civiel & Groen

Calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering en advisering van projecten in de civiele techniek en de groensector.

RW Yacht Design

Het ontwerpen en engineeren van jachten en kleine bedrijfsvaartuigen

Seth van der Pol Advies

Bouwkundig teken- en adviesbureau, 3d modellering en interieurontwerp.

SME Bergschenhoek B.V.

Dienstverlening op het gebied van scheeps- automatisering (niveau meetsystemen)

Smit A&T

Administratiekantoor en werkvoorbereiding.

TDA Technology B.V.

Het (doen) uitvoeren van consultancy en expertise op het gebied van technische installaties

Teken- en adviesbureau Ligthart

Het drijven van een tekenbureau. Verzorgen en begeleiding omgevingsvergunningen. Advisering bedrijfsorganisatie kleinbedrijf.

Tekenbureau G.C. de Jong

Het drijven van een tekenbureau.

Van de Velde Civiel Adviesbureau

Van de Velde Civiel Adviesbureau
Civiel adviesbureau t.w.werkvoorbereiding en uitvoering.

WM bouwbegeleiding

Uitvoeren van bouwbegeleiding zoals opdrachtgever vertegenwoordigen (directie voering) in bouwteams/bouwvergaderingen en bij het bepalen van budget en bouwkosten.

Tracerco

Tracerco
Het uitvoeren van niet destructieve metingen op proces apparatuur in de chemische en petrochemische industrie.

Time Out Secondhome B.V.

Het treffen van voorbereidende handelingen tot het ontwikkelen van een onderneming met als doel: het ontwerpen, bouwen en onderhouden van recreatie- en permanente woningen; beheeractiviteiten.

Holland Duurzaam Bouw BV

Holland Duurzaam Bouw BV
Het ontwikkelen, adviseren en leveren van duurzame technieken al dan niet ten behoeve van (alternatieve ook wel groene) energie (zoals zon, wind, water en aardwarmte en soortgelijke energiebronnen;

Zweep / J

Zweep / J
Beheer van vermogen

Specken Beheer B.V.

Specken Beheer B.V.
Het onderzoek, het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen van (test)machines en aanverwante producten voor de autosport, de transportsector en de civiele sector en overige aanverwante sectoren, alsmede de im- en export op nationaal en internationaal niveau van dergelijke machines en aanverwante producten. Holding / beheer. Detachering.

Coneco Beheer B.V.

Het oprichten van, het op enigerlei deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen.

EM Green Engineering B.V.

Het bieden van een multidisciplinair dienstenpakket op de markten van industrie, energie en water. Beheer en belegging.

F & F Beheer B.V.

Ontwerp, levering, montage en onderhoud waterbehandelingsapparatuur, tevens handels-, beheer- en beleggingsmaatschappij, in de ruim- ste zin van het woord

global-E-systems Europe B.V.

Het ontwikkelen, verkopen, exploiteren en (laten) produceren van energiebesparende- en milieutechnische concepten voor de gebouwde omgeving en industrie en holdingactiviteiten.

Kooyman Ontwikkeling en Handel B.V.

Exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere registergoederen, het ontwikkelen en doen ontwikkelen van bouw- en/of andere projec- ten, het kopen en verkopen, huren en verhuren, vervreemden en bezwaren van registergoederen