Zakelijke dienstverlening

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

Administratiekantoor H. den Boer

Administratiekantoor H. den Boer
Administraties en belastingzaken

eformity document solutions b.v.

eformity document solutions b.v.
Het (doen) exploiteren van productnamen en merken

Stout + Partners administraties en belastingadviezen

Stout + Partners administraties en belastingadviezen
Accountancy, administraties, salarisadministra- ties, belasting en bedrijfsadviezen

Named Communicatie bureau

Named Communicatie bureau
Het geven van advies, het uitvoeren van projecten alsmede het geven van trainingen met betrekking tot marketing, communicatie en social media.

Treffend & Co

Treffend & Co
Het exploiteren van een communicatiebureau

MolenaarCové Makelaars B.V.

MolenaarCové Makelaars B.V.
De uitoefening van de makelaardij door een of meer makelaars. Het adviseren bij het ontwerpen, verbouwen en herbouwen van registergoederen voor rekening van derden, alsmede de exploitatie hiervan.

NETICS B.V.

NETICS B.V.
Het doen van research en business development op het gebied van civiele techniek met een focus op building with and by nature en innovaties.

ZGWA Ketenzorg B.V.

Het helpen van de bij haar aangesloten huisartsen in de regio West-Alblasserwaard en Omstreken bij het vervullen van hun rol in het (medisch) zorgaanbod in de directe omgeving van de patient, in het bijzonder op het gebied van de diabetiszorg.

CROB

CROB
Het verrichten van creatieve en productieve werkzaamheden op het gebied van grafische communicatie voor uiteenlopende opdrachtgevers

Verwoert Online Advertising

Verwoert Online Advertising
Aanbieden van dienstverlening aan bedrijven op het gebied van online marketing.

Reisbureau Personal Touch Travel Alblasserdam Chantal Tolksdorf

Reisbureau Personal Touch Travel Alblasserdam Chantal Tolksdorf
Persoonlijk reisadvies vanuit huis. Reisbureau, reisadvies op maat, persoonlijk reisadvies.

Visser Media & Design

Visser Media & Design
Het monteren van korte promotievideo's voor het bedrijven segment. Daarnaast verricht het bedrijf het bedrijf enkele aanverwante activiteiten: bedrijfspresentaties, beurspresentaties, ontwerpen PowerPoint huisstijl, logo-ontwerp en visualisatie interne competities.

Braanker Logistics

Braanker Logistics
Het verzorgen van administratieve- en fiscale dienstverlening

Kraamer & Van Laatum Administratiekantoor

Kraamer & Van Laatum Administratiekantoor
Het uitoefenen van een administratiekantoor en incassobureau, het aan- en verkopen van onroerend goed en het verhuren van onroerend goed.

Scientia Fiscalis

Scientia Fiscalis
Fiscale advisering alsmede het geven van cursussen en lezingen op het fiscale vakgebied

antelope Outdoor

antelope Outdoor
Financieel ICT adviesbureau; Verkoop van outdoor artikelen

Benthink B.V.

Benthink B.V.
Het verlenen van management, advies en ondersteuning. aanbieden van testen en assessments. Advies, coaching, begeleiding en ondersteuning op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, cultuur en gedrag. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

COM Creative

COM Creative
Hoogwaardige interieur en signing oplossingen, projectorganisatie m.b.t. signing, interieur en wayfinding.

Bedankjes.nl - Gifts to Connect

Bedankjes.nl - Gifts to Connect
Webwinkel in gifts en relatiegeschenken, internet advies en strategie.

QualityMasters

QualityMasters
De dienstverleing aan bedrijven op het gebied van ARBO/Milieuzorgsystemen, NEN-ISO9000 series certificering en andere vormen van certificering en kwaliteitszorg, met name het verzorgen van audits en beoordelingen, de uitgifte van certificaten, het opzetten van een registratiesysteeem en het registreren van afgegeven certificaten.

ScopeFinance

ScopeFinance
Staffing en interim management op het gebied van data.

Ycontrol

Ycontrol
Consultancy Project Control in de technische industrie.

D&C engineering

D&C engineering
Het drijven van een ingenieursbureau, m.n. op het gebied van het ontwerpen, aannemen en doen uitvoeren van werken, in het bijzonder staal- constructiewerken, petrochemische installaties en offshore-installaties, alsmede electrici- teitscentrales; voorts het verstrekken van technische adviezen t.b.v. staalconstructie- werken, petrochemische installaties en offshore-installaties, alsmede elecktrici- teitsinstallaties; houdster- en financierings- maatschappij

Den Hartog Bouwadvies B.V.

Bouwkundig adviesbureau.

Geo2D B.V.

Geo2D B.V.
Landmeten en maatvoering

Nevesbu B.V.

Nevesbu B.V.
Het leveren van ingenieursdiensten op het gebied van scheepsbouwkunde en maritieme werktuigkunde.

Safety-Fire B.V.

Safety-Fire B.V.
Het leveren van producten, diensten, trainingen, opleidingen en advies op het gebied van brandbeveiliging, de preventie en beveiliging in het algemeen en algemene veiligheid op de werkvloer en in panden. Controle,reparatie/onderhoud en het keuren van blusmiddelen (draagbare/verrijdbare blustoestellen, slangsystemen met vormvaste/plat oprolbare slang en droge blusleidingen),veiligheidsartikelen, noodverlichting (tevens installatie), verbandmiddelen, ADR middelen, ladders-, trappen, rolsteigers conform NEN-2484 en electrische arbeidsmiddelen conform NEN-3140. Beheerder van brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Het uitvoeren van brandvertragende behandelingen.

Unique Brands B.V.

Unique Brands B.V.
De handel in- waaronder begrepen de import, advies en levering van electronische en verlichtingsartikelen, alsmede van meubelen en design georiënteerde producten.

McArt Environmental Signage

McArt Environmental Signage
De handel in-, het adviseren over- en het ontwerpen en vervaardigen en installeren van reklamemiddelen, full color produkten en objecten, alsmede de handel in materialen en hulpmiddelen.

Administratiekantoor Stehouwer

Administratiekantoor Stehouwer
Administratiekantoor

B&O Letselschade - Juristen & Specialisten

B&O Letselschade - Juristen & Specialisten
Vaststellen en verhalen van personenschade.

MijnWerkgever.nl B.V.

MijnWerkgever.nl B.V.
Het geven van adviezen en het verrichten van (consultancy)werkzaamheden op het gebied van personeelsmanagement, alsmede het (doen) verzorgen en controleren van salaris- en andere administraties.

MKB Payroll.nl

MKB Payroll.nl
Het ter beschikking stellen van personeel aan derden, alsmede personele diensten ten behoeve van derden (payroll).

B&O Letselschade | Letselschade Expertise

B&O Letselschade | Letselschade Expertise

Panelfix.net B.V.

Panelfix.net B.V.
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies. Algemene metaalbewerking. Risico analisten en schadetaxateurs. Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan. Het verrichten van (herstel) werkzaamheden aan gebouwen en (technische) installaties alsmede het verrichten van taxaties, schade opname en het verlenen van adviesdiensten voor gebouwen en (technische) installaties. (herstel/spuit) werkzaamheden aan metalen gevel elementen van gebouwen en (technische) installaties.

Remy Barnhoorn Design

Technisch ontwerpbureau.

Techcetera B.V.

Het doen exploiteren van een adviesbureau voor (technische) projectondersteuning. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Raaak Personeel

Raaak Personeel
Het werven, selecteren, uitzenden en detacheren van personeel. Online adverteren / advertising.

Rika

Rika
Het ontwerpen van plantaardig drukwerk; tevens bloemschikken

Arthur Tuytel chocolatier/ patissier

Arthur Tuytel chocolatier/ patissier
Het geven van advies/trainingen en het doen van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van chocolaterie/patisserie

V.O.F. Snackbar en Partyservice Den Dam

V.O.F. Snackbar en Partyservice Den Dam
Het exploiteren van een cafetaria, restaurant en partyservice

Natuursteen Alblasserdam | Ella Natuursteen

Natuursteen Alblasserdam | Ella Natuursteen
Ontwerpen en maken van diverse producten uit natuursteen op maat gemaakt.

Parkit creaties

Parkit creaties
Grafisch vormgeving.

Vertaalbureau 'De Drechtsteden'

Vertaalbureau 'De Drechtsteden'
Vertaalburo

Dierenkliniek de Waard Alblasserdam

Dierenkliniek de Waard Alblasserdam
Het opzetten en exploiteren van veterinaire klinieken en het leveren van diensten op het gebied van de veterinaire medische zorg en het verhandelen van geselecteerde dierlijke voedingsmiddelen en verzorgingsproducten.

Administratiekantoor C.L.J. Kemper

Administratiekantoor C.L.J. Kemper
Belastingzaken, administratiekantoor

b&d administratie partners

b&d administratie partners
Administratiekantoor. Verkoop (via internet) van solar producten en het bemiddelen bij de installatie van deze producten.

Bas Administratie & Advies

Bas Administratie & Advies
Administratiekantoor

Bedrijfsvoeringscoach

Bedrijfsvoeringscoach
Administratiekantoor en coaching bedrijfsvoering.

Advocoeur De Haan

Advocoeur De Haan
Advocatenkantoor.

Dieleman & Schipper Accountants en Fiscalisten

Dieleman & Schipper Accountants en Fiscalisten
Accountantskantoor en belastingadviesbureau

E.S.belastingadvies

E.S.belastingadvies
Het geven van belastingadvies en het verzorgen van belastingaangiftes voor particulieren en zzp-ers. Schrijven, herschrijven en corrigeren van teksten en webcontent.

Eureka! Fiscountancy

Eureka! Fiscountancy
Het verlenen van administratieve interim diensten, behandelen van fiscale vraagstukken, administratiekantoor. Het exploiteren van websites, internet marketing. Het exploiteren van websites op het gebied van energie.

Ficura

Ficura
Administratie- en belastingadvieskantoor

Finnian

Finnian
Administratiekantoor

Gravis administratie- en belastingconsultants b.v.

Gravis administratie- en belastingconsultants b.v.
Het (doen) uitoefenen van het beroep van administratie- en belastingconsultant.

Gravis administratie- en belastingconsultants b.v.

Gravis administratie- en belastingconsultants b.v.
Het (doen) adviseren op het gebied van management en bedrijfsvoering en het (doen) adviseren op het gebied van belastingen.

Gravis administratie- en belastingconsultants b.v.

Gravis administratie- en belastingconsultants b.v.
Het voeren van een administratiekantoor, alsmede het beheren van een cliëntenportefeuille

Kraamer & Van Laatum Administratiekantoor

Kraamer & Van Laatum Administratiekantoor
Het verzorgen van administraties, loonadmini- straties en belastingaangiftes

Exploitatiemaatschappij Mr W. van Ringelesteijn B.V.

Exploitatiemaatschappij Mr W. van Ringelesteijn B.V.
De uitoefening van een notarispraktijk door een notaris.

Notarispraktijk mr. H. Lunenborg

Notarispraktijk mr. H. Lunenborg
Uitoefenen van de praktijk van notaris door daartoe bevoegde personen met inachtneming van alle op een notaris toepasselijke wetsbepaling- en, in het bijzonder de bepalingen van de Wet op het Notarisambt

Radeau B.V.

Radeau B.V.
De exploitatie van een administratie- en (belasting)advieskantoor in de meest uitgebreide zin.

Rendant

Rendant
Het beheren van (commerci‰le) contracten met derden, alsmede het geven van opdrachten aan uitvoerende partijen ten behoeve van nakoming van genoemde contracten, alsmede het op verzoek uitvoeren van contracten, het ontwikkelen, beheren en exploiteren van bedrijvenparken, holdingmaatschappij

RVD Financials B.V.

RVD Financials B.V.
Administratieve dienstverlening, interim opdrachten, implementatie/ integratie van administratie systemen, financiële dienstverlening.

SNIP ONLINE BV

SNIP ONLINE BV
Het verlenen van diensten op het gebied van administratie en consultancy. Administratie en belastingadvies.

AM Management Solutions

AM Management Solutions
Interimmanagement op het gebied van (financiële) bedrijfsvoering. Advisering en consultancy. Officemanagement.

Bolk Straal en Poedercoattechniek

Bolk Straal en Poedercoattechniek
Straal- en conserveringsbedrijf, groothandel in metaalproducten, gespecialiseerd in vracht- wagenvelgen alsmede bedrijfsorganisatie en adviesbureau

BrightLink

BrightLink
Projectmanagement in marketing, communicatie en events.

Dirk Louter Advies en Management B.V.

Dirk Louter Advies en Management B.V.
Organisatieadvies en verandermanagement voor overheid, non-profit instellingen en bedrijs- leven

Econmit B.V.

Econmit B.V.
Vermogensbeheer, zakelijke dienstverlening, handel in ongeregelde goederen. Trainingen, workshops, uitgeverij van opleidingsmateriaal.

ISOMANAGEMENT ISO Certificering en Organisatieadviesbureau

ISOMANAGEMENT ISO Certificering en Organisatieadviesbureau
Ondersteuning bij certificering alsmede organisatie en management advies.

ISOMANAGEMENT ISO Certificering en Organisatieadviesbureau

ISOMANAGEMENT ISO Certificering en Organisatieadviesbureau
Ondersteuning bij certificering alsmede organisatie- en managementadvies.

Omega Salaris en Advies B.V.

Omega Salaris en Advies B.V.
Het verlenen van diensten op het gebied van salarisadministratie en het geven van adviezen met betrekking tot arbeidsrecht, sociale verzekeringen, beloningen en personeel & organisatie, alsmede het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van salarisadministrateurs.

Penning Bcr

Penning Bcr
Bedrijfsconsultancy en assistentie bij managementvraagstukken. Implementatie en realisatie van (veranderings) projecten.

Rendant

Rendant
Het ontwikkelen, realiseren, uitzetten en onderhouden van maatwerk, financieringsconstructies ter financiering van activiteiten van groepsmaatschappijen en het aangaan van partnerships op het gebied van financiering.

Rograma

Rograma
Dienstverlening alsmede consultancy advies op het gebied van security management systemen. Brede administratieve dienstverlening.

Schouwink Management Service

Schouwink Management Service
Project- en interimmanagement en tevens consultancy

ST Coaching

ST Coaching
Het verzorgen van coaching in het onderwijs, verkoop van gewichtsbeheersingproducten, voedingssupplementen en beauty- en welnessproducten

SZ Advies

SZ Advies
Adviseren op het gebied van project-, contract- , omgevingsmanagement en projectbeheersing.

Your Personal Assistant Service

A&A APK. Garagebedrijf B.V.

A&A APK. Garagebedrijf B.V.
De exploitatie van een APK-keuringsstation en garagebedrijf.

24 jaar oud

A. Hartkoorn

A. Hartkoorn
Het geven van adviezen m.b.t. daktuinen, tuinen en aanleg en onderhoud; detachering; het keuren van speeltoestellen

AEP International

AEP International
Wereldwijde groothandel in speciale onderdelen/producten van elektronische apparatuur, waaronder radarapparatuur en bestralingsapparatuur. Verkoop van speciale vermogens elektronicacomponenten, waaronder condensatoren, weerstanden, ultracondensatoren, gassensoren en speciale gereedschappen. Ontwikkeling, productie en verkoop van totaaloplossingen voor hybride energieopslag systemen, complete vermogenselektronica oplossingen waaronder starter modules, energieopslag modules, UPS systemen, (snel) laadsystemen, ACDC laders, DCAC motor inverters, generatoren enz.

Andira Vietnam B.V.

Andira Vietnam B.V.
Advisering op het gebied van goederen/tech- nische transacties

30 jaar oud

Architectenbureau Martin Stuurman

Architectenbureau Martin Stuurman
Architecten- en ingenieursbureau.

Autoservice Embrechts vof

Autoservice Embrechts vof
De in- en verkoop, export (voor derden), tenaamstellen en repareren van gebruikte auto's APK 1 keuringen

Boonstoppel Engineering

Boonstoppel Engineering
Adviseren en begeleiden van technische installaties Legionella onderzoeken onder de mede-handels- naam: Risicom Benelux.

Bss-nederland

Bss-nederland
Advies in, produceren en leveren van veiligheidsbesturingen voor gritstralen. Advies in, verkoop, leveren, montage en onderhoud van persluchtinstallaties, persluchtleidingsystemen en straalinstallaties. Reiniging van roetfilters voor dieselmotoren. Advies in, verkoop van, en dienstverlening met CO2-ijsstraalapparatuur en speciale waterstraalapparatuur. Reiniging van roetfilters voor dieselmotoren.

ConTec B.V.

ConTec B.V.
Productie van (geluiddempende) containers / omkastingen en constructiewerken.

DAR Bouwadvies B.V.

DAR Bouwadvies B.V.
Bouwkundig adviesbureau. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

de Gelder O.R.D.

de Gelder O.R.D.
Ondersteuning op het gebied van revalidatie- diensten. Schoonmaakbedrijf.

GE Power Services

GE Power Services
Onder de naam ALSTOM Power Nederland: Onderhoud, reparaties, modernisering, renovaties en bedrijfsvoering van energie opwekkingsinstallaties, van industriële roterende machines en van rookgasreinigings- installaties met inbegrip van alle bijbehorende hulpsystemen en componenten en levering van onderdelen; Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Zon&Zo Duurzame Oplossingen - Nederland BV

Zon&Zo Duurzame Oplossingen - Nederland BV
Het beheren en adviseren van energy management, leveren van - en de bemiddeling bij - de levering van duurzame energie.

HVO Engineering

HVO Engineering
Het uitvoeren van technisch tekenwerk, engineeringswerkzaamheden

10 jaar oud

Kuipers Projectrealisatie

Kuipers Projectrealisatie
Uitvoeren bouwkundige werkzaamheden voor particulieren en bedrijven. Het uitvoeren van projectwerkzaamheden voor bouwbedrijven. Leveren en aanbrengen van vloerisolatie.

Rendant

Rendant
Het exploiteren van infrastucturele netwerken op bedrijventerreinen, kantoorparken en andere terreinen.

kunst&vormgeving Leon van der Slik

Creëren van kunst en toegepaste kunst(1-2-3D) Het decoreren van plafonds en interieurs. Productontwikkeling op het gebied van CVT technologie (continu variabele transmissie)

Blok ontwerp & fotografie

Blok ontwerp & fotografie
Grafisch ontwerp en fotografie. Detailhandel via webshop in natuurproducten, elektrische apparatuur en trendy artikelen. Webhosting en domeinregistratie.

EJ Security

EJ Security
De uitoefening van een beveiligingsbedrijf. Het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden m.b.t. telefoons, computers en randapparatuur. Workshops, belettering, interieur stickers (via internet + detailhandel). Werven en selecteren van personeel ohgv de beveiliging. Groothandel in bovenkleding. Import export in textiel.

Esther Benard

Esther Benard
Grafische vormgeving

LV Belettering

LV Belettering
Beletteringen t.b.v. reclame tevens bedrukken van textiel, ruitdecoratiefolies en tinten van autoruiten tevens autocleaning. Tevens het borduren van kleding

Multigraphic design

Multigraphic design
Reclame ontwerpbureau

ShareDesign B.V.

ShareDesign B.V.
Het uitoefenen van activiteiten op het gebied van twee- en driedimensionale vormgeving, marketing, reclame, public relations, communicatie advies en internet ontwerp/toepassing, het leveren van grafische producten waaronder drukwerk en reclame materialen.

Babs Gottschalk

Babs Gottschalk
Het ontwerpen, ontwikkelen en maken van (creatieve) producten en objecten alsmede het vervaardigen van meubels.

ChrizKnitz

ChrizKnitz
Vertalen van breipatronen vanuit Noors, Deens, Duits, Engels naar Nederlands. Ontwerpen van breipatronen. Geven van workshops.

Cleanflex

Cleanflex
Consultancy Groothandel en productontwikkeling op het gebied van ecologische reinigings- en onderhoudsmiddelen en private labels. Tevens ontwikkelen van duurzame brandstofbesparingsproducten voor transport en binnenvaart.

Credo Clean

Credo Clean
Schoonmaakbedrijf. Games uitgeven en ontwikkelen.Ontwikkelen produceren van reinigingsproducten. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

FJOOTO.nl

FJOOTO.nl
Fotograaf, all round

5 jaar oud

Niecky's Art Works

Niecky's Art Works
Ontwerpen, creëren, verhuren en verkopen van artworks, aanduidingsborden, geboorteborden, verkoop van gehaakte knuffels, geboetseerde kunstwerken en schilderijen

Pater Computers

Pater Computers
Digitaal drukwerk; Software ondersteuning; Distributie kleine artikelen, voornamelijk drukwerk. Kernregio: Zuid-Holland-Zuid. Aanleg en beheer van geluidsinstallaties in kerkgebouwen. Aanleg, beheer en exploitatie van een in eigen beheer ontwikkeld kerktelefoonsysteem tegen lage kostprijs voor de kerken. Dupliceren van audio cd's. Levering en onderhoud van computersystemen en overige ICT-producten.

PsychElan

Vendor Services Nederland

Vendor Services Nederland
Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van winkelconcepten en verkoopkanalen, zowel ten behoeve van detailhandel als ten behoeve van groot- en andere handel, alsmede het ontwikkelen, beheren en exploiteren van één of meerdere franchise- formules en het sluiten van de daartoe benodigde overeenkomsten.

StayConnect B.V.

StayConnect B.V.
Het adviseren, engineeren, automatiseren en installeren van elektronische installaties en systemen, het geven van verlichtingsadvies, het ontwerpen en realiseren van domotica toepassingen, het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het gebied van telematica (ICT diensten).

Zon&Zo Duurzame Oplossingen - Nederland BV

Zon&Zo Duurzame Oplossingen - Nederland BV
Het voor gemeenschappelijke rekening bemiddelen bij verkoop van duurzame oplossingen in energiebesparing en voorts al hetgeen tot het vorenstaande behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Dierenarts Wout Alblasserdam

Dierenarts Wout Alblasserdam
Dierenartspraktijk.

JKDienstverlening

Betontimmerwerken in de civiele betonbouw en woningbouw. Diverse timmerwerken/renovatie Deskundige Leidinggevende bij Projecten (DLP)

Previta B.V.

Previta B.V.
Het verlenen van diensten op het gebied va gezondheidsmanagement en arbo-gerelateerde diensten, het uitvoeren van gezondheids- onderzoeken, het verzorgen van trainingen,

Meteo Alblasserdam

Meteorologische activiteiten waaronder het beheren van een weerstation en het aanbieden van actuele en historische weerdata. Tevens het exploiteren van een website op dit gebied.

Steven concepts

Groothandel in thee. Handel in banket. Ontwikkelen, bedenken, ondersteunen en adviseren voor nieuwe concepten.

The Black Stag

Reclame, grafisch vormgeving/ multi media vormgeving en fotografie.

Peter Lodder Fotografie

Peter Lodder Fotografie
Reportagefotografie

Van der Rhee Outdoor Design

Van der Rhee Outdoor Design
Tuinontwerp, hoveniers werkzaamheden, alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van de buitenruimte

RPN-DJC

Psychologenpraktijk. Organisatie-adviesbureau.

Moree Technische Project Ondersteuning

Het aannemen en uitvoeren van technisch projectgerelateerde opdrachten met betrekking tot het onderhoud op (petro)chemische fabrieken.

Arestho | Microflex, slangen, koppelingen & meer

Arestho | Microflex, slangen, koppelingen & meer
Webwinkel in technische kunststof producten. Freelancer in de bouw.

Easyfires B.V.

De groot- en detailhandel in tuinhaarden, tuinmeubilair en alle daarmee verband houdende onderdelen en aanverwante artikelen, alsmede het (doen) ontwerpen, ontwikkelen, produceren, installeren en onderhouden daarvan. Het ontwerpen, maken en verkopen (detail-, en groothandel) van steigerhouten meubels.

Full Visual B.V.

Full Visual B.V.
Het maken en verzorgen van film en fotografie zowel bedrijfsmatig als particulier.

Pak Projectrealisatie

Pak Projectrealisatie
Conceptontwikkeling en uitvoer van projecten in het vakgebied displays en interieurbouw alsmede fotografisch bedrijf voor bovengenoemde vakgebieden

RAM Service

RAM Service
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Administratieve werkzaamheden.

Zwartbol Advocaten B.V.

Zwartbol Advocaten B.V.
Het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk door een of meer advocaten, al dan niet in samenwerking met een of meer beoefenaren van andere vrije beroepen, een en ander met inachtneming van alle op het beroep van advocaat toepasselijke regelgeving.

Drijver en Partners B.V.

Drijver en Partners B.V.
Het voeren van management en het verlenen van diensten en adviesen in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van sportaccommodaties, horeca en andere bedrijven.

Drinkwaard Consultancy

Drinkwaard Consultancy
Bedrijfseconomisch adviesbureau.

Fortune Factory

Fortune Factory
Het verlenen van diensten op het gebied van reclame en promotie, waaronder met name begrepen het bedenken en uitvoeren van promotionele activiteiten, het (doen) promoten van diensten, goederen en producten, waaronder mede is begrepen het begeleiden en (doen) uitvoeren van projecten op vorenstaande gebieden.

Stellio Projects

Stellio Projects
Mechatronica (mechanisatie, automatisering, besturingstechniek, procesverbetering). Onder de medehandelsnaam Used Industrials wordt uitgeoefend: een platform voor handel in gebruikte industriële machines. Projectmanagement in de industrie. Project Development.

VanRip

Facilitaire dienstverlening. Woningen verhuur en verkoop gereed maken. Projectmatige schoonmaak, gevelreinigen en opleveringen. Organisatiekantoor gemaksdiensten (persoonlijke hulp/assistentie voor ouderen). Projectmanagement. Projectbegeleiding. Organisatie events.

Aalbers Ship Design & Development B.V.

Aalbers Ship Design & Development B.V.
Advies, ontwikkeling en ontwerp op scheepsbouwkundig gebied, alsmede de bouw, verbouw en handel in schepen

F & S Techniek B.V.

F & S Techniek B.V.
Onderhoud, revisie en reparatie van machinerie en/of onderdelen. Ontwerpen, engineeren, produceren, transporteren van machinerie en/of onderdelen. Verkopen en inkopen van machinerie en/of onderdelen. Keuring van gereedschappen. Reparatie en fabrikage van gereedschappen. Machinebouw, reparatie, aanpassingen en onderhoud. Hydrauliek, pneumatiek, aandrijftechniek, metaalbewerking, elektrotechniek en voertuig elektra. Keuring van hijsmiddelen, incl. reparatie.

Holland Duurzaam Bouw BV

Holland Duurzaam Bouw BV
Ontwikkeling advies, investeren en dienstverlening mbt duurzame energie en co2 beperkende maatregelen.

IBT Alblasserdam B.V.

IBT Alblasserdam B.V.
De uitoefening van een bouw- en adviesbureau in de meest ruime zin, waaronder met name begrepen begrepen: het - zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden - ontwerpen, tekenen, berekenen, ontwikkelen, (doen) opstarten, bege- leiden en uitvoeren van projecten, (bouw)werken en/of constructies ten behoeve van de burger- lijke en utiliteitsbouw; het geven van adviezen en het verlenen van diensten op het gebied van de burgerlijke- en utiliteitsbouw

Len Stam Veilig Wonen

Len Stam Veilig Wonen
Het leveren, monteren en onderhouden van beveiligingsproducten alsmede advisering op het gebied van inbraakbeveiliging en politiekeur- merk veilig wonen

Lesec Telecom B.V.

Lesec Telecom B.V.
Het adviseren en verlenen van diensten met telecommunicatieapparatuur en datanetwerken.

Ohm Installatietechniek B.V.

Ohm Installatietechniek B.V.
Het installeren van elektrotechnische installaties zoals licht en kracht-, sterk en zwakstroom, data en telefonie, aarding en bliksem, beveiligingsinstallaties en dergelijke; het installeren van werktuigbouwkundige installaties zoals gas, sanitair, centrale verwarming, luchtbehandeling, meet- en regeltechniek, lichte bouwactiviteiten zoals metselen, voegen, timmeren, tegelzetten, stukadoren, schilderen en dergelijke, alles in de meest ruime zin des woords; beheeractiviteiten. Het detacheren of collegiaal uitlenen van personeel.

OmniformGroup

OmniformGroup
Uitoefenen van een civiel technisch ingenieursbureau, ontwerpen, voorbereiden en begeleiden van projecten in de civiele sector (weg- en waterbouw); Het tijdelijk ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Omniform Techn. Solutions B.V.

Omniform Techn. Solutions B.V.
Technisch adviesbureau; Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

VIA Visser Interieurarchitect Alblasserdam

VIA Visser Interieurarchitect Alblasserdam
Bureau voor interieurarchitectuur alsmede ICT dienstverlening.

Pixelkiwi

Pixelkiwi
Reclame ontwerpen, digitale opmaak en uitwerken van de al bedachte reclame-uitingen Bouwen van site's en onderhouden van site's Webdesign.

XQuisite

XQuisite
Onlinemarketingbureau gespecialiseerd in SEO, SEA en webdevelopment. Webshop in baby- en kinderkleding.

Buro Inspiratief B.V.

Buro Inspiratief B.V.
Dienstverlening op het gebied van coachen en scholen van docenten, instructeurs en trainers op pedagogisch en didactisch vlak, alsmede het geven van workshops op dit gebied

Catchdm B.V.

Catchdm B.V.
De bemiddeling bij (het tot stand komen van transacties met betrekking tot) de aan- en verhuur van adresbestanden, alsmede het exploiteren, huren en verhuren daarvan, het geven van advies en ondersteuning op het gebied van klantenwerving middels gebruikmaking van directmarketing, en voorts het verzamelen, opbouwen, hebben, beheren en exploiteren van adresbestanden, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Rob Kamminga Fotografie

Rob Kamminga Fotografie
Reclame-, reportage-, industriële-, bedrijfsre- portafe-, sport- en persfotografie

STERK in uitvoering

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van communicatie.

Studio Johan Slotema B.V.

Studio Johan Slotema B.V.
Het verzorgen van fotografie voor bedrijven en instellingen, in de meest ruime zin

TBMEDIA

TBMEDIA
Foto- en videografie op locatie, grafisch ontwerpbureau. Vechtsportschool, Tang Soo do, Zelfverdediging, Kickboksen, Martial art.

Vriens-Perfect

Vriens-Perfect
Bedrijfs- en reportagefotografie + video, de groothandel in scheepsbenodigdheden voor de pleziervaart zoals scheepsschroeven, motor- onderdelen etc.

Dacoti Group Bv

Dacoti Group Bv
Adviseren en uitvoeren van integraal vastgoedmanagement binnen de overheid.

RIMAR SOLUTION B.V.

Advies, training en management voor de organisatie als geheel en het individu dat daarin werkzaam is.

Omniform Projects

Het verstrekken van adviezen, het begeleiden en aannemen van projecten op het gebied van technische ontwerpen; Het tijdelijk ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Smart Energy Manager B.V.

Het ontwikkelen, adviseren en leveren van technische oplossingen in het kader van Energy Management; beheer, beleggen, financieren.

Solutions in Transit

1) Modelleren en analyseren van verkeersnetwerken, verkeerssituaties en rijgedrag door microsimulatie software (PTV Vissim) 2) Modelleren en analyseren van geografische data met GIS software (ArcGIS) 3) Datavisualisatie voor bovenstaande punten.

Commu00b0pass , tekst & creatie

Communicatieadvies en ontwerpen van creatieve uitingen; tekstschrijven.

Joris Deelen Illustration & Design

Illustraties en design alsmede het vervaardigen van muurschilderingen en schilderijen. Modellenwerk.

DBNeesen

Sportfotografie Evenement fotografie Stock fotografie Portret fotografie

Happyday Fotografie

Allround fotografie

In eigen huis vormgeving

Grafisch ontwerpbureau. Fotografie en verkoop fotoproducten via internet.

Julia Marino

Fotografie en het maken van films.

Administratie Kantoor Dordrecht B.V.

Administratie Kantoor Dordrecht B.V.
Het verzorgen van administraties, het verrich- ten van administratieve werkzaamheden en het bemiddelen bij assuranties

Administratie- en Bedrijfsadviesbureau A.B.V.V.

Administratie- en Bedrijfsadviesbureau A.B.V.V.
Administratiekantoor/bedrijfsadviesbureau

Administratie- en Belastingadviesburo V.Pelt

Administratie- en Belastingadviesburo V.Pelt
Belastingconsulenten

Administratiekantoor Lankhorst

Administratiekantoor Lankhorst
Voeren van administraties voor derden het behandelen van belastingszaken en het geven van financiële adviezen

Adviesburo Alles in Balans

Adviesburo Alles in Balans
Adviesbureau op het gebied van o.a. fiscale- en financiele zaken

Belastingadvieskantoor Gortzak

Belastingadvieskantoor Gortzak
Geven van belasting- en financiële adviezen, voeren van administraties, directie- ondersteuning, aangiften belasting

Bootsma Adv. en Administratie

Bootsma Adv. en Administratie
Advies op gebied van financiële zaken, vastgoed, onroerend goed en belastingzaken, alsmede beheer van vastgoed en administratiekantoor.

Buro M. Donkervoort B.V.

Buro M. Donkervoort B.V.
Het beheren, administreren en adviseren van ondernemingen. Interieur-, kleur- en stylingadviezen voor woningen en bedrijfsruimten.

Calpas B.V.

Calpas B.V.
Het verzorgen van administraties en het geven van bedrijfseconomisch advies waaronder medebegrepen organisatie en marketing advies.

Erkelens Administratie en Consultancy

Erkelens Administratie en Consultancy
Administratiekantoor

Excesso Entertainment B.V.

Excesso Entertainment B.V.
De handel in-, de aankoop, inkoop en verkoop van, het exploiteren en distributieklaar maken van exclusieve rechten van films en documentaires en andere auteursrechtelijke beschermde werken.

Golfstroom

Golfstroom
Dienstverlening in journalistiek en het voeren van administraties voor derden.

H.M. van der Zijden

H.M. van der Zijden
Belastingconsulenten.

Mabas B.V.

Mabas B.V.
(doen) uitoefen van een administratiekantoor, alsmede houdster-, financierings- en beleg- gingsmaatschappij

Accountantskantoor P.L. van der Burg

Accountantskantoor P.L. van der Burg
Het geven van adviezen, voor het opzetten en de inrichting van administraties, samenstellen van jaarstukken en verdere administratieve werkzaamheden, het invullen en verzorgen van belastingaangiften.

Consort Beheer B.V.

Consort Beheer B.V.
Het verzorgen van administraties in de ruimste zin des woords

Consort Beheer B.V.

Consort Beheer B.V.
Het (doen) verlenen van administratieve diensten.

RAC Administr. & Belastingen

RAC Administr. & Belastingen
Administatie- en belastingbureau

Rtry B.V.

Rtry B.V.
Het uitoefenen van een belastingadviespraktijk.

Twj B.V.

Twj B.V.
De uitoefening van de praktijk van één of meer registeraccountants met inachtneming van alle op het beroep van registeraccountant toepasselijke bepalingen.

Breemen & Verschoor VOF Van

Breemen & Verschoor VOF Van
Het uitoefenen van een accountants- advieskantoor.

Van Leeuwen Accountancy & Advies

Van Leeuwen Accountancy & Advies
Het verrichten van accountancywerkzaamheden, het verzorgen van o.a. administraties en belastingaangiften alsmede het geven van fiscale adviezen.

Van Maastricht & Partner

Van Maastricht & Partner
Het voeren van administraties, het geven van belastingadviezen

4 Figure

4 Figure
Het verlenen van financiële diensten en het geven van advies aan zowel particulieren als aan bedrijven, ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

4*Co Opleidingsadvies en coaching

4*Co Opleidingsadvies en coaching
Opleidingsadvies en coaching onder andere competentieontwikkeling en ontwikkelen van leertrajecten.

AT Administraties B.V.

AT Administraties B.V.
Adviesbureau inzake adminstratie en belastingen

Bosse Enterprise B.V.

Bosse Enterprise B.V.
Consultancy en management t.a.v. vastgoedprojecten en/of vastgoedontwikkeling alsmede het begeleiden en managen van bouwprojecten.

Brussee Coaching & Advies

Brussee Coaching & Advies
Coaching, loopbaanadvies en -begeleiding, outplacement, personeelsadvies (HRD), training, begeleiding bij reïntegratie en persoonlijke ontwikkeling.

Carlo Lucas B.V.

Carlo Lucas B.V.
Advisering op het gebied van communicatie, mar- keting, reclame, management, organisatie en marktonderzoek; creatie, conceptontwikkeling, copywriting

Davacon B.V.

Davacon B.V.
Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploi- teren, huren en verhuren van onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede het doen van pensioen-, stamrecht- en lijfrente-uitke- ringen, het beleggen van gelden en het beheren van vermogen, zomede al hetgeen met het voren- staande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, voorts het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, van welke aard ook, en het in- staan voor schulden van derden; het verlenen van diensten aan derden; het oprichten en ver- werven van, het deelnemen in, het samenwerken met andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, waaronder begrepen (in)directe deelname in het kapitaal van een of meerdere vennoot- schap(pen) enz.

Ducado

Ducado
DLP-er: Een Deskundig Leidinggevende Projecten is werkzaam in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond) water. Hij of zij ziet toe op er gewerkt wordt volgens de geldige regels aangaande de Arbeidsomstandighedenwet op de werklocatie.

Epyh B.V.

Epyh B.V.
Het verlenen van financiële interim diensten

H. Jumelet Beheer B.V.

H. Jumelet Beheer B.V.
Beheer, belegging, exploitering en financiering, beheren enz. van (on)roerend zaken, instaan voor schulden van derden, verwerven, directie enz. Over ondernemingen, alles in ruimste zin

Haantrans Services

Haantrans Services
Services in transport.

Hetty van der Waal, Management Sup. & Secre-tariele Diensten

Hetty van der Waal, Management Sup. & Secre-tariele Diensten
Management, support en secretariele dienst- verlening in de breedste zin des woords

i2connect B.V.

i2connect B.V.
Het verlenen van adviezen, het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van zakelijke dienstverlening, consultancy, sales en marketing voor internationale bedrijven in de Consumer en Business tot Business markt voor Consumenten Electronica, Breedband, Video, Televisie en/of Internet (IOT).

JS Advies & Ondersteuning

JS Advies & Ondersteuning
Automatisering bedrijfsprocessen, administratieve ondersteuning, projectbegeleiding en -ondersteuning, toezichthoudende taken grond-, weg- en waterbouw.

M. Bindt Beheer B.V.

M. Bindt Beheer B.V.
Holding. De im- en export van lasbenodigdheden.

Mister Callcenter

Mister Callcenter
Het (doen) bevorderen van de (telefonische) verkoop van goederen en diensten van opdrachtgevers, zowel in de zakelijke als in de consumentenmarkt en zowel op outbound als op inbound basis

PerSens hr interim en advies

PerSens hr interim en advies
Interim-management, het geven van advies op het gebied van personeel en organisatie alsmede het werven en selecteren van personeel.

Pierre H. van Beusekom

Pierre H. van Beusekom
Het verstrekken van adviezen op het gebied van marketing, communicatie en verkoop. Projectmanagement

Pro4Staff

Pro4Staff
Advies, management en projecten leiden.

Rob de Hoog Holding B.V.

Rob de Hoog Holding B.V.
Management-activiteiten

Semath Management B.V.

Semath Management B.V.
Beheer- en beleggingsmaatschappij en uitvoering managementactiviteiten.

Swing, Business Consultancy

Swing, Business Consultancy
Swing voorziet in voorbereidende, uitvoerende en controlerende werkzaamheden op het gebied van management, marketing en sales binnen de healthcare- voedingsmiddelen en farmaceutische industrie

Van 't Veer Consultancy

Van 't Veer Consultancy
Bedrijfsorganisatie, advies- en trainings- bureau, ISO en VCA certificering

Vogel Interim Finance & Control

Vogel Interim Finance & Control
Het op interim basis uitvoeren van financieel- management.

Vreeken Management Consultant

Vreeken Management Consultant
Adviseur van direkties van ondernemingen met name (ook) van jonge ondernemers, training in verkooptechnieken

W. Penning Interim Management

W. Penning Interim Management
Het zelfstandig verlenen van bedrijfskundige diensten op tijdelijke basis bij ondernemingen in de (non-) profitsector; zakelijke dienst- verlening t.b.v. de bouwsector; het geven van strategische adviezen en het bieden van orga- nisatorische dienstverlening aan ondernemingen in de (non-) profit sector en toezicht houden.

ZPB Zijderveld Project Begeleiding

ZPB Zijderveld Project Begeleiding
Het begeleiden van bodemsaneringsprojecten

A.J.K. Engineering

A.J.K. Engineering
Ontwerp en bouw van mobiele vermogens test apparatuur en werktuigkundig teken en rekenwerk, onderhoud van machines.

AGr Projecten B.V.

AGr Projecten B.V.
Engineering en uitvoering van civiele werken op het gebied van de bouw. Uitlenen van de directeur/ groot aandeelhouder aan andere bedrijven

Ayya

Ayya
Het geven van coaching, advies en trainingen op het gebied van techniek en bedrijfskunde. Lesgeven in ontwerpen, het ontwerpen van klimaatinstallaties en ook software ontwikkeling voor het ontwerpen van klimaat installaties.

Berbers Optical Network Service B.V.

Berbers Optical Network Service B.V.
Adviseren en begeleiden bij de montage van glasvezel netwerken t.b.v. data- en tele- communicatie plus het meten en maken van kwaliteitsrapportages van deze netwerken. Importeren, inkopen, exporteren en verkopen van roerende goederen en materialen

BK 3D Solutions

BK 3D Solutions
Engineerings werkzaamheden op het gebied van werktuigbouw. Gespecialiseerd in 3D ontwerp/study van piping modellen in de gas en olie industrie.

L-Systems B.V.

L-Systems B.V.
Maken en ontwerpen van micro-controllers en overige electronica, reparatie, inkoop, verkoop, import, export daarvan en verrichten van elektrotechnische werkzaamheden

Extern Design

Extern Design
Ontwerpbureau op het gebied van installatie- techniek

GS mode & design

GS mode & design
Detailhandel vanuit huis in kleding en accessoires, alsmede woninginrichtingsadvies

I&C Services BV

I&C Services BV
De handel in, de reparatie van, het verlenen van service en onderhoudswerkzaamheden aan instrumenten, besturings- en andere systemen of apparaten ten behoeve van de maritieme en industriële sector. Voorts het installeren van electrotechnische-, gasdetectie-, brandmeld- en meet- en regelinstallaties. De handel in, de reparatie van, het verlenen van service en onderhoudswerkzaamheden aan brandmeld installaties.

L.J. van Leeuwen Bouwbegeleiding

L.J. van Leeuwen Bouwbegeleiding
Bureau voor bouwbegeleiding

One B Bouwkundig ontwerpburo

One B Bouwkundig ontwerpburo
Het verzorgen van bouwkundig ontwerp en tekenwerk en het verzorgen van een vergunningsaanvraag voor particuliere woningen, seriematige woningbouw en utiliteitsprojecten, tevens het houden van bouwbegeleiding, bouwtoezicht en directievoering.

RH-NEV B.V.

RH-NEV B.V.
Het adviseren van en het verlenen van scheepsbouwkundige ingenieurs- en andere diensten

Roderik Bouw Consult

Roderik Bouw Consult
Bouwkundig advies, zowel particulieren als be- drijven, project ondersteuning, bouwkundig tekenwerk, directie voering, bestekken, toezicht, inmetingen, onderzoek, aankoopkeu- ring, rapportage, onderhoudsplanning

Smallegange Bouwadvies

Smallegange Bouwadvies
Als architect adviesdiensten leveren in de gehele levensloop van gebouwen 1. Planvorming, 2. Projectuitvoering en begeleiding 3. Beheertaken van gebouwen

SME Service Rotterdam bv

SME Service Rotterdam bv
Dienstverlening op het gebied van scheeps- automatisering (niveau meetsystemen)

SME Service Rotterdam bv

SME Service Rotterdam bv
Dienstverlening op het gebied van scheeps- automatisering (niveau meetsystemen)

Specken Hydraulics

Specken Hydraulics
Groothandel in (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen.Alsmede het vervaardigen, repareren en onderhouden, verhuren, installeren, testen, inspecteren en keuren van (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen. Alsmede technisch ontwerp en advies omtrent het vervaardigen, modificeren en repareren van (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen.

Stout Architectuur & Bouwadvies

Stout Architectuur & Bouwadvies
Adviesburo voor architectuur, bouwmanagement, bouwtechniek en projektontwikkeling

Vnr Engineering B.V.

Vnr Engineering B.V.
de uitoefening van een ingenieursbureau en het geven van adviezen op het gebied van engineerings en constructiewerken

Aythya Images

Aythya Images
Ecologisch onderzoek en advies; fotografie van natuur en milieu

NOUD.NU

NOUD.NU
Grafische vormgeving en dtp

Purple one | Diana Schut

Purple one | Diana Schut
Reclamebureau/studio voor dtp en grafische vormgeving.

Overgangsconsulente Wennekes

Overgangsconsulente Wennekes
Verpleegkundig overgangsconsulente Het houden van interviews onder de mede- handelsnaam: P.M. Wennekes.

Arma Tankbouw

Arma Tankbouw
Het fabriceren en verhandelen van opslagtanks- , pijpleidingproducten en metalen constructies; het exploiteren en verhuren van bedrijfsmiddelen aan groepsmaatschappijen en derden.

Ayya

Ayya
Ontwerp van breipatronen, Geven van workshops.

Coneco b.v.

Coneco b.v.
Adviseren, verkopen, ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van op projectbasis van automatisering voor gebouwgebonden technische installaties. Met eigen medewerkers, onderaannemers en inleners.

Borduur & Drukservice Dilber

Borduur & Drukservice Dilber
Chauffeurs werkzaamheden; Borduurservice en drukservice; Verkoop (via internet) van geborduurde en bedrukte artikelen; Facility manager storeparc.

ECB-Educatief Centrum Buitenland

ECB-Educatief Centrum Buitenland
Ontwikkeling van lesmateriaal. Coaching en begeleiding. Workshops, lezingen, colleges en onderwijzend personeel. Het verzorgen van educatieve en recreatieve thema bijeenkomsten voor diverse groepen mensen

InnoSlide B.V.

InnoSlide B.V.
De ontwikkeling van-, de productie van- , en de handel in (elektrische en niet elektrische) producten voor de automotive-, caravan- en camperindustrie

Janneke Kooiman

Janneke Kooiman
Fotograaf

Keesmaat Inside Out

Keesmaat Inside Out
Vertaalbureau alsmede het redigeren van teksten één en ander in de meest ruime zin

LH Vertalingen

LH Vertalingen
Vertalingen(Eng/Ned, Ned/End en Dui/Ned).

Naomi van Duin

Naomi van Duin
Fotografie.

Ronald de Witte

Ronald de Witte
Klussen- (niet-bouwkundige aard), montage- en onderhoudsbedrijf gericht op de burgerlijke en utiliteitsbouw alsmede het bemiddelen tussen bedrijven bij de aan- en verkoop van hengelsportartikelen. Fotografie.

Subs&Dubs Translations

Subs&Dubs Translations
Vertaalbureau.

T.v.Bennekom klusbedrijf

T.v.Bennekom klusbedrijf
Heftruck rijden, sjofel rijden, schilderen, gewasbescherming en onkruid bestrijden.

TNP Glasbewassing

TNP Glasbewassing
Glazenwassers- en schoonmaakbedrijf alsmede het verrichten van vloeronderhoud. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Onder de medehandelsnaam TNP Fotografie wordt uitgeoefend: fotograaf.

A. van der Kuijl boekhouding

Administratieve dienstverlening.

A. Verloop Accountant-Administratieconsulent B.V.

Het (voor haar rekening doen) optreden als accountant-administratieconsulent door daartoe bevoegde personen, al dan niet in samenwerking met (andere) accountant-administratieconsulen- ten en/of beoefenaren van een ander vrij beroep, alles met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde regelingen.

A.J. Oudshoorn Advies

A.J. Oudshoorn Advies
Adviesbureau op financieel, fiscaal- en automatiseringsgebied één en ander in de meest ruime zin

Accountantskantoor Korteland

Accountant

Accountingexperts B.V.

Verlenen van financiële-, administratieve- en fiscale (advies)diensten, ontwikkelen, implementeren en certificeren van kwaliteits- processen. Salarisverwerking en detachering salarisadministrateurs.

Administratiekantoor C.P. van der Linden

Administratiekantoor

Administratiekantoor H. Hak

Verzorgen van de financiële administratie en de verloning en de daarbij behorende belastingaangiftes.

Administratiekantoor K.S. Bijl

Het verzorgen van administraties en belastingadviezen.

Administratiekantoor Polet B.V.

De exploitatie van een administratiekantoor en adviesbureau

Administratiekantoor Stam

Administratie, belastingaangiften, bedrijfs- advisering

AMAR Consultancy

Online marketing en communicatie, datafeed beheer, financiele administratie.

Arends opleiding & advies

Geven van administratieve en fiscale les voor onderwijsinstellingen; administratieve en fiscale dienstverlening.

30 jaar oud

B.A.A.K. Bureau Administratie Advies Koenraadt

Administratiekantoor in de ruimste zin

Barnhoorn Administraties

Administratiekantoor (boekhouden)

CorVeth Solutions

Financiële werkzaamheden.

De Hoge Duin Holding B.V.

Het ter beschikking stellen van personeel aan derden, alsmede personele diensten ten behoeve van derden (payroll).

Gennissen IP B.V.

Het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriele en intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van onder meer handelsmerken, auteursrechten, licenties, octrooien, modellen, geheime procede's, recepten en patenten, alsook het daaruit verwerven van royalty's en andere opbrengsten.

Holster Support

Document Controller.

8 jaar oud

In Balance, administraties en advies

Verzorgen van administraties en het geven van advies.

J.M.L. Financial Services

Administratie- en belastingadvieskantoor.

Kaagee Solutions

Bedrijven en personen in hun kracht en kernkwaliteit zetten door marketing, branding, grafisch design en financiële administratie te verzorgen en te verbeteren. Oplossingen, advies en hulp bij technnische problemen met computer en andere digitale apparaten.

Leo Meijer Assurantiu00ebn

Bemiddeling bij de aanvraag van schade- en levensverzekeringen alsmede het verzorgen van administraties voor derden.

Reijval B.V.

Het verwerven, houden, bezitten, beheren, ontwikkelen en verhandelen van octrooien, patenten, licenties, merkrechten, modelrechten, domeinnamen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten.

Smit A&T

Administratiekantoor en werkvoorbereiding.

Stichting Administratiekantoor FTA

Stichting Administratiekantoor Gersdonk Holding

Stichting voor Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam

Tjasmo B.V.

Uitoefening van een belastingadviespraktijk

Tjasmo Holding B.V.

De uitoefening van een belastingadviespraktijk en het deelnemen in andere vennootschappen. Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen.

vanWaarde vof

Websiteadvies en bouw, automatiseringadvies en aanleg/onderhoud/foutopsporing netwerken en computers alsmede secretariële ondersteuning, PR en communicatie

4 Figure Flex

Financiële en intermediaire dienstverlening. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten; Steigerbouwwerkzaamheden.

A. de Jong-Projectmanagement

Projectmanagement, ICT consultancy, Logistiek consultancy.

Arelk

Toezichthouden bij werken in of met met verontreinigde grond.

Avendi

Het leveren van aquisitiediensten voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf.

BASH PR

PR-bureau: public relations, communicatie, tekst schrijven.

BCG Bont Consultancy Global

Organisatie-advies.

Bouwkader

Bouwkundig tekenbureau Projectondersteuning en bouwmanagement

C.L. Zoeteman Projecten

Verkoop van schuifdeurkasten en laminaatvloeren en plaatsing daarvan alsmede begeleiding en advies aangaande verbouwingen en inrichtings- projecten één en ander in de meest ruime zin

C.P. de Haan Holding B.V.

Beheer en vervreemding van vermogensbestanddelen

Code 1313

Verhuur van bedrijfsruimten. Interimmanagement, coaching en training.

Crescat

Consultancy advies op het gebied van loopbaanbegeleiding en competentieontwikkeling alsmede Human Resource Management (HRM).

Den Boef Projecten

Projectondersteuning alsmede interim- management.

DHLM

De exploitatie van een managementadviesbureau op het gebied van logistieke dienstverlening.

Digimednet B.V.

Het (doen) ontwikkelen van software en automatisering/ICT op het gebied van de gezondheidszorg, alsmede het (doen) verlenen van consultancy terzake.

Dutch Innovation Design

Bedrijfskundig adviesbureau

E.B.C. B.V.

Het (laten) ontwerpen, de ontwikkeling en exploitatie van bedrijfsmodellen, alswel het commercialiseren van processen en programmatuur ten behoeve van (internationale) handel en dienstverlening

Easy Overview B.V.

Easy Overview B.V.
Adviesbureau op financieel-economisch gebied; algemene beheerdoelstelling

EU Solutions V.O.F.

Makelaarsdiensten; werkzaamheden op het gebied van evenementenmanagement en tourisme, management consultancy; handel in geregelde en ongeregelde goederen, met name auto's en bedrijfsinventaris.

Fortune Family B.V.

Het verrichten van alle voorkomende diensten en het geven van alle voorkomende adviezen op het gebied van marketing, communicatie en verkoop.

G.T. Vis engineering & management

Engineering en managen van HVAC projecten voor schepen en gebouwen

Garden Retail Management Support

Retailadvies en consultancy met name in de tuincentrumbranche, aan zowel individuele ondernemers en samenwerkingsverbanden en de daaraan gelieerde bedrijfskolom.

GewoonSolo

Organisatie-adviesbureau met betrekking tot zorgsector

Head Facilities B.V.

Het (doen) verrichten van facilitaire ondersteuning, interim management en het geven van advies

HND Bouwadvies B.V.

Het geven van bouwtechnische adviezen

Holster Consulting

Ondersteunen van (bouw)projecten op het gebied van projectbeheersing en het ontwikkelen van een softwaretool voor projectbeheersing.

imanage

Interim management binnen projecten in de civiele techniek

J. Mennema Beheer B.V.

Het verrichten van managementadvies alsmede het verrichten van vermogensbeheer

Jaap de Gruijter Advies Toezicht Management

Advieswerkzaamheden Interim-management Toezichthoudende functies

Jackson Consultancy

Jackson Consultancy
Adviesbureau op het gebied van organisatie- structuur en informatie- en communicatie- technologieen

Pr. Marijkestraat 5

Pr. Marijkestraat 5
Bedrijfsorganisatie-adviesbureau. Verzorgende individuele gezondheidszorg

ksconsultancy

Consultancy advies alsmede interim management op het gebied van publiek- en sociaal domein.

LGN

Interim intern begeleider basisonderwijs. Onderwijsadvies.

Marco Smit Projectmanagement

Projectmanagement op het gebied van werktuigbouwkundige installaties

Mediationpraktijk H. Heijstek

Mediation en conflictbemiddeling.

MI Finance & Control B.V.

Het verzorgen van interimmanagement en detachering op financieel gebied

Natascha Lansbergen Human Resources

Adviesbureau op het gebied van personeel en organisatie

North Consultants

Advies op het gebied van (crisis/interim) management, herstructurering, reorganisatie en ondernemingsrecht.

Optimus Banking Support

Interim (advies) werkzaamheden op het gebied van bancaire zakelijke kredietverlening en interne- en externe verslaggeving

Out of the box Onderwijs Training en Coaching

Organisatie-adviesbureau met betrekking tot de onderwijssector. Tevens begeleiding van ouders en kind.

R. Toes Beheer B.V.

R. Toes Beheer B.V.
Het voeren van het management over alle vennootschappen, behorend tot het Valveco- concern.

PharmD B.V.

Het bieden van ondersteuning bij de bedrijfsvoering van ondernemingen en organisaties door de uitoefening van onder andere adviserende en uitvoerende werkzaamheden alsmede het detacheren van en bemiddelen tussen (potentiële) medewerkers binnen organisaties. Het geven van adviezen, auditeren en implementeren van IT Security Management. Het ter beschikking stellen van (tijdelijke) arbeidskrachten. Verificatie, evaluatie (auditeren) van producten, processen, programma's, projecten en systemen.

Probecon

Projectbegeleiding van constructies

QualityMasters Ontwikkeling B.V.

De dienstverlening en advisering aan bedrijven op het gebied van kwaliteitszorg, met name het begeleiden bij het opzetten van kwaliteitssystemen, het begeleiden en adviseren bij het implementeren van kwaliteitsnormen in begeleiden en adviseren bij het implementeren van het kwaliteitsnormen in werkprocessen en het uitvoeren van verbetertrajecten.

R. Toes Beheer B.V.

Het voeren van het management over alle vennootschappen, behorend tot het Valveco- concern.

Raedt&Daedt

Zakelijke dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering.

RV Horecadiensten

SEVENTH Media

Adviseren op het gebied van E-Business, het ontwerpen en implementeren van websites. Advisering en uitvoering op het gebied op het van online/offline-marketing.

SH Solutions

Commerciële en technische consultancy.

SIAC

Het verstrekken van advies en diensten op het vlak van management, waaronder begrepen het bieden van commerciële ondersteuning en het terbeschikking stellen van personeel

Smyler

Marketing-adviesbureau.

Specialist in data

Consultancy advies alsmede dienstverlening op het gebied van data analytics en business intelligence.

Spot your interim

Adviesbureau op het gebied verkooptechniek.

Staffing-ESG B.V.

Het adviseren, ondersteunen en begeleiden van bedrijven inzake het inzetten van flexibele arbeid.

Strategy Scout

Marketing, innovatie en bedrijfskundige activiteiten. Lesgeven.

Tench Interim Management & Consultancy B.V.

Het verlenen van diensten op het gebied van interim management, consultancy alsmede het geven van adviezen.

Tonny van Acquooij t.h.o.d.n. CasaBarista Coffee on Wheels Rotterdam

Rijdende koffieservice van kwaliteit-koffie en thee op locatie in regio Rotterdam en omstreken. Verkoop van verse koffie en thee, geven van opleidingen/workshops op dit gebied. Interim management in de zakelijke dienstverlening.

Van Maren Inkoopmanagement

Inkoopondersteuning voor de zakelijke markt en particulieren. Handelsonderneming in roerende goederen.

VanM

Management advisering en koeriersdiensten.

Vedexa B.V.

Het uitoefenen van projectmanagement in de klimaattechniek.

Viannh Beheer

Viannh Beheer
Het optreden als adviseur op bedrijfs- economisch en financieel gebied in de ruimste zin des woords

Visser Financial Advisory

VMJ Recruitment

Organisatie-adviesbureau in recruitment, werving en selectie.

Vogel Interim Finance & Control B.V.

Het op interim basis uitvoeren van financieel- management.

WitH-You interim-management & advies

Interim-management en advies voor financiele vraagstukken in de gezondheidszorg.

Alblasserwaard Tuinprojekten

Hoveniersbedrijf Ontwikkeling en in de verkoop brengen van prefab betonelementen die toepasbaar zijn in de verkeerstechniek onder de mede-handels- naam: S B M betonproducten

Art-Jan Devoet Handel & Dienstverlening

Reparatie, keuring en controle van hijs en heftechniekmiddelen. Ambachtelijke bakker. Handel in alle voorkomende materialen via internet.

Blue Ocean Engineering B.V.

Ontwerpen van vaartuigen

Bouwen en Omgeving Jansen advies & consult

Bouwkundige advisering en plantoetsing.

D.G. Hage Projectbegeleiding

Het begeleiden en ondersteunen van infraprojecten, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers.

DeLaRo Infra Techniek B.V.

Veiligstellen, inspectie- en adviesbureau. docent en monteur van laag- en hoogspannings- installaties. Veiligheidsdiensten Tram en Metro. Brandveiligheidsdiensten

EJO - PM Services

Projectmanagement en ondersteunende activiteiten in de pertrochemische industrie.

eNEEF Development B.V.

Het ontwikkelen van producten voor de installatiebranche, waaronder producten bestemd voor de beperking van energie, het opwekken van energie en het verhogen van de comfort.

Handelsonderneming ADV

Groothandel in gebruiksklare hijs- en sjorge- reedschappen alsmede het repareren, testen en certificeren hiervan

Hornet Laser Cladding Bv

Hornet Laser Cladding Bv
Het ontwikkelen en produceren van laserclad systemen, alsmede het importeren-, exporteren- , inkopen- en verkopen van onderdelen van laserclad systemen.

Joop ten Hove

Adviseurswerkzaamheden op het gebied van kunststoftoepassingen, betonvloeren etc.

Maatschap J. van Dijk-M. Wolvers

Bouw- en restauratie advies.

Mechanical Control & Design

Design en engineering t.b.v. de scheeps- en jachtbouw.

mvk bouwsupport

Begeleiden van bouwprojecten, directievoering bouwprojecten en toezicht bij bouwprojecten.

Penning Civiel & Groen

Calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering en advisering van projecten in de civiele techniek en de groensector.

RW Yacht Design

Het ontwerpen en engineeren van jachten en kleine bedrijfsvaartuigen

Seth van der Pol Advies

Bouwkundig teken- en adviesbureau, 3d modellering en interieurontwerp.

SME Bergschenhoek B.V.

Dienstverlening op het gebied van scheeps- automatisering (niveau meetsystemen)

Stichting QualityMasters

TB InfraTechniek

Opsporen en repareren van ondergrondse kabelschades, -storing en -defecten.

TDA Technology B.V.

Het (doen) uitvoeren van consultancy en expertise op het gebied van technische installaties

12 jaar oud

Teken- en adviesbureau Ligthart

Het drijven van een tekenbureau. Verzorgen en begeleiding omgevingsvergunningen. Advisering bedrijfsorganisatie kleinbedrijf.

Tekenbureau G.C. de Jong

Het drijven van een tekenbureau.

Van de Velde Civiel Adviesbureau

Van de Velde Civiel Adviesbureau
Civiel adviesbureau t.w.werkvoorbereiding en uitvoering.

WM bouwbegeleiding

Uitvoeren van bouwbegeleiding zoals opdrachtgever vertegenwoordigen (directie voering) in bouwteams/bouwvergaderingen en bij het bepalen van budget en bouwkosten.

FWD Innovations B.V.

Het bezighouden met onderzoek en ontwikkeling van activiteiten voor de jachten industrie en gerelateerde industrieën, daaronder inbegrepen onderzoek en activiteiten met betrekking tot het verkopen of op een andere manier commercialiseren van producten of intellectueel eigendom voort komende uit voornoemde activiteiten; het bieden van consultancydiensten; het bieden van product en innovatie ontwikkelingsdiensten

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN

Stichting Autogas Nederland

Stichting Onderzoek fysiologie en gezondheid

CarlaCanvas

Ontwerp en verkoop van canvassen (via webwinkel). Grafische vormgeving.

Dutch Marketing Solutions

Internationaal advertentie netwerk en overige internet dienstverlening

EffieCient B.V.

De uitoefening van een reclame- en marketingbureau.

EPATRA B.V.

Het importeren, vertegenwoordigen, adviseren, inkopen, verkopen, distribueren, produceren/ assembleren en verlenen van diensten en presentatie-, communicatie- en informatie- middelen en al hetgeen daarmede verband houdt of bevorderlijk kan zijn

Hardam Ontwerp

Opdrachtnemer van freelance opdrachten met betrekking tot grafische vormgeving.

Lambino

Grafisch ontwerpbureau. Het ontwerpen en verkopen van design klokken via een webwinkel

Limitilion

Online marketing.

ZHZActueel.nl

Het brengen van 112-nieuws uit de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid via een informatieve website in woord en beeld. Alsmede tekst-, foto-, video- en advertentieverkoop.

Ambela Factory

Het maken en bedrukken van, en een webwinkel in kleding, tassen, textiel, mappen en lifestyle producten.

AN Marketing

Dienstverlening op het gebied van sales en marketing.

Assistance@work

Management ondersteuning, secretarieel, administratief

Baan TTC

Gespecialiseerd in teaching, training en coaching op het gebied van missionair kinder- en jeugdwerk en het reïntegreren van mensen met aan afstand op de arbeidsmarkt.

Baas gedragsdeskundige rapportages

15 jaar oud

Benno Verhuur

Het zich verhuren als freelance chauffeur. Internationale Expeditie. Op- en overslag en logistieke dienstverlening.

BREMM

Ontwerpen en leveren van communicatiemiddelen. Repareren van Appleproducten.

Broelando

Videoproducties, fotografie, coaching (op het gebied van video)

C.M. Siereveld

Het verrichten van werkzaamheden op het gebied van commerciële dienstverlening en werkvoorbereiding.

Cliph

Het ontwerpen en maken van teksten en foto's voor het bedrukken van producten.

Concept for you

Grafische vormgeving.

Creativ-EventZ B.V.

Creativ-EventZ B.V.
Organisatie van stedentrips en (sport)evenementen.

Creative Artist

Fotograaf en creatief artiest. Fotograferen van mensen, Stockfotografie en bedrijfsfotografie.

Cromanet Europe

Verkoop (op locatie en via webwinkel) van apparatuur tbv afslankstudios alsmede consultancy op het gebied van grafische technieken.

Dance and Design Productions

Het organiseren van evenementen. Reclamebureau.

DPA

Designer, Photography, Art, Film producer

F.C.R. Verhuur

Het zichzelf verhuren als machinist in de gww-sector

HSE-event

Adviesbureau op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Interservice Randstad

Het voeren van beheer, toezicht, service,onderhoud, renovatie en de schoonmaak van bedrijfsgebouwen, woningen en appartementscomplexen.

JESPER ZANEN

Grafisch vormgever en illustrator.

JRO dienstverlening

Het verrichten van marketing en commerciële activiteiten. Groenvoorziening.

Karin de Paauw fotografie

Fotograferen in opdracht. bruidsfotografie, portretfotografie en schoolfotografie

Lekker Space

Communicatie- en grafisch ontwerp, web development alsmede het redigeren van teksten.

MBDL B.V.

Het verstrekken van advies en consultancy werkzaamheden alsmede beheeractiviteiten

Myrthefotografie

Fotografie.

Nathalie Arnoczky Photography

Fotografie en videografie.

Neels Timmerwerken

Allround timmerwerkzaamheden o.a. meubels

Nerox

Pascal Verweij Horeca

Catering, food, beverages, evenementen, en aan verwante horeca activiteiten

Put Las en Constructiewerk

Het zich verhuren aan constructie/metaalbewer- kingsbedrijven en aan transportbedrijven voor alle voorkomende werkzaamheden

Ramon Videografie

Maken van videofilms voor particulieren en bedrijven.

Snoo Media transport

Koeriersdiensten

Stichting Derdengelden B & B

Story Tellers

Het uitvoeren van foto en video grafische opdrachten.

TDJ Mediaproductions

Mediaproductiebedrijf (o.a. video- en geluidsreportages).

The House of Slick

Travel Domains B.V.

Het beheer en de verhuur van Uniform Resource Locators (URL)

TwF (Trade with Feeling)

Onderhouds- en montagebedrijf alsmede het verrichten van werkzaamheden op het gebied van algemene metaalbewerking en het controleren en het inspecteren van machines.

Wijtwee

Fotografie en animatie werkzaamheden

Wilgenplein 33

Wilgenplein 33
Coachen, begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden. Organiseren en uitvoeren van sollicitatie trainingen. Adviseren en coördineren projecten sociale zaken, werkgelegenheid en integratie. Begeleiding en advies bij outplacement. Tolken Turks- Nederlands en Nederlands-Turks.

Zinnia in beeld

Fotografie.

Lagersmit

Lagersmit
Het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen en registergoederen, alsmede holding- en managementactiviteiten.

Tracerco

Tracerco
Het uitvoeren van niet destructieve metingen op proces apparatuur in de chemische en petrochemische industrie.

Sissl Facilities B.V.

Sissl Facilities B.V.
Het ontwerpen, het ontwikkelen en het (laten) afdrukken van promotiemateriaal alsmede het adviseren op het gebied van marketing + holdingdoelstelling.

Inline ICT B.V.

Inline ICT B.V.
Het verlenen van advies en managementdiensten op het gebied van ICT alsmede het begeleiden van projecten; holding- en financieringsactiviteiten

Inforza Holding B.V.

Inforza Holding B.V.
Interim management, financieel en fiscaal advies, alsmede holdingactiviteiten.

Time Out Secondhome B.V.

Het treffen van voorbereidende handelingen tot het ontwikkelen van een onderneming met als doel: het ontwerpen, bouwen en onderhouden van recreatie- en permanente woningen; beheeractiviteiten.

Holland Duurzaam Bouw BV

Holland Duurzaam Bouw BV
Het ontwikkelen, adviseren en leveren van duurzame technieken al dan niet ten behoeve van (alternatieve ook wel groene) energie (zoals zon, wind, water en aardwarmte en soortgelijke energiebronnen;

Arceo IT B.V.

Het adviseren in- en het beheren van bedrijfsmatige ICT infrastructuren. Beheer activiteiten

Hak Alblasserdam Holding B.V.

De exploitatie van een onderneming in de ver- huur en handel in kranen en grondverzet + holdingdoel

Niven Participations B.V.

Holding

DGA Juristen B.V.

DGA Juristen B.V.
Beheer van vermogen, opbouwen van pensioen, deelnemen in andere ondernemingen en het ver- werven en beheren van onroerende zaken; geven van advies op gebied juridische zaken, personeelszaken, vastgoed, handel, organisatie- structuren, regulier, interim en crisisman

AV B.V.

AV B.V.
Uitoefening van een beheermaatschappij, alsmede het verstrekken van (financiële) adviezen.

Mar Y Mar Beheer B.V.

Mar Y Mar Beheer B.V.
Dienstverlening op het gebied van commercie, organisatie en advies in de levensmiddelenbranche, alsmede beheeractiviteiten.

My Brainwave B.V.

My Brainwave B.V.
Holdingactiviteiten, interim management.

Zweep / J

Zweep / J
Beheer van vermogen

Specken Beheer B.V.

Specken Beheer B.V.
Het onderzoek, het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen van (test)machines en aanverwante producten voor de autosport, de transportsector en de civiele sector en overige aanverwante sectoren, alsmede de im- en export op nationaal en internationaal niveau van dergelijke machines en aanverwante producten. Holding / beheer. Detachering.

Cr 8

Het verzorgen van administraties en het geven van adviezen. Financieel, commercieel en technisch beheer van vastgoed; vastgoedadvisering; leegstandsbeheer.

CwP Ventures I B.V.

Beheermaatschappij

T.A.S.D. B.V.

Beheeractiviteiten. Verzorgen administratie. Handelsbemiddeling in voedingsmiddelen (met name fruit).

Wispaja

Het beheren en afsluiten van pensioenregelingen, het afsluiten van levensverzekeringen, waaronder begrepen stamrecht- en lijfrenteovereenkomsten, mits zulks niet leidt tot de uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf in de zin van artikel 1 lid 1 letter e van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf; het verzorgen van dienstverlening en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van interim management en consultancy in de financiële sector, het verlenen van belastingtechnische en administratieve advisering en begeleiding.

WJS Horeca B.V.

De exploitatie van een café en het uitoefenen van andere horeca-activiteiten

Zwarte Paard Beheer B.V.

Beheer en management activiteiten alsmede het geven van financieel advies en het verlenen van juridische en (letselschade) expertise diensten

A. de Boo Beheer B.V.

Beheren en beleggen

ACV Dienstverlening B.V.

Algemene beheerdoelstelling alsmede het verrichten van installatiewerkzaamheden.

AGEJA Invest B.V.

Het verrichten van beheer- en managementactiviteiten, beleggen in onroerend goed en aandelen en geven van financieel advies.

Arjo Holding B.V.

Beheermaatschappij, tevens het verlenen van diensten op het gebied van management en interim-management.

Bolk SPT Beheer B.V.

Beheermaatschappij, tevens het verlenen van diensten op het gebied van management en interim-management.

Booster Holding B.V.

Beheeractiviteiten.

Coneco Beheer B.V.

Het oprichten van, het op enigerlei deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen.

D.C. Verschoor Holding B.V.

Holding.

De Folter Holding B.V.

Stamrecht B.V.; beheer van vermogen; consultancy en (interim)management.

De Haan Management B.V.

Het verwerven van gelden tegen het aangaan of overnemen van stamrechtverplichtingen en lijfrenteverplichtingen voor directeuren en gewezen directeuren van de vennootschap en/of met laatstgenoemde vennootschap verbonden ondernemingen, alsmede de verzorging van de echtgenoten, samenlevingspartners, en (pleeg)kinderen van de gerechtigden. Holdingactiviteiten.

De Vinkenwaard Holding B.V.

Beheeractiviteiten.

Devisba Beheer B.V.

Het oprichten en het besturen van ondernemingen en vennootschappen.

Easyfires Onroerend Goed B.V.

Beheermaatschappij, alsmede het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren, exploiteren, huren, verhuren en vervreemden van registergoederen, roerende zaken, effecten en andere vermogensbestanddelen.

Erdogan Group B.V.

beheervennootschap

Finch Ventures B.V.

Het oprichten en het besturen van ondernemingen en vennootschappen.

35 jaar oud

General Force B.V.

Holdingmaatschappij en pensioen

Hold 4 I(C)T B.V.

Beheermaatschappij