Terug naar Vervoer en opslag

Vervoer en opslag

Opslag

MAAT Transport

MAAT Transport
Het uitoefenen van een expeditie- en transportbedrijf, alsmede de opslag van goederen, alsmede het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van bestuur over andere ondernemingen, het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen, het zich verbinden voor en het stellen van zekerheid voor anderen.

Staay Export B.V.

Staay Export B.V.
De groothandel in en de im- en export, de op- en overslag van groenten en fruit, de verhuur van koelfaciliteiten en overige bedrijfsmidde- len

'Haan' Tankstation De Helling

De exploitatie van een tankstation waaronder met name begrepen de verkoop van motorbrand- stoffen, exploitatie van autowasserettes alsmede de verkoop van andere shop-producten.

Moovle BV

Moovle BV
Het coördineren van de complete logistieke keten, onder andere voor de machine- en apparatenindustrie en aanverwante producten, daarbij het doen vervoeren van deze goederen, verzorgen van douaneformaliteiten en fiscale vertegenwoordiging, warehousing, exportverpakking, ladingzekering, alsmede handelsonderneming, het adviseren over logistieke concepten en bijbehorende logistieke engineering, risicobeheersing en verzekeren

Kleijn Transport B.V.

Kleijn Transport B.V.
De uitoefening van een transportbedrijf

Benno Verhuur

Het zich verhuren als freelance chauffeur. Internationale Expeditie. Op- en overslag en logistieke dienstverlening.

De Haan Minerale Oliu00ebn B.V.

Onderhoudswerkplaats en magazijnen

Kleijn Transport B.V.

Kleijn Transport B.V.
Beheer- en beleggingsmaatschappij

Beheermaatschappij A. Maat B.V.

Beheer van vermogen. Financiering roerende en onroerende zaken; beheer van onroerende zaken, financiering ondernemingen, directievoering over ondernemingen.