Terug naar Vervoer en opslag

Vervoer en opslag

Goederenvervoer over de weg

MAAT Transport

MAAT Transport
Het uitoefenen van een expeditie- en transportbedrijf, alsmede de opslag van goederen, alsmede het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van bestuur over andere ondernemingen, het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen, het zich verbinden voor en het stellen van zekerheid voor anderen.

MAAT Transport

MAAT Transport
Het uitoefenen van een expeditie- en transportbedrijf; Groothandel in emballage. In- en uitlenen van personeel.

Truckparq 24/7

Truckparq 24/7
De ontwikkeling, financiering, exploitatie, advisering van en het beheer over onroerende zaken, meer in het bijzonder ten aanzien van parkeervoorzieningen en alle daarbehorende bouwwerken en installaties.

Braanker Logistics

Braanker Logistics
De exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf en het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van het transport, expeditie, op- en overslag van goederen en logistiekedienstverlening en de daarmee verband houdende formaliteiten.

Braanker Logistics

Braanker Logistics
Het verzorgen, uitvoeren, doen uitvoeren van vervoer in de meest ruime zin van het woord alsmede al hetgeen met het vorenstaande ver- band houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn; groothandel in emballage

L.C. Van Tiel Logistics B.V.

L.C. Van Tiel Logistics B.V.
De uitoefening van een internationaal transport- en expeditiebedrijf

Publiship Logistics Netherlands B.V.

Publiship Logistics Netherlands B.V.
Expeditie en transport van drukwerk.

B & S Transport B.V.

Het vervoeren van goederen over de weg zowel nationaal als internationaal (welk vervoer uitdrukkelijk geen verhuizingen betreft)

De Rooij Transport

De Rooij Transport
Goederenvervoer over de weg.

Den Ouden Tanktransport

Den Ouden Tanktransport
De uitoefening van het (tank)transportbedrijf, waaronder met name begrepen het (doen) verzorgen van tank- en andere transporten en/of ander (on)geregeld vervoer, zowel nationaal als internationaal, en het verrichten van alle voorkomende transportactiviteiten. De exploitatie van één of meerdere wasstraten annex wasinrichtingen met name ten behoeve van tankwagens, tankcompartimenten, vrachtwagens, trucks, opleggers, containers en andere transport- en opslagmiddelen. Het verrichten van alle voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden met betrekking tot tankwagens, vrachtwagens, trucks, opleggers, containers en andere transport- en opslagmiddelen.

dit is Bas BV

dit is Bas BV
Het (in opdracht van derden) inzamelen en transporteren van keukenmontage afvalproducten.

FTA Logistics ltd

FTA Logistics ltd
Internationaal logistiek dienstverlener, cargadoors-, expeditie- en transportovername- bedrijf zomede het fungeren als lijnagent en containeroperator (groothandel) alsmede het im- en exporteren van industriële en agrarische produkten één en ander in de meest ruime zin

Smeets Ferry BV

Smeets Ferry BV
De uitoefening van het transport- en handels- bedrijf

Mediproma B.V.

Mediproma B.V.
Het demonteren, monteren, (al dan niet intern) transporteren casu quo verplaatsen van medische scanapparatuur, alsmede van alle overige apparatuur, machines en toebehoren met name doch niet uitsluitend in ziekenhuizen en andere gezondheidscentra, trailers of andere mobiele locaties; alsmede het tijdelijk aansluiten daarvan en het (tijdelijk) opslaan daarvan.

Smeets Ferry BV

Smeets Ferry BV
Transport- expeditie- en ferrybedrijf

Ecw Logistics B.V.

Ecw Logistics B.V.
Uitoefening transport- en expeditiebedrijf en de handel in roerende goederen, alles in de ruimste zin

B.A. van Herk Transport

B.A. van Herk Transport
Transport.

Geurtsen Transport

Geurtsen Transport
Transportbedrijf

Kleijn Transport B.V.

Kleijn Transport B.V.
De uitoefening van een transportbedrijf

Nugteren Transport BV

Nugteren Transport BV
De exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf alsmede de groothandel in emballage.

De Vreugd Transport V.O.F.

Transportonderneming alsmede het doen van kleintransport alsmede de in- en verkoop en verhuur van zeecontainers tevens het verrichten van administratieve en transport verwante dien- sten één en ander in de meest ruime zin

GerTruck

Transportonderneming en verhuur van transportmiddelen. Brede administratieve dienstverlening. Koeriersdiensten

Abram de Haan Vastgoed B.V.

Abram de Haan Vastgoed B.V.
Het voeren van doen vervoeren van goederen voor derden, tevens opslag, overslag, inslag en handling van deze goederen

Attrans BV

Attrans BV
De exploitatie van een expediteursbedrijf.

Brinor Freight

Brinor Freight
Expeditiebedrijf, nationaal en internationaal, alsmede de verhuur van trailers

De Haan

De Haan
Het uitvoeren van nationale en internationale verhuizingen. De opslag van (in)boedels. Hetvervoeren van meubels. Tevens relocation services.

GD-iTS Forwarding B.V.

GD-iTS Forwarding B.V.
Internationale expeditie, opslag, distributie. het drijven van internationale handel

Gebroeders Zijderveld B.V.

Gebroeders Zijderveld B.V.
Handel in stro, hooi en voedergewassen en aanverwante artikelen,loon- en transportbedrijf

Karreman Logistiek Verpakkingen en Verhuizingen

Karreman Logistiek Verpakkingen en Verhuizingen
Logistiek van verpakkingen en verhuizingen

Mondial Movers

Mondial Movers
Verhuisbureau en samenwerkingsverband van verhuisbedrijven.

Roadridder

Roadridder
Koeriersbedrijf; verhuisservice

Uitman Transport

Uitman Transport
Transportbedrijf

Waltrans

Waltrans
Transportbedrijf, die het vervoer voor derden voldoet

A.T.T.Materieel B.V.

Verkrijgen, bezitten, beheren, exploiteren, huren en verhuren van transportmiddelen en toebehoren t.b.v. het transportbedrijf

B.V. Autotransport en -Techniek A.T.T.

De uitoefening van een transport- en garage- bedrijf, pallethandel, alsmede de uitoefening van een handelsonderneming; het verrichten van logistieke diensten, met name opslag; fabricage kentekenplaten

Citt B.v.

Citt B.v.
Het uitoefenen van een transport- en expeditiebedrijf

DHLM

De exploitatie van een managementadviesbureau op het gebied van logistieke dienstverlening.

Jojo's verhuisservice

Koeriersbedrijf

Keijzer transport

Transportbedrijf

Lodder Logistics

Uitvoeren van transporten en pakketbezorging.

Ons Cafu00e8

Transportbedrijf

Put Transport

Transportbedrijf.

Snoo Media transport

Koeriersdiensten

Transportservice Alblasserdam C.V.

Transportonderneming.

Twin Handels en Koeriersdienst

Het exploiteren van een onderneming op het gebied van vrachtvervoer (zowel nationaal als internationaal).

Kleijn Transport B.V.

Kleijn Transport B.V.
Beheer- en beleggingsmaatschappij

Beheermaatschappij A. Maat B.V.

Beheer van vermogen. Financiering roerende en onroerende zaken; beheer van onroerende zaken, financiering ondernemingen, directievoering over ondernemingen.

Braanker Holding B.V.

Beheermaatschappij

L. Smeets Beheer B.V.

Beheersdoelstelling. Transport-, expeditie- en ferrybedrijf.