Terug naar Vervoer en opslag

Vervoer en opslag

Dienstverlening voor vervoer

Braanker Logistics

Braanker Logistics
Het verzorgen van administratieve- en fiscale dienstverlening

Braanker Logistics

Braanker Logistics
De groothandel in, het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren en vervreemden, de exploitatie van-, het huren en verhuren (ook door middel van het sluiten van lease overeenkomsten) van bedrijfsmiddelen, materieel, machines, inventaris, gereedschappen en alle aanverwante artikelen, zaken en producten, tevens de exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf

Braanker Logistics

Braanker Logistics
De exploitatie van een transport en expeditiebedrijf en het (doen) verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van het transport, expeditie, op- en overslag van goederen en logistieke dienstverlening.

Braanker Logistics

Braanker Logistics
Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van de logistieke dienstverlening en alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van de expeditie van goederen en de daarmede verband houdende formaliteiten.

Hoek Bouw - 0800-AANBOUW.nl

Hoek Bouw - 0800-AANBOUW.nl
De handel in-, het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren en vervreemden, de exploitatie van-, het huren en verhuren (ook door middel van het sluiten van lease overeenkomsten) van materieel, machines, vervoermiddelen, inventaris, gereedschappen en alle aanverwante artikelen, zaken en producten ten behoeve van de burgerlijke-, utiliteits-, weg- en waterbouw.

L.C. Van Tiel Logistics B.V.

L.C. Van Tiel Logistics B.V.
De uitoefening van een internationaal transport- en expeditiebedrijf

Santova Logistics B.V.

Santova Logistics B.V.
Het geven van advies en verrichten van consultancy, het uitvoeren van expeditiewerkzaamheden op het gebied van transport, scheepvaart en douane, het im- en exporteren van roerende ambulante goederen

World Freight Relocations B.V.

World Freight Relocations B.V.
De uitoefening van een berederings-, carga- doors-, expeditie, bevrachtingsbedrijf, en daaronder begrepen de afwikkeling en vervoers- opdrachten van nationale en internationale opdrachtgevers middels het vervoeren en doen vervoeren van goederen. Het uitoefenen van een groothandelsbedrijf w.o. mede begrepen de im- en export van goederen. Beheer en holdingactiviteiten en het beleggen van gelden.

Dkj Transport

Dkj Transport
Transportbemiddelingsbedrijf.

FTA Logistics ltd

FTA Logistics ltd
Internationaal logistiek dienstverlener, cargadoors-, expeditie- en transportovername- bedrijf zomede het fungeren als lijnagent en containeroperator (groothandel) alsmede het im- en exporteren van industriële en agrarische produkten één en ander in de meest ruime zin

Ecw Logistics B.V.

Ecw Logistics B.V.
Het verzorgen van exportdocumenten en het uitoefenen van transport gerelateerde activiteiten

Moovle BV

Moovle BV
Het coördineren van de complete logistieke keten, onder andere voor de machine- en apparatenindustrie en aanverwante producten, daarbij het doen vervoeren van deze goederen, verzorgen van douaneformaliteiten en fiscale vertegenwoordiging, warehousing, exportverpakking, ladingzekering, alsmede handelsonderneming, het adviseren over logistieke concepten en bijbehorende logistieke engineering, risicobeheersing en verzekeren

Stallingbedrijf Black-Horse

Stallingbedrijf Black-Horse
Stalling-ruimte verhuur en caravanstalling. Caravan reparatie en onderhoud. Onder de medehandelsnaam ACT Montage wordt uitgeoefend: het verrichten van montage werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke- en de utiliteitsbouw.

Tempo Shipping

Tempo Shipping
Innovatie, advies en dienstverlening in de binnenvaart.

Denkers International B.V.

Denkers International B.V.
De uitoefening van een internationaal expeditiebedrijf

Indep. Marine Cons./Surv. B.V.

Indep. Marine Cons./Surv. B.V.
Het bedrijfsmatig exploiteren van een bureau tot het verlenen van adviezen op de gebieden van risicobeheersing, schadepreventie, goederenvervoer, verpakkingen, vervoersystemen, vervoersmiddelen, transportsystemen en transportwerktuigen, de organisatie van het vervoer, het uitvoeren van risicobeoordeling, projectbegeleiding, schade-expertise, de supervisie en controle over transporthandelin- gen, het controleren en doen controleren van goederen, het zeevast zetten en doen zeevast zetten van ladingen

Kleijn Transport B.V.

Kleijn Transport B.V.
De uitoefening van een transportbedrijf

Denkers Shipping B.V.

De bemiddeling in transport van goederen, zoals bloemen en bloembollen alsmede de uitoefening van een internationaal expeditiebedrijf.

A. Heuvelman

A. Heuvelman
Aflosschipper en loods; Tevens reparatie van scheepsdieselmotoren

Attrans BV

Attrans BV
De exploitatie van een expediteursbedrijf.

Consultrans

Consultrans
Het bemiddelen in transport

Gasmiko Nederland B.V.

Gasmiko Nederland B.V.
De exploitatie van een handelsmaatschappij, be- middeling in (scheeps)bevrachtingen, de in- en verkoop en het bevrachten, het exploiteren en de overslag van (binnenvaart)schepen en duw- bakken

GD-iTS Forwarding B.V.

GD-iTS Forwarding B.V.
Internationale expeditie, opslag, distributie. het drijven van internationale handel

Kingair Aviation Services

Kingair Aviation Services
Het geven van vlieglessen, adviezen

Maarten Maritiem

Maarten Maritiem
Markthandel in brood, koek en banket alsmede het verrichten van activiteiten voor vervoer over water.

Rob rijdt

Rob rijdt
Het geven van trainingen en les in de Duitse taal en transportbedrijf.

Varkensbedrijf, Veehouderij Klootwijk van der Wegen V.O.F.

Varkensbedrijf, Veehouderij Klootwijk van der Wegen V.O.F.
Varkenshouderij, veehouderij en caravanstalling

A. de Jong-Projectmanagement

Projectmanagement, ICT consultancy, Logistiek consultancy.

B. Evers Port Support

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de haven, zoals laad-, los- en overslagactiviteiten.

Benno Verhuur

Het zich verhuren als freelance chauffeur. Internationale Expeditie. Op- en overslag en logistieke dienstverlening.

Dcl Transport Consultancy

Dcl Transport Consultancy
Logistiek dienstverlener, het verrichten van werkzaamheden als tussenpersoon op het gebied van transport.

Pro Shipservice B.V.

Het exploiteren van een scheepvaartbedrijf, het uitlenen van scheepvaartpersoneel, het verzorgen van bevrachtingen en overige scheepvaartgerelateerde werkzaamheden, binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart), dienstverlening voor vervoer, dienstverlening voor vervoer over water en het verzorgen van primair en speciaal onderwijs, alsmede praktijkonderwijs

Scheepvaart-Maatschappij Dahlia B.V.

Binnenscheepvaart met schepenexploiteren. Uitoefenen van het rederij-, transport- en expeditiebedrijf

Simlex

Hijsbegeleider (Rigger). Bouwondersteuning.

Smallegange Marine Consultancy (S.M.C.) B.V.

Smallegange Marine Consultancy (S.M.C.) B.V.
Het voeren van een adviesbureau op maritiem gebied betrekking hebbende op de scheepsbouw en scheepvaart

Vacando B.V.

De handel in- en exploitatie van binnenvaart- schepen, het bemiddelen bij financieringen, alsmede de uitoefening van een rederij, bevrachtings- en vervoerbedrijf voor de binnenvaart

SnelleVliet Touringcars b.v.

SnelleVliet Touringcars b.v.
Houdstermaatschappij

MBS Logistics B.V.

MBS Logistics B.V.
De uitoefening van een expeditiebedrijf, alsmede het verrichten van alle andere daden op financieel, commercieel, economisch en administratief gebied.

Beheermaatschappij A. Maat B.V.

Beheer van vermogen. Financiering roerende en onroerende zaken; beheer van onroerende zaken, financiering ondernemingen, directievoering over ondernemingen.

Big Red Company B.V.

Big Red Company B.V.
De uitoefening van een expeditiebedrijf, het ontplooien van handelsactiviteiten en het verhuren en leasen van transportmaterieel, alsmede de in- en verkoop en het bevrachten, het exploiteren en de overslag van (binnenvaart)schepen en duwbakken; houdster- en financieringsactiviteiten

A. Bak Holding B.V.

Holdingdoel. Maritieme dienstverlening.

Braanker Holding B.V.

Beheermaatschappij

CIBa Trading B.V.

Logistieke dienstverlening (het doen vervoeren van goederen als expediteur), detachering, tussenhandelverkoop (van bananen en citrus), beheeractiviteiten.

Hilyon (Netherlands) B.V.

Het verrichten van expeditie-, vervoer- en controle activiteiten. Beleggingsmaatschappij.