Vervoer en opslag

Vervoer en opslag

MAAT Transport

MAAT Transport
Het uitoefenen van een expeditie- en transportbedrijf; Groothandel in emballage. In- en uitlenen van personeel.

Mondial Movers B.V.

Verhuisbureau en samenwerkingsverband van verhuisbedrijven.

De Haan Verhuizingen

Het uitvoeren van nationale en internationale verhuizingen. De opslag van (in)boedels. Hetvervoeren van meubels. Tevens relocation services.

Staay Export B.V.

Staay Export B.V.
De groothandel in en de im- en export, de op- en overslag van groenten en fruit, de verhuur van koelfaciliteiten en overige bedrijfsmidde- len

GerTruck

Transportonderneming en verhuur van transportmiddelen. Brede administratieve dienstverlening. Koeriersdiensten

Hoek Materieel B.V.

De handel in-, het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren en vervreemden, de exploitatie van-, het huren en verhuren (ook door middel van het sluiten van lease overeenkomsten) van materieel, machines, vervoermiddelen, inventaris, gereedschappen en alle aanverwante artikelen, zaken en producten ten behoeve van de burgerlijke-, utiliteits-, weg- en waterbouw.

TRUCKPARQ 24/7 B.V.

De ontwikkeling, financiering, exploitatie, advisering van en het beheer over onroerende zaken, meer in het bijzonder ten aanzien van parkeervoorzieningen en alle daarbehorende bouwwerken en installaties.

Fitál Vakanties

Het organiseren van reizen, uitvoeren van tourwagenritten, groepsvervoer, het voeren van beheer over, deelnemen in en financieren van andere ondernemingen

Maat-Besemer Transport B.V.

Het uitoefenen van een expeditie- en transportbedrijf, alsmede de opslag van goederen, alsmede het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van bestuur over andere ondernemingen, het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen, het zich verbinden voor en het stellen van zekerheid voor anderen.

DHLM

De exploitatie van een managementadviesbureau op het gebied van logistieke dienstverlening.

Denkers International B.V.

De uitoefening van een internationaal expeditiebedrijf

Denkers Shipping B.V.

De bemiddeling in transport van goederen, zoals bloemen en bloembollen alsmede de uitoefening van een internationaal expeditiebedrijf.

Jazon Koeriersdienst V.O.F.

Koeriersdienst tevens pakketdienst

Jager Transport

Jager Transport
Transport van alle voorkomende goederen nationaal en internationaal, met alle bijbehorende werkzaamheden.

Braanker Transport

Het verzorgen, uitvoeren, doen uitvoeren van vervoer in de meest ruime zin van het woord alsmede al hetgeen met het vorenstaande ver- band houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn; groothandel in emballage

Braanker Logistics

De exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf en het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van het transport, expeditie, op- en overslag van goederen en logistiekedienstverlening en de daarmee verband houdende formaliteiten.

L.C. van Tiel Logistics B.V.

De uitoefening van een internationaal transport- en expeditiebedrijf

Nugteren Transport B.V.

De exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf alsmede de groothandel in emballage.

Braanker Logistics

De exploitatie van een transport en expeditiebedrijf en het (doen) verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van het transport, expeditie, op- en overslag van goederen en logistieke dienstverlening.

Braanker Logistics

Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van de logistieke dienstverlening en alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van de expeditie van goederen en de daarmede verband houdende formaliteiten.

Braanker Finance & Control B.V.

Het verzorgen van administratieve- en fiscale dienstverlening

MBS Logistics

De uitoefening van een expeditiebedrijf, alsmede het verrichten van alle andere daden op financieel, commercieel, economisch en administratief gebied.

Braanker Fleet & Equipment B.V.

De groothandel in, het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren en vervreemden, de exploitatie van-, het huren en verhuren (ook door middel van het sluiten van lease overeenkomsten) van bedrijfsmiddelen, materieel, machines, inventaris, gereedschappen en alle aanverwante artikelen, zaken en producten, tevens de exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf

Stallingbedrijf Black-Horse

Stalling-ruimte verhuur en caravanstalling. Caravan reparatie en onderhoud. Onder de medehandelsnaam ACT Montage wordt uitgeoefend: het verrichten van montage werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke- en de utiliteitsbouw.

Snelle Vliet Touringcars B.V.

Het exploiteren van een touringcarbedrijf annex taxibedrijf.

Snelle Vliet Holding B.V.

Houdstermaatschappij

Snelle Vliet Materieel B.V.

Beheren van het materieel, vnl. Touringcars

Verdoorn Gelegenheidskoetsen

Verhuur van trouwkoetsen, volgkoetsen, janple- ziers, arresleeën, rondritten met janpleziers, braderiën, reclameoprachten enz.

Mister Vanish Magic Entertainments

Het organiseren van shows en evenementen. Ongeregeld personenvervoer over de weg.

FTA Logistics

Internationaal logistiek dienstverlener, cargadoors-, expeditie- en transportovername- bedrijf zomede het fungeren als lijnagent en containeroperator (groothandel) alsmede het im- en exporteren van industriële en agrarische produkten één en ander in de meest ruime zin

Den Ouden Tanktransport B.V.

De uitoefening van het (tank)transportbedrijf, waaronder met name begrepen het (doen) verzorgen van tank- en andere transporten en/of ander (on)geregeld vervoer, zowel nationaal als internationaal, en het verrichten van alle voorkomende transportactiviteiten. De exploitatie van één of meerdere wasstraten annex wasinrichtingen met name ten behoeve van tankwagens, tankcompartimenten, vrachtwagens, trucks, opleggers, containers en andere transport- en opslagmiddelen. Het verrichten van alle voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden met betrekking tot tankwagens, vrachtwagens, trucks, opleggers, containers en andere transport- en opslagmiddelen.

Attrans BV

Attrans BV
De exploitatie van een expediteursbedrijf.

Mediproma B.V.

Mediproma B.V.
Het demonteren, monteren, (al dan niet intern) transporteren casu quo verplaatsen van medische scanapparatuur, alsmede van alle overige apparatuur, machines en toebehoren met name doch niet uitsluitend in ziekenhuizen en andere gezondheidscentra, trailers of andere mobiele locaties; alsmede het tijdelijk aansluiten daarvan en het (tijdelijk) opslaan daarvan.

Deining V.O.F.

Het uitoefenen v/h beroep binnenschipper als- mede deelneming; het construeren van kleine metalen scheepsonderdelen Scheepsreparatie Verhuur werkvaartuig t.b.v. waterbouw

Garik Schilder

Koeriersbedrijf. Schildersbedrijf.

VanM

Management advisering en koeriersdiensten.

World Freight Relocations B.V.

De uitoefening van een berederings-, carga- doors-, expeditie, bevrachtingsbedrijf, en daaronder begrepen de afwikkeling en vervoers- opdrachten van nationale en internationale opdrachtgevers middels het vervoeren en doen vervoeren van goederen. Het uitoefenen van een groothandelsbedrijf w.o. mede begrepen de im- en export van goederen. Beheer en holdingactiviteiten en het beleggen van gelden.

De Rooij Transport

Goederenvervoer over de weg.

Gebroeders Zijderveld B.V.

Handel in stro, hooi en voedergewassen en aanverwante artikelen,loon- en transportbedrijf

ECW Logistics B.V.

Uitoefening transport- en expeditiebedrijf en de handel in roerende goederen, alles in de ruimste zin

dit is BAS B.V.

Het (in opdracht van derden) inzamelen en transporteren van keukenmontage afvalproducten.

Simlex

Hijsbegeleider (Rigger). Bouwondersteuning.

De Haan Minerale Oliën B.V.

Onderhoudswerkplaats en magazijnen

Independent Marine Consultants & Surveyors B.V.

Het bedrijfsmatig exploiteren van een bureau tot het verlenen van adviezen op de gebieden van risicobeheersing, schadepreventie, goederenvervoer, verpakkingen, vervoersystemen, vervoersmiddelen, transportsystemen en transportwerktuigen, de organisatie van het vervoer, het uitvoeren van risicobeoordeling, projectbegeleiding, schade-expertise, de supervisie en controle over transporthandelin- gen, het controleren en doen controleren van goederen, het zeevast zetten en doen zeevast zetten van ladingen

Santova Logistics B.V.

Santova Logistics B.V.
Het geven van advies en verrichten van consultancy, het uitvoeren van expeditiewerkzaamheden op het gebied van transport, scheepvaart en douane, het im- en exporteren van roerende ambulante goederen

A. Heuvelman

A. Heuvelman
Aflosschipper en loods; Tevens reparatie van scheepsdieselmotoren

ECW Documentation Services B.V.

Het verzorgen van exportdocumenten en het uitoefenen van transport gerelateerde activiteiten

Moovle B.V.

Het coördineren van de complete logistieke keten, onder andere voor de machine- en apparatenindustrie en aanverwante producten, daarbij het doen vervoeren van deze goederen, verzorgen van douaneformaliteiten en fiscale vertegenwoordiging, warehousing, exportverpakking, ladingzekering, alsmede handelsonderneming, het adviseren over logistieke concepten en bijbehorende logistieke engineering, risicobeheersing en verzekeren

DKJ Transport B.V.

Transportbemiddelingsbedrijf.

Tempo Shipping

Innovatie, advies en dienstverlening in de binnenvaart.

Hofman Montagebedrijf

Montagebedrijf voor dak en gevelsystemen; koeriersdiensten.

L. Smeets Ferry Transport B.V.

De uitoefening van het transport- en handels- bedrijf

Smeets Ferry B.V.

Transport- expeditie- en ferrybedrijf

De Vreugd Transport V.O.F.

Transportonderneming alsmede het doen van kleintransport alsmede de in- en verkoop en verhuur van zeecontainers tevens het verrichten van administratieve en transport verwante dien- sten één en ander in de meest ruime zin

Publiship Logistics Netherlands B.V.

Expeditie en transport van drukwerk.

Geurtsen Transport

Geurtsen Transport
Transportbedrijf

V.O.F. Heuvelman-van den Breevaart

Exploiteren van een of meer motorvrachtschepen

Heuvelman - van Dijke V.O.F.

De exploitatie van een binnenvaartbedrijf. Levering materialen aan binnenvaartschepen.

Keijzer transport

Transportbedrijf

Lodder Logistics

Uitvoeren van transporten en pakketbezorging.

B & S Transport B.V.

Het vervoeren van goederen over de weg zowel nationaal als internationaal (welk vervoer uitdrukkelijk geen verhuizingen betreft)

ANR Transport

Koeriersbedrijf

Kleijn Beheer B.V.

Beheer- en beleggingsmaatschappij

Abr. de Haan Logistics B.V.

Het voeren van doen vervoeren van goederen voor derden, tevens opslag, overslag, inslag en handling van deze goederen

B.A. van Herk Transport

Transport.

Kleijn Transport B.V.

De uitoefening van een transportbedrijf

FT Taxi

Taxibedrijf

RK Services

Het verzorgen van trainingen voor organisaties en particulieren. (freelance) Allround Horecamedewerker. (freelance) Horeca Koeriersdienst. Cabaretier, Presentator, Trouwambtenaar, Uitvaartspreker, Muzikant.

Pro Shipservice B.V.

Het exploiteren van een scheepvaartbedrijf, het uitlenen van scheepvaartpersoneel, het verzorgen van bevrachtingen en overige scheepvaartgerelateerde werkzaamheden, binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart), dienstverlening voor vervoer, dienstverlening voor vervoer over water en het verzorgen van primair en speciaal onderwijs, alsmede praktijkonderwijs

Brinor Freight

Expeditiebedrijf, nationaal en internationaal, alsmede de verhuur van trailers

Uitman Transport

Transportbedrijf

Ons Cafè

Transportbedrijf

Roadridder

Roadridder
Koeriersbedrijf; verhuisservice

Karreman Logistiek Verpakkingen en Verhuizingen

Logistiek van verpakkingen en verhuizingen

Waltrans

Transportbedrijf, die het vervoer voor derden voldoet

V.O.F. Den Herder-Snoey

Binnenscheepvaartbedrijf

Linquenda Transport B.V.

De exploitatie van een schaapvaart onderneming, waaronder begrepen het vervoer van alle soorten goederen, binnenlands en buitenlands, en de handel in zand en grint.

Scheepvaartbedrijf G.C. de Jong en Zoon

Het voeren van een binnenscheepvaartbedrijf

V.O.F. Klos-ten Kate

Exploitatie van een binnenvaartschip

Bianca B.V.

Tankvaart

Mooij/Veldman B.V.

Binnenscheepvaart

Pauline Anette V.O.F.

Exploitatie van een binnenvaartschip

M. Timmerman

Freelance kapitein rijn- en binnenvaart tevens beloodsingen

V.O.F. Leonore

Uitoefenen van een scheepvaartbedrijf

Maranta Shipping B.V.

De uitoefening van binnenvaart- en/of zeevaartonderneming in de ruimste zin.

'Haan' Tankstation De Helling

De exploitatie van een tankstation waaronder met name begrepen de verkoop van motorbrand- stoffen, exploitatie van autowasserettes alsmede de verkoop van andere shop-producten.

Gasmiko Nederland B.V.

De exploitatie van een handelsmaatschappij, be- middeling in (scheeps)bevrachtingen, de in- en verkoop en het bevrachten, het exploiteren en de overslag van (binnenvaart)schepen en duw- bakken

Maarten Maritiem

Markthandel in brood, koek en banket alsmede het verrichten van activiteiten voor vervoer over water.

Consultrans

Het bemiddelen in transport

Kingair Aviation Services

Het geven van vlieglessen, adviezen

Big Red Company B.V.

De uitoefening van een expeditiebedrijf, het ontplooien van handelsactiviteiten en het verhuren en leasen van transportmaterieel, alsmede de in- en verkoop en het bevrachten, het exploiteren en de overslag van (binnenvaart)schepen en duwbakken; houdster- en financieringsactiviteiten

Smallegange Marine Consultancy (S.M.C.) B.V.

Het voeren van een adviesbureau op maritiem gebied betrekking hebbende op de scheepsbouw en scheepvaart

Varkensbedrijf, Veehouderij en Caravanstalling Klootwijk-van der Wegen V.O.F.

Varkenshouderij, veehouderij en caravanstalling

Rob rijdt

Het geven van trainingen en les in de Duitse taal en transportbedrijf.

NashParcel B.V.

Het verrichten van postverzendingen, nationaal als ook internationaal, alsmede het verzorgen van daaraan gerelateerde diensten.

DBR Koeriers

Opslag en vervoer van goederen voor bedrijven en particulieren

GD-iTS Forwarding B.V.

Internationale expeditie, opslag, distributie. het drijven van internationale handel

Jojo's verhuisservice

Koeriersbedrijf

Taxibedrijf Vervaet

Taxibedrijf

Twin Handels en Koeriersdienst

Het exploiteren van een onderneming op het gebied van vrachtvervoer (zowel nationaal als internationaal).

JJM Future Holding B.V.

Holdingactiviteiten. Persoonlijke dienstverlening, chauffeursdiensten

Snoo Media transport

Koeriersdiensten

CITT B.V.

Het uitoefenen van een transport- en expeditiebedrijf

Transportservice Alblasserdam C.V.

Transportonderneming.

Put Transport

Transportbedrijf.

V.O.F. Vacando

Binnenscheepvaartbedrijf

Vacando B.V.

Vacando B.V.
De handel in- en exploitatie van binnenvaart- schepen, het bemiddelen bij financieringen, alsmede de uitoefening van een rederij, bevrachtings- en vervoerbedrijf voor de binnenvaart

MTS Vira

Tankvaart

MTS Sally

Scheepvaart in de internationale binnenwateren

V.O.F. J.J. Geluk

Binnenscheepvaartbedrijf

H. Heuvelman

Het exploiteren van een of meer schepen, als- mede het verrichten van alle activiteiten welke daarmede in de meest ruimste zin verband houden

Scheepvaart-Maatschappij Dahlia B.V.

Binnenscheepvaart met schepenexploiteren. Uitoefenen van het rederij-, transport- en expeditiebedrijf

CNCW-Europa

Las en constructiewerk. Scheepvaart.

V.O.F. Helena Jantine

Transport van goederen met binnenvaart schip

Van Goghplantsoen 24

Van Goghplantsoen 24
Verlenen van specialistische diensten aan maritieme sector en daaraan gelieerde bedrijven. Tevens assistentie bij allerhande activiteiten in diverse sectoren.

A. Bak Holding B.V.

Holdingdoel. Maritieme dienstverlening.

Benno Verhuur

Benno Verhuur
Het zich verhuren als freelance chauffeur. Internationale Expeditie. Op- en overslag en logistieke dienstverlening.

B. Evers Port Support

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de haven, zoals laad-, los- en overslagactiviteiten.

CIBa Trading B.V.

Logistieke dienstverlening (het doen vervoeren van goederen als expediteur), detachering, tussenhandelverkoop (van bananen en citrus), beheeractiviteiten.

A. de Jong-Projectmanagement

Projectmanagement, ICT consultancy, Logistiek consultancy.

Huisman Maritieme Dienstverlening V.O.F.

Maritieme Dienstverlening, afloswerkzaamheden.

Manuk Services

Koeriersdiensten, hoveniersbedrijf, ambulante kapper.

ZPA Zaken Post Alblasserdam

Koeriersdiensten.

Butterfly koerier

Koeriersdiensten

a.n.e.a. transport

Koeriersdiensten Im-& export van elektronische producten Huur en verhuur bestelwagens

G. Peeters Diensten

Beveiliging, het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in en om huizen en gebouwen. Koerierswerkzaamheden

Gemakswinkel Krol & de Kleijn

Lorr's Transport

Koeriersdiensten

Beheermaatschappij A. Maat B.V.

Beheer van vermogen. Financiering roerende en onroerende zaken; beheer van onroerende zaken, financiering ondernemingen, directievoering over ondernemingen.

Braanker Holding B.V.

Beheermaatschappij

L. Smeets Beheer B.V.

Beheersdoelstelling. Transport-, expeditie- en ferrybedrijf.

Hilyon (Netherlands) B.V.

Het verrichten van expeditie-, vervoer- en controle activiteiten. Beleggingsmaatschappij.