Terug naar Roerende goederen

Roerende goederen

Lease van niet-financiële immateriële activa

4 resultaten

Eagle Energy BV

Eagle Energy BV
Het houden van de eigendomsrechten van HEB (Home Energy Box), alsmede het exploiteren hiervan.

Eagle Energy BV

Eagle Energy BV
Het houden van de eigendomsrechten van de door het bedrijf geoctrooieerde windmolen, alsmede de exploitatie hiervan

Vendor Services Nederland

Vendor Services Nederland
Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van winkelconcepten en verkoopkanalen, zowel ten behoeve van detailhandel als ten behoeve van groot- en andere handel, alsmede het ontwikkelen, beheren en exploiteren van één of meerdere franchise- formules en het sluiten van de daartoe benodigde overeenkomsten.

Trefvast B.V.

Trefvast B.V.
Het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen- rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen-, meer in het bijzonder doch geenszins beperkt tot rechten daarop, of andere vermogenswaarden; en holdingactiviteiten