Terug naar Roerende goederen

Roerende goederen

Facility management

3 resultaten (exclusief 2 holdings)

ZGWA Facilitair B.V.

Verlening van facilitaire diensten

SZ Advies

SZ Advies
Adviseren op het gebied van project-, contract- , omgevingsmanagement en projectbeheersing.

VanRip

Facilitaire dienstverlening. Woningen verhuur en verkoop gereed maken. Projectmatige schoonmaak, gevelreinigen en opleveringen. Organisatiekantoor gemaksdiensten (persoonlijke hulp/assistentie voor ouderen). Projectmanagement. Projectbegeleiding. Organisatie events.

ScopeFinance

ScopeFinance
Werving en selectie. Detachering. Interimmanagement.

Partners in Repacking Facilitair Bedrijf B.V.

Het beheren van panden, machines en installaties, alsmede de inkoop van artikelen welke vervolgens ter beschikking worden gesteld tegen vergoeding en het verlenen van (andere) facilitaire diensten en het verrichten van daarbij behorende activiteiten;