Overheid

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

Rijkswaterstaat

regionaal beleid Zuid Holland

Politie Nederland

Handhaven van de rechtsorde en verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

Gemeentehuis

Het behartigen van het algemeen belang binnen de gemeentelijke grenzen van Alblasserdam

Loods Souburgh

Vanuit dit gebouw vindt het dagelijks beheer en onderhoud van de sportvelden plaats in het kader van de Gemeenschappelijk Regeling van de gemeente en de sportverenigingen

Gemeentewerf

Vanuit dit gebouw vindt het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte plaats

Veiligheidsregio ZHZ, Cluster Drechtsteden Noord, vestiging brandweer Alblasserdam

Brandweerzorg

Fire Station Alblasserdam

Fire Station Alblasserdam
Vanuit deze vestiging rukken medewerkers (met voertuigen die hier gestald staan) uit voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand (hulpverlening); het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen; crisisbeheersing; risicobeheersing

Commissie Samenwerkende Brandweren Alblasserwaard-West

Brandweer

Vanuit deze vestiging rukken medewerkers (met voertuigen die hier gestald staan) uit voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand (hulpverlening); het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen; crisisbeheersing; risicobeheersing