Overheid

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

Fire Station Alblasserdam

Fire Station Alblasserdam
Vanuit deze vestiging rukken medewerkers (met voertuigen die hier gestald staan) uit voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand (hulpverlening); het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen; crisisbeheersing; risicobeheersing

municipality Alblasserdam

municipality Alblasserdam
Het behartigen van het algemeen belang binnen de gemeentelijke grenzen van Alblasserdam

Veiligheidsregio ZHZ, Cluster Drechtsteden Noord, vestiging brandweer Alblasserdam

Brandweerzorg

Brandweer

Vanuit deze vestiging rukken medewerkers (met voertuigen die hier gestald staan) uit voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand (hulpverlening); het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen; crisisbeheersing; risicobeheersing

Gemeentewerf

Gemeentewerf
Vanuit dit gebouw vindt het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte plaats

Loods Souburgh

Loods Souburgh
Vanuit dit gebouw vindt het dagelijks beheer en onderhoud van de sportvelden plaats in het kader van de Gemeenschappelijk Regeling van de gemeente en de sportverenigingen

politie

Handhaven van de rechtsorde en verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

Commissie Samenwerkende Brandweren Alblasserwaard-West

Rijkswaterstaat

regionaal beleid Zuid Holland