Terug naar Onroerend goed

Onroerend goed

Verhuur van onroerend goed

Vasto Natuursteen Steenhouwerij B.V.

Vasto Natuursteen Steenhouwerij B.V.
De exploitatie van roerende en onroerende zaken en andere registergoederen in de ruimste zin des woords

Van Horssen Projectontwikkeling B.V.

Van Horssen Projectontwikkeling B.V.
Exploitatie van onroerend goed. Groothandel (daaronder inbegrepen im- en export) in food en non-food, alsmede olie, gas en aanverwanten producten.

DOK 11

DOK 11
Exploitatie van onroerend goed

Imog B.V.

Imog B.V.
Beheermaatschappij tevens het verkrijgen, be- zitten, exploiteren en vervreemden van regis- tergoederen

Jan Korteland Exploitatiemaatschappij B.V.

Exploitatie van deelnemingen en van onroerend goed

N.V. Woonstad Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen

Verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren en in het algemeen het exploiteren van onroerende goederen

PROJECT BEDRIJVENTERREIN ALBLASSERDAM B.V.

De exploitatie van roerende en onroerende zaken en andere registergoederen, het ont- wikkelen en doen ontwikkelen van bouw- en/of andere projecten, het kopen en verkopen, huren en verhuren, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede het verrichten van alle overige handelingen welke met het vorenstaande verband houden of daaraan be- vorderlijk kunnen zijn, alles in de meest ruime zin des woords; tevens de groothandel in-, de import en export van gebruiksartikelen, roerende zaken en andere benodigdheden zowel ten behoeve van de industrie en andere takken van nijverheid, als ten behoeve van particulieren

Ricogro Beheer B.V.

Beheersmaatschappij

Speen

Het exploiteren van (nieuw te bouwen) onroerende zaken.

Uiterwaard Alblasserdam Beheer B.V.

Het exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het beleggen van vermogen in de ruimste zin, het sluiten van lijfrente- pensioen- en andere overeenkomsten tot het doen van periodieke uitkeringen in de ruimste zin, onder het doel is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, het finan- cieren van andere ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden waar- onder een notarispraktijk; binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt

Van der Rhee V.O.F.

Detaihandel in aardappelen, groenten en fruit (winkel). Ambulante handel in aardappelen, groenten en fruit. Verkoop van planten en bloemen.

Hanvos Warmtetechniek

Hanvos Warmtetechniek
De verhuur van roerende en onroerende zaken en houdstermaatschappij.

OmniformGroup

OmniformGroup
Vastgoed B.V. en holdingactiviteiten.

Tsp Onroerend Goed B.V.

Tsp Onroerend Goed B.V.
Het beheren, verkrijgen, bezitten, administre- ren, exploiteren, huren, verhuren en vervreemden van registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen.

Ericel Vastgoed Beheer B.V.

Het verhuren van- en het handelen in onroerend goed.

Glasvezelnetwerk Onroerend Goed 4 B.V.

Het verhuren van onroerend goed (verhuur van glasvezelnetwerk); Holdingactiviteiten.

Maat Onroerend Goed B.V.

Het beheren, exploiteren, verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren, pachten en verpachten van onroerende zaken.

MGF II B.V.

Het kopen of anderszins verkrijgen, bezwaren, beheren, verhuren, ontwikkelen en vervreemden van onroerend goed.

MGF III B.V.

Het kopen of anderszins verkrijgen, bezwaren, beheren, verhuren, ontwikkelen en vervreemden van onroerend goed.

Ruigenhil

Houdster- en financieringsmaatschappij

V & M Onroerend Goed B.V.

Het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren, exploiteren, verhuren, huren en vervreemden van registergoederen. Tevens beheermaatschappij.

Verstuin van Gelder onroerend goed B.V.

Het beheren, verhuren en exploiteren van onroerend goed.