Terug naar Onroerend goed

Onroerend goed

Handel in eigen onroerend goed

15 resultaten (exclusief 7 holdings)

eformity document solutions b.v.

eformity document solutions b.v.
Het verwerven. stichten, vervreemden, beheren alsmede het bezwaren van registergoederen

Metalura - Enjoy more space

Metalura - Enjoy more space
Het stichten, kopen, verkopen, huren, verhuren, bezwaren (waaronder begrepen het met zakelijke rechten bezwaren) of het op welke wijze ook verkrijgen of vervreemden van registergoederen.

BB Montage 3 B.V.

BB Montage 3 B.V.
De handel in-, het verwerven, beheren, verkrijgen, bezitten, administreren, exploi- teren, huren, verhuren en vervreemden van registergoederen, alsmede het ontwikkelen, voorbereiden, opstarten en realiseren van onroerende zaakprojecten, alsmede het geven van adviezen daaromtrent

Novetec BV

Novetec BV
Exploitatie, aankoop, verkoop van onroerende zaken

Exploitatiemaatschappij Mr W. van Ringelesteijn B.V.

Exploitatiemaatschappij Mr W. van Ringelesteijn B.V.
Exploitatie van onroerende zaken en deelnemingen (algemene beheerdoelstelling).

Van Krimpen Holding B.V.Hotel van Krimpen

Van Krimpen Holding B.V.Hotel van Krimpen
Het beleggen van vermogen in onroerende goederen, effecten, hypothecaire schuldvorderingen, het verlenen van diensten alsmede het verrichten van alle overige handelingen op financieel en economisch gebied

Abram de Haan Vastgoed B.V.

Abram de Haan Vastgoed B.V.
Exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken

Bullie Beheer B.V.

Bullie Beheer B.V.
Het verkrijgen, beheren, administreren, financieren, exploiteren en vervreemden van onroerende goederen, effecten en alle andere vermogenswaarden. Onder het doel der vennootschap is mede-begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden

Riddergoed B.V.

Riddergoed B.V.
Het aankopen, verkopen, beheren, exploiteren en bezwaren van onroerende zaken alsmede de acti- viteiten van een beheersmaatschappij

Rotedo Vastgoed B.V.

Rotedo Vastgoed B.V.
Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en vermogenswaarden van welke aard ook.

Tonton Vastgoed V.O.F.

Tonton Vastgoed V.O.F.
Exploitatie van roerende en onroerende zaken

Beheerstichting Sport Alblasserdam

Boonstoppel Vastgoed

Het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren, beheren, administreren, (doen) stichten en exploiteren van registergoederen.

Heemraadsingel Vastgoed B.V.

MRE Zorgfonds I CV

Verwerven, verbouwen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen.

Braanker Logistics

Braanker Logistics
Het verkrijgen, beheren, ontwikkelen, verhuren, huren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen, zowel in Nederland als in het buitenland, het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten waarbij de ven- nootschap als beherend of als commanditair ven- noot kan optreden, alsmede het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daarvan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Trekpleister

Trekpleister
Het oprichten, verkrijgen, beheren en exploiteren van groothandel en detailhandelondernemingen

Teus Dekker Holding B.V.

Teus Dekker Holding B.V.
Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook.

Bon Bon Vastgoed B.V.

Het beheer en de exploitatie van onroerende goederen waaronder begrepen de aan- en verkoop van, huur en verhuur van en de belegging in onroerende goederen.

Ericel Vastgoed Beheer B.V.

Het verhuren van- en het handelen in onroerend goed.

MGF II B.V.

Het kopen of anderszins verkrijgen, bezwaren, beheren, verhuren, ontwikkelen en vervreemden van onroerend goed.

MGF III B.V.

Het kopen of anderszins verkrijgen, bezwaren, beheren, verhuren, ontwikkelen en vervreemden van onroerend goed.