Terug naar Onroerend goed

Onroerend goed

Bemiddeling in en beheer van onroerend

Kooyman Eigen Huis B.V.

Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed. Het beheren van vermogen. Bemiddeling in onroerende zaken.

MolenaarCové Makelaars B.V.

MolenaarCové Makelaars B.V.
De uitoefening van de makelaardij door een of meer makelaars. Het adviseren bij het ontwerpen, verbouwen en herbouwen van registergoederen voor rekening van derden, alsmede de exploitatie hiervan.

Kraamer & Van Laatum Administratiekantoor

Kraamer & Van Laatum Administratiekantoor
Het uitoefenen van een administratiekantoor en incassobureau, het aan- en verkopen van onroerend goed en het verhuren van onroerend goed.

REMACH vastgoed b.v.

REMACH vastgoed b.v.
Het exploiteren, ontwikkelen, beheren van- en het beschikken over onroerende zaken, het bemiddelen bij de handel in onroerende zaken, het verrichten van taxaties.

Veldhoen & Romeijn O.G. Makelaardij Alblasserdam B.V.

Veldhoen & Romeijn O.G. Makelaardij Alblasserdam B.V.
Het bevorderen van de uitoefening van de makelaardij in onroerende goederen door (een) volgens de wet beedigd(e) makelaar(s) en onder diens verantwoording, waaronder ondermeer begrepen is het verrichten van taxaties. het verlenen van bemiddeling bij de aan- en verkoop en de huur en verhuur van roerende zaken, affaires en bedrijven.

XLEnt taxaties B.V.

Het doen verrichten van alle voorkomende diensten en werkzaamheden op het gebied van de makelaardij.

Steef! brokers

Steef! brokers
Makelaardij in onroerende goederen inhoudend: het verrichten van aan- en verkoopbemiddeling, taxaties, huur- en verhuur, bemiddelen bij hypotheekverstrekking en verzekeringen en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorder- lijk kan zijn.

Meerdervoort Vastgoedfondsen

Meerdervoort Vastgoedfondsen
Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, beheren administreren en exploiteren van roerende en onroerende goederen en zaken.

Muret Vastgoed B.V.

Muret Vastgoed B.V.
Het beheer en de exploitatie van onroerende goederen waaronder begrepen de aan- en verkoop van, huur en verhuur van en de belegging in onroerende goederen.

B.V. Het Zuidland

B.V. Het Zuidland
Verwerven in eigendom of beperkt recht, huur, gebruik of anderszins van registergoederen, vervreemden en beheren van onroerende zaken alsmede projectontwikkeling.

Develzicht B.V.

Develzicht B.V.
Bemiddelen bij aan- en verkoop van register- goederen, verrichten van taxaties, bemiddelen en adviseren m.b.t. het financieren van de vernieuwing en de bouw van registergoederen, het verlenen van bouwkundige adviezen

Code 1313

Verhuur van bedrijfsruimten. Interimmanagement, coaching en training.

Goedegebuur Onroerend Goed

Makelaardij, verhuur van vastgoed, inkoop en verkoop.

Mijnonderhoudsysteem.nl B.V.

Het ontwikkelen, verzorgen en exploiteren van een online gebouwbeheer platform voor opdrachtgevers, meer in het bijzonder een online communicatie platform voor opdrachten tussen opdrachtgevers en bouwkundige- en installatietechnische opdrachtnemers met collectieve inkoop als hoofddoel;

Nieuwland Parc B.V.

Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van en beschikken over registergoederen, het beleggen van gelden in registergoederen en andere vermogenswaarden.

SBA Advies

SBA Advies
Assurantiebemiddeling, Bemiddeling bij handel of verhuur van onroerend goed.

A.B.W. de Groot Vastgoed B.V.

Beheermaatschappij

Alblasserdam Yachtbuilding Properties B.V.

Het verkrijgen, bezitten, exploiteren, bezwaren, vervreemden, huren, verhuren en onderverhuren, alsmede het aangaan van operational lease en financial lease overeenkomsten of anderszins gebruiken van roerende- en onroerende zaken.

Beheermaatschappij A. Maat B.V.

Beheer van vermogen. Financiering roerende en onroerende zaken; beheer van onroerende zaken, financiering ondernemingen, directievoering over ondernemingen.

Coneco Holding B.V.

Beheermaatschappij

Meerdervoort Real Estate B.V.

Het verlenen van diensten op het gebied van makelaardij, het verrichten van werkzaamheden op het gebied van vastgoed, waaronder aan- en verkoop van vastgoed, het verhuren van vastgoed, het exploiteren van vastgoed alsmede projectontwikkeling

Nugteren Vastgoed en Materieel Beheer B.V.

Het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren, exploiteren, huren, verhuren en vervreemden van registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen, alsmede het - zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden - ontwikkelen, voorbereiden, opstarten en realiseren van onroerende zaakprojecten, tevens de handel in, de exploitatie van, het huren en verhuren (ook door middel van het sluiten van lease overeenkomsten) van vrachtauto's en andere vervoermiddelen, opleggers, transportmiddelen en ander rollend materieel, kantoor, en andere inventaris en machines.

A. Treure Beheer B.V.

Beheersmaatschappij

Abram de Haan O&D Vastgoed B.V.

Het exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het beleggen van vermogen in vorderingen en verdere beheersactiviteiten

Alnoseju Beheer B.V.

Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het (doen) financieren van, het voeren van de directie over en het (niet als commissaris) houden van toezicht op ondernemingen etc.

Beheermaatschappij Bas Romeijn B.V.

Beheermaatschappij

Bon Bon Holding B.V.

Beheermaatschappij. Verzorging catering op schepen en booreilanden.

Bon Bon Vastgoed B.V.

Het beheer en de exploitatie van onroerende goederen waaronder begrepen de aan- en verkoop van, huur en verhuur van en de belegging in onroerende goederen.

Braanker Holding B.V.

Beheermaatschappij

Cou00f6peratieve Beheervereniging Nieuwlandpark De Noord U.A.

De Coöperatie heeft ten doel te voorzien in de stoffelijke belangen van haar Leden door het beheren van de gemeenschappelijke eigendommen en/of gezamenlijke voorzieningen in het gebied Nieuwlandpark De Noord, gelegen aan het Nieuwlandparc 319 tot en met 336 te Alblasserdam en al hetgeen te doen dat daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.

Cr 8

Het verzorgen van administraties en het geven van adviezen. Financieel, commercieel en technisch beheer van vastgoed; vastgoedadvisering; leegstandsbeheer.

D. van Hemert Beheer B.V.

Beheersdoelstelling

Don Volders Beheer B.V.

Het exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het beleggen van vermogen in vorderingen, alsmede in effecten en andere vermogenswaarden in de ruimste zin, alsmede het sluiten van lijf- rente-, pensioen- en andere overeenkomsten tot het doen van periodieke uitkeringen of uit- keringen van de vennootschap of andere vennoot- schappen, hun echtgenoten en nakomelingen ter hunner verzorging bij ouderdom of invaliditeit en alles wat daarmee verband houdt, onder het doel is medebegrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in etc. van andere onder- nemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Import en verkoop van auto's en onderdelen.

Drukkerij Verloop Vastgoed B.V.

Het verwerven, beheren/exploiteren van- en beschikken over registergoederen

Electric Marine Support Group B.V.

De im- en export en groothandel in electrotechnische systemen en het verrichten van installatiewerkzaamheden op dat gebied, alsmede de exploitatie en het beheer van roerende en onroerende zaken

Ericel Vastgoed Beheer B.V.

Het verhuren van- en het handelen in onroerend goed.

ESVM Vastgoed B.V.

Het verkrijgen, exploiteren, beheren en vervreemden van onroerende- en roerende zaken

ESVM Vastgoed Verhuur B.V.

Het verkrijgen, exploiteren, beheren en vervreemden van onroerende- en roerende zaken

Genbor V.O.F.

Administratiekantoor en beheer onroerend goed.

Greenmerce Properties B.V.

Beheermaatshappij

Hubbs B.V.

Huur, (onder)verhuur en beheer van onroerend goed.

I.M.R. Holding B.V.

Beheermaatschappij

J. van Stenis Holding B.V.

Beheermaatschappij

J.L.A. Slotema Beheer B.V.

Beheermaatschappij

J.P. Barkmeijer Onroerend Goed B.V.

Het exploiteren, beheren, verkrijgen en vervreemden van registergoederen.

Jordes B.V.

Projectontwikkeling, aan- en verkoop en exploitatie van onroerende zaken, alsmede beheerwerkzaamheden.

Kelvinring 84 B.V.

Het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen alsmede houdster- en financieringsactiviteiten.

Kooyman Ontwikkeling en Handel B.V.

Exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere registergoederen, het ontwikkelen en doen ontwikkelen van bouw- en/of andere projec- ten, het kopen en verkopen, huren en verhuren, vervreemden en bezwaren van registergoederen

KSO VASTGOED B.V.

De exploitatie, waaronder begrepen het verhuren, verwerven, vervreemden en bezwaren, van onroerende zaken.

L. Smeets Beheer B.V.

Beheersdoelstelling. Transport-, expeditie- en ferrybedrijf.

Lumen Vera B.V.

Beheersmaatschappij

Luuksam Vastgoed B.V.

Het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en vermogenswaarden in het algemeen, houdster- en financieringsmaatschappij

M. Donkervoort Vastgoed B.V.

Beheermaatschappij

M.J. van Hoepen Holding B.V.

Beheermaatschappij

M.J. van Hoepen Vastgoed B.V.

Het verwerven, beheren en exploiteren van onroerende zaken

M.J. van Horssen Beheer B.V.

Vermogensbeheer

Marcrane Holding B.V.

Beheermaatschappij

Meerdervoort Queda Real B.V.

Het (doen) exploiteren, administreren, verkrijgen, vervreemden, financieren, bezwaren, ontwikkelen, renoveren, restaureren, huren en verhuren van onroerende zaken.

MGF II B.V.

Het kopen of anderszins verkrijgen, bezwaren, beheren, verhuren, ontwikkelen en vervreemden van onroerend goed.

MGF III B.V.

Het kopen of anderszins verkrijgen, bezwaren, beheren, verhuren, ontwikkelen en vervreemden van onroerend goed.

Molenaar Beheer B.V.

Het oprichten van-, deelnemen in- en beheren van vennootschappen

Nash Invest B.V.

Het verwerven, exploiteren, bezwaren, beheren, huren en verhuren van onroerende zaken, alsmede het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten.

O.C. Verschoor Beheer

Beheeractiviteiten

P.M.T. Vastgoed B.V.

Verkrijgen, beheren, verhuren en exploiteren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken; holdingactiviteiten.

Partners in Repacking Facilitair Bedrijf B.V.

Het beheren van panden, machines en installaties, alsmede de inkoop van artikelen welke vervolgens ter beschikking worden gesteld tegen vergoeding en het verlenen van (andere) facilitaire diensten en het verrichten van daarbij behorende activiteiten;

PHS Vastgoed B.V.

Het verkrijgen, beheren, huren, verhuren, vervreemden, onderhouden, verbouwen van registergoederen en roerende zaken en het verlenen van advies hierin; beheeractiviteiten.

Plan Oost-Kinderdijk B.V.

Het exploiteren van allerlei registergoederen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen alsmede het aangaan van geldleningsovereenkomsten en het verstrekken van garanties en zekerheden

Plantsoenhuis Wageningen C.V.

Het verwerven, verbouwen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen in het algemeen en het Plantsoenhuis in het bijzonder.

Rendant Exploitatie Business Facility Points B.V.

Het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van business facility points en het van daaruit aanbieden van facilitaire diensten t.b.v. bedrijventerreinen en kantoorparken in de ruimste zin des woords.

Rendant Exploitatie Business Parks B.V.

Het aanbieden van facilitaire diensten op bedrijventerreinen en kantorenparken, in de ruimste zin des woords.

Reyerparc Onroerend Goed B.V.

Beheer en onroerend goed maatschappij.

Rucabe Holding B.V.

Beheermaatschappij

Stichting Liefdevol Thuis

TBG Vastgoed B.V.

Het verlenen van vastgoeddiensten en het beheren van verenigingen van eigenaren

Torima Beheer B.V.

Beheersactiviteiten

Vereniging Beheer Aan de Noord

verHUURgemak

Huur en verhuur van woningen

Verloop Beheer B.V.

Het exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het beleggen van vermogen in de ruimste zin, het sluiten van lijfrente- pensioen- en andere overeenkom- sten tot het doen van periodieke uitkeringen in de ruimste zin, onder het doel is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, het finan- cieren van andere ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden binnen haar doel kan de vennootschap al datgene ver- richten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt

Verstuin van Gelder onroerend goed B.V.

Het beheren, verhuren en exploiteren van onroerend goed.

Viera Vastgoeddiensten B.V.

Het verlenen van vastgoeddiensten en het beheren van verenigingen van eigenaren

Wensveen Beheer B.V.

Beheersmaatschappij en exploitatie van onroerende goederen.

Will BE Participatie en Beheer B.V.

Het deelnemen in, het voeren van bestuur over alsmede het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren in andere vennootschappen; het financieren van derden; het beheer, beleggen en exploiteren van vermogen; het verlenen van diensten.

Zonnestraal B.V.

Het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken; beheeractiviteiten.