Onroerend goed

Verhuur van en handel in onroerend goed

eformity document solutions b.v.

eformity document solutions b.v.
Het verwerven. stichten, vervreemden, beheren alsmede het bezwaren van registergoederen

Kooyman Eigen Huis B.V.

Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed. Het beheren van vermogen. Bemiddeling in onroerende zaken.

MolenaarCové Makelaars B.V.

MolenaarCové Makelaars B.V.
De uitoefening van de makelaardij door een of meer makelaars. Het adviseren bij het ontwerpen, verbouwen en herbouwen van registergoederen voor rekening van derden, alsmede de exploitatie hiervan.

Metalura - Enjoy more space

Metalura - Enjoy more space
Het stichten, kopen, verkopen, huren, verhuren, bezwaren (waaronder begrepen het met zakelijke rechten bezwaren) of het op welke wijze ook verkrijgen of vervreemden van registergoederen.

BB Montage 3 B.V.

BB Montage 3 B.V.
De handel in-, het verwerven, beheren, verkrijgen, bezitten, administreren, exploi- teren, huren, verhuren en vervreemden van registergoederen, alsmede het ontwikkelen, voorbereiden, opstarten en realiseren van onroerende zaakprojecten, alsmede het geven van adviezen daaromtrent

Kraamer & Van Laatum Administratiekantoor

Kraamer & Van Laatum Administratiekantoor
Het uitoefenen van een administratiekantoor en incassobureau, het aan- en verkopen van onroerend goed en het verhuren van onroerend goed.

REMACH vastgoed b.v.

REMACH vastgoed b.v.
Het exploiteren, ontwikkelen, beheren van- en het beschikken over onroerende zaken, het bemiddelen bij de handel in onroerende zaken, het verrichten van taxaties.

Veldhoen & Romeijn O.G. Makelaardij Alblasserdam B.V.

Veldhoen & Romeijn O.G. Makelaardij Alblasserdam B.V.
Het bevorderen van de uitoefening van de makelaardij in onroerende goederen door (een) volgens de wet beedigd(e) makelaar(s) en onder diens verantwoording, waaronder ondermeer begrepen is het verrichten van taxaties. het verlenen van bemiddeling bij de aan- en verkoop en de huur en verhuur van roerende zaken, affaires en bedrijven.

Novetec BV

Novetec BV
Exploitatie, aankoop, verkoop van onroerende zaken

Exploitatiemaatschappij Mr W. van Ringelesteijn B.V.

Exploitatiemaatschappij Mr W. van Ringelesteijn B.V.
Exploitatie van onroerende zaken en deelnemingen (algemene beheerdoelstelling).

Vasto Natuursteen Steenhouwerij B.V.

Vasto Natuursteen Steenhouwerij B.V.
De exploitatie van roerende en onroerende zaken en andere registergoederen in de ruimste zin des woords

XLEnt taxaties B.V.

Het doen verrichten van alle voorkomende diensten en werkzaamheden op het gebied van de makelaardij.

Steef! brokers

Steef! brokers
Makelaardij in onroerende goederen inhoudend: het verrichten van aan- en verkoopbemiddeling, taxaties, huur- en verhuur, bemiddelen bij hypotheekverstrekking en verzekeringen en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorder- lijk kan zijn.

Van Krimpen Holding B.V.Hotel van Krimpen

Van Krimpen Holding B.V.Hotel van Krimpen
Het beleggen van vermogen in onroerende goederen, effecten, hypothecaire schuldvorderingen, het verlenen van diensten alsmede het verrichten van alle overige handelingen op financieel en economisch gebied

Meerdervoort Vastgoedfondsen

Meerdervoort Vastgoedfondsen
Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, beheren administreren en exploiteren van roerende en onroerende goederen en zaken.

Muret Vastgoed B.V.

Muret Vastgoed B.V.
Het beheer en de exploitatie van onroerende goederen waaronder begrepen de aan- en verkoop van, huur en verhuur van en de belegging in onroerende goederen.

Van Horssen Projectontwikkeling B.V.

Van Horssen Projectontwikkeling B.V.
Exploitatie van onroerend goed. Groothandel (daaronder inbegrepen im- en export) in food en non-food, alsmede olie, gas en aanverwanten producten.

Abram de Haan Vastgoed B.V.

Abram de Haan Vastgoed B.V.
Exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken

9 jaar oud

B.V. Het Zuidland

B.V. Het Zuidland
Verwerven in eigendom of beperkt recht, huur, gebruik of anderszins van registergoederen, vervreemden en beheren van onroerende zaken alsmede projectontwikkeling.

Bullie Beheer B.V.

Bullie Beheer B.V.
Het verkrijgen, beheren, administreren, financieren, exploiteren en vervreemden van onroerende goederen, effecten en alle andere vermogenswaarden. Onder het doel der vennootschap is mede-begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden

Develzicht B.V.

Develzicht B.V.
Bemiddelen bij aan- en verkoop van register- goederen, verrichten van taxaties, bemiddelen en adviseren m.b.t. het financieren van de vernieuwing en de bouw van registergoederen, het verlenen van bouwkundige adviezen

DOK 11

DOK 11
Exploitatie van onroerend goed

Imog B.V.

Imog B.V.
Beheermaatschappij tevens het verkrijgen, be- zitten, exploiteren en vervreemden van regis- tergoederen

Riddergoed B.V.

Riddergoed B.V.
Het aankopen, verkopen, beheren, exploiteren en bezwaren van onroerende zaken alsmede de acti- viteiten van een beheersmaatschappij

Rotedo Vastgoed B.V.

Rotedo Vastgoed B.V.
Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en vermogenswaarden van welke aard ook.

Tonton Vastgoed V.O.F.

Tonton Vastgoed V.O.F.
Exploitatie van roerende en onroerende zaken

Beheerstichting Sport Alblasserdam

Boonstoppel Vastgoed

Het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren, beheren, administreren, (doen) stichten en exploiteren van registergoederen.

Code 1313

Verhuur van bedrijfsruimten. Interimmanagement, coaching en training.

Goedegebuur Onroerend Goed

Makelaardij, verhuur van vastgoed, inkoop en verkoop.

Heemraadsingel Vastgoed B.V.

Jan Korteland Exploitatiemaatschappij B.V.

Exploitatie van deelnemingen en van onroerend goed

Mijnonderhoudsysteem.nl B.V.

Het ontwikkelen, verzorgen en exploiteren van een online gebouwbeheer platform voor opdrachtgevers, meer in het bijzonder een online communicatie platform voor opdrachten tussen opdrachtgevers en bouwkundige- en installatietechnische opdrachtnemers met collectieve inkoop als hoofddoel;

MRE Zorgfonds I CV

Verwerven, verbouwen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen.

N.V. Woonstad Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen

Verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren en in het algemeen het exploiteren van onroerende goederen

Nieuwland Parc B.V.

Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van en beschikken over registergoederen, het beleggen van gelden in registergoederen en andere vermogenswaarden.

PROJECT BEDRIJVENTERREIN ALBLASSERDAM B.V.

De exploitatie van roerende en onroerende zaken en andere registergoederen, het ont- wikkelen en doen ontwikkelen van bouw- en/of andere projecten, het kopen en verkopen, huren en verhuren, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede het verrichten van alle overige handelingen welke met het vorenstaande verband houden of daaraan be- vorderlijk kunnen zijn, alles in de meest ruime zin des woords; tevens de groothandel in-, de import en export van gebruiksartikelen, roerende zaken en andere benodigdheden zowel ten behoeve van de industrie en andere takken van nijverheid, als ten behoeve van particulieren

Ricogro Beheer B.V.

Beheersmaatschappij

SBA Advies

SBA Advies
Assurantiebemiddeling, Bemiddeling bij handel of verhuur van onroerend goed.

Speen

Het exploiteren van (nieuw te bouwen) onroerende zaken.

Uiterwaard Alblasserdam Beheer B.V.

Het exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het beleggen van vermogen in de ruimste zin, het sluiten van lijfrente- pensioen- en andere overeenkomsten tot het doen van periodieke uitkeringen in de ruimste zin, onder het doel is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, het finan- cieren van andere ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden waar- onder een notarispraktijk; binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt

Van der Rhee V.O.F.

Detaihandel in aardappelen, groenten en fruit (winkel). Ambulante handel in aardappelen, groenten en fruit. Verkoop van planten en bloemen.

Braanker Logistics

Braanker Logistics
Het verkrijgen, beheren, ontwikkelen, verhuren, huren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen, zowel in Nederland als in het buitenland, het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten waarbij de ven- nootschap als beherend of als commanditair ven- noot kan optreden, alsmede het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daarvan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Trekpleister

Trekpleister
Het oprichten, verkrijgen, beheren en exploiteren van groothandel en detailhandelondernemingen

A.B.W. de Groot Vastgoed B.V.

Beheermaatschappij

Alblasserdam Yachtbuilding Properties B.V.

Het verkrijgen, bezitten, exploiteren, bezwaren, vervreemden, huren, verhuren en onderverhuren, alsmede het aangaan van operational lease en financial lease overeenkomsten of anderszins gebruiken van roerende- en onroerende zaken.

Beheermaatschappij A. Maat B.V.

Beheer van vermogen. Financiering roerende en onroerende zaken; beheer van onroerende zaken, financiering ondernemingen, directievoering over ondernemingen.

Coneco Holding B.V.

Beheermaatschappij

Meerdervoort Real Estate B.V.

Het verlenen van diensten op het gebied van makelaardij, het verrichten van werkzaamheden op het gebied van vastgoed, waaronder aan- en verkoop van vastgoed, het verhuren van vastgoed, het exploiteren van vastgoed alsmede projectontwikkeling

Nugteren Vastgoed en Materieel Beheer B.V.

Het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren, exploiteren, huren, verhuren en vervreemden van registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen, alsmede het - zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden - ontwikkelen, voorbereiden, opstarten en realiseren van onroerende zaakprojecten, tevens de handel in, de exploitatie van, het huren en verhuren (ook door middel van het sluiten van lease overeenkomsten) van vrachtauto's en andere vervoermiddelen, opleggers, transportmiddelen en ander rollend materieel, kantoor, en andere inventaris en machines.

Hanvos Warmtetechniek

Hanvos Warmtetechniek
De verhuur van roerende en onroerende zaken en houdstermaatschappij.

OmniformGroup

OmniformGroup
Vastgoed B.V. en holdingactiviteiten.

Teus Dekker Holding B.V.

Teus Dekker Holding B.V.
Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook.

Tsp Onroerend Goed B.V.

Tsp Onroerend Goed B.V.
Het beheren, verkrijgen, bezitten, administre- ren, exploiteren, huren, verhuren en vervreemden van registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen.

A. Treure Beheer B.V.

Beheersmaatschappij

Abram de Haan O&D Vastgoed B.V.

Het exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het beleggen van vermogen in vorderingen en verdere beheersactiviteiten

Alnoseju Beheer B.V.

Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het (doen) financieren van, het voeren van de directie over en het (niet als commissaris) houden van toezicht op ondernemingen etc.

Beheermaatschappij Bas Romeijn B.V.

Beheermaatschappij

Bon Bon Holding B.V.

Beheermaatschappij. Verzorging catering op schepen en booreilanden.

Bon Bon Vastgoed B.V.

Het beheer en de exploitatie van onroerende goederen waaronder begrepen de aan- en verkoop van, huur en verhuur van en de belegging in onroerende goederen.

Braanker Holding B.V.

Beheermaatschappij

Cou00f6peratieve Beheervereniging Nieuwlandpark De Noord U.A.

De Coöperatie heeft ten doel te voorzien in de stoffelijke belangen van haar Leden door het beheren van de gemeenschappelijke eigendommen en/of gezamenlijke voorzieningen in het gebied Nieuwlandpark De Noord, gelegen aan het Nieuwlandparc 319 tot en met 336 te Alblasserdam en al hetgeen te doen dat daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.

Cr 8

Het verzorgen van administraties en het geven van adviezen. Financieel, commercieel en technisch beheer van vastgoed; vastgoedadvisering; leegstandsbeheer.

D. van Hemert Beheer B.V.

Beheersdoelstelling

Don Volders Beheer B.V.

Het exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het beleggen van vermogen in vorderingen, alsmede in effecten en andere vermogenswaarden in de ruimste zin, alsmede het sluiten van lijf- rente-, pensioen- en andere overeenkomsten tot het doen van periodieke uitkeringen of uit- keringen van de vennootschap of andere vennoot- schappen, hun echtgenoten en nakomelingen ter hunner verzorging bij ouderdom of invaliditeit en alles wat daarmee verband houdt, onder het doel is medebegrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in etc. van andere onder- nemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Import en verkoop van auto's en onderdelen.

Drukkerij Verloop Vastgoed B.V.

Het verwerven, beheren/exploiteren van- en beschikken over registergoederen

Electric Marine Support Group B.V.

De im- en export en groothandel in electrotechnische systemen en het verrichten van installatiewerkzaamheden op dat gebied, alsmede de exploitatie en het beheer van roerende en onroerende zaken

Ericel Vastgoed Beheer B.V.

Het verhuren van- en het handelen in onroerend goed.

ESVM Vastgoed B.V.

Het verkrijgen, exploiteren, beheren en vervreemden van onroerende- en roerende zaken

ESVM Vastgoed Verhuur B.V.

Het verkrijgen, exploiteren, beheren en vervreemden van onroerende- en roerende zaken

Genbor V.O.F.

Administratiekantoor en beheer onroerend goed.

Glasvezelnetwerk Onroerend Goed 4 B.V.

Het verhuren van onroerend goed (verhuur van glasvezelnetwerk); Holdingactiviteiten.

Greenmerce Properties B.V.

Beheermaatshappij

Hubbs B.V.

Huur, (onder)verhuur en beheer van onroerend goed.

I.M.R. Holding B.V.

Beheermaatschappij

J. van Stenis Holding B.V.

Beheermaatschappij

J.L.A. Slotema Beheer B.V.

Beheermaatschappij

J.P. Barkmeijer Onroerend Goed B.V.

Het exploiteren, beheren, verkrijgen en vervreemden van registergoederen.

Jordes B.V.

Projectontwikkeling, aan- en verkoop en exploitatie van onroerende zaken, alsmede beheerwerkzaamheden.

Kelvinring 84 B.V.

Het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen alsmede houdster- en financieringsactiviteiten.

Kooyman Ontwikkeling en Handel B.V.

Exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere registergoederen, het ontwikkelen en doen ontwikkelen van bouw- en/of andere projec- ten, het kopen en verkopen, huren en verhuren, vervreemden en bezwaren van registergoederen

KSO VASTGOED B.V.

De exploitatie, waaronder begrepen het verhuren, verwerven, vervreemden en bezwaren, van onroerende zaken.

L. Smeets Beheer B.V.

Beheersdoelstelling. Transport-, expeditie- en ferrybedrijf.

30 jaar oud

Lumen Vera B.V.

Beheersmaatschappij

Luuksam Vastgoed B.V.

Het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en vermogenswaarden in het algemeen, houdster- en financieringsmaatschappij

M. Donkervoort Vastgoed B.V.

Beheermaatschappij

M.J. van Hoepen Holding B.V.

Beheermaatschappij

M.J. van Hoepen Vastgoed B.V.

Het verwerven, beheren en exploiteren van onroerende zaken

M.J. van Horssen Beheer B.V.

Vermogensbeheer

Maat Onroerend Goed B.V.

Het beheren, exploiteren, verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren, pachten en verpachten van onroerende zaken.

Marcrane Holding B.V.

Beheermaatschappij

Meerdervoort Queda Real B.V.

Het (doen) exploiteren, administreren, verkrijgen, vervreemden, financieren, bezwaren, ontwikkelen, renoveren, restaureren, huren en verhuren van onroerende zaken.

MGF II B.V.

Het kopen of anderszins verkrijgen, bezwaren, beheren, verhuren, ontwikkelen en vervreemden van onroerend goed.

MGF III B.V.

Het kopen of anderszins verkrijgen, bezwaren, beheren, verhuren, ontwikkelen en vervreemden van onroerend goed.

Molenaar Beheer B.V.

Het oprichten van-, deelnemen in- en beheren van vennootschappen

Nash Invest B.V.

Het verwerven, exploiteren, bezwaren, beheren, huren en verhuren van onroerende zaken, alsmede het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten.

O.C. Verschoor Beheer

Beheeractiviteiten

P.M.T. Vastgoed B.V.

Verkrijgen, beheren, verhuren en exploiteren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken; holdingactiviteiten.

Partners in Repacking Facilitair Bedrijf B.V.

Het beheren van panden, machines en installaties, alsmede de inkoop van artikelen welke vervolgens ter beschikking worden gesteld tegen vergoeding en het verlenen van (andere) facilitaire diensten en het verrichten van daarbij behorende activiteiten;

PHS Vastgoed B.V.

Het verkrijgen, beheren, huren, verhuren, vervreemden, onderhouden, verbouwen van registergoederen en roerende zaken en het verlenen van advies hierin; beheeractiviteiten.

Plan Oost-Kinderdijk B.V.

Het exploiteren van allerlei registergoederen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen alsmede het aangaan van geldleningsovereenkomsten en het verstrekken van garanties en zekerheden

Plantsoenhuis Wageningen C.V.

Het verwerven, verbouwen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen in het algemeen en het Plantsoenhuis in het bijzonder.

Rendant Exploitatie Business Facility Points B.V.

Het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van business facility points en het van daaruit aanbieden van facilitaire diensten t.b.v. bedrijventerreinen en kantoorparken in de ruimste zin des woords.

Rendant Exploitatie Business Parks B.V.

Het aanbieden van facilitaire diensten op bedrijventerreinen en kantorenparken, in de ruimste zin des woords.

Reyerparc Onroerend Goed B.V.

Beheer en onroerend goed maatschappij.

Rucabe Holding B.V.

Beheermaatschappij

Ruigenhil

Houdster- en financieringsmaatschappij

Stichting Liefdevol Thuis

TBG Vastgoed B.V.

Het verlenen van vastgoeddiensten en het beheren van verenigingen van eigenaren

Torima Beheer B.V.

Beheersactiviteiten

V & M Onroerend Goed B.V.

Het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren, exploiteren, verhuren, huren en vervreemden van registergoederen. Tevens beheermaatschappij.

Vereniging Beheer Aan de Noord

verHUURgemak

Huur en verhuur van woningen

Verloop Beheer B.V.

Het exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het beleggen van vermogen in de ruimste zin, het sluiten van lijfrente- pensioen- en andere overeenkom- sten tot het doen van periodieke uitkeringen in de ruimste zin, onder het doel is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, het finan- cieren van andere ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden binnen haar doel kan de vennootschap al datgene ver- richten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt

Verstuin van Gelder onroerend goed B.V.

Het beheren, verhuren en exploiteren van onroerend goed.

Viera Vastgoeddiensten B.V.

Het verlenen van vastgoeddiensten en het beheren van verenigingen van eigenaren

Wensveen Beheer B.V.

Beheersmaatschappij en exploitatie van onroerende goederen.

Will BE Participatie en Beheer B.V.

Het deelnemen in, het voeren van bestuur over alsmede het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren in andere vennootschappen; het financieren van derden; het beheer, beleggen en exploiteren van vermogen; het verlenen van diensten.

Zonnestraal B.V.

Het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken; beheeractiviteiten.