Informatie en communicatie

Informatie en communicatie

eformity document solutions b.v.

eformity document solutions b.v.
Het uitvoeren van automatiseringsprojecten op het gebied van huisstijl

Landvast

Landvast
Speciaal cultureel centrum, annex exploitatie van een bioscoop.

Landvast

Landvast
Het uitoefenen van horeca- en (overige) commerciële activiteiten (waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - de exploitatie van een bioscoop en de exploitatie van multi- functionele ruimten) in het Sociaal Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam, alsmede het in het kader van deze doelstelling in- en uitlenen/detacheren van personeel.

Mail to Pay BV

Mail to Pay BV
a. Het aanbieden van digitale facturatie mogelijkheden en aanverwante producten aan ondernemingen; b. het bieden van advies, development en hosting van ICT producten die raakvlakken hebben met digitale facturatie en credit management.

V.O.F. Om Sions Wil

V.O.F. Om Sions Wil
Uitgave weekblad.

Beamerhuren.nl

Beamerhuren.nl
Verhuur en verkoop van audio- en visuele apparatuur aan bedrijven en particulieren.

Allsoft

Allsoft
Ontwikkelen op maat van software tevens verkoop van software

GoBright

GoBright
Het (doen) ontwikkelen en (doen) verkopen van informatiesystemen en -componenten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot hard- en software) in de ruimste zin des woords, waarbij - indien mogelijk - gebruikt wordt gemaakt van aanstuurbare hardware componenten

Inline ICT B.V.

Inline ICT B.V.
Consultancy, netwerkbeheer, dienstverlening op het gebied van automatisering, onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.

Poirot Software Engineering

Poirot Software Engineering
Freelance uitvoeren van software ontwikkeling. Onderhoud en optimalisering van bestaande software oplossingen. Maatwerk software in 'the cloud'. Apps voor smartphones van het Window Phone platform.

Credo Clean

Credo Clean
Schoonmaakbedrijf. Games uitgeven en ontwikkelen.Ontwikkelen produceren van reinigingsproducten. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

PeCt B.V.

PeCt B.V.
Adviseren van opdrachtgevers met betrekking tot interne- en externe communicatie, het uitvoeren van communicatie- en verkoopondersteunende projecten, het verzorgen van journalistieke producties, het aanbieden van sms-diensten en andere diensten via de mobiele telefoon, alsmede het opzetten van uitgeefprojecten ten behoeve van derden, een en ander in de ruimste zin des woords.

Railpress Alblasserdam

Railpress Alblasserdam
Detailhandel in hobbyartikelen, speelgoed en modelbouw tevens uitgeverij; postorderbedrijf in speelgoed en aanverwante artikelen

Stichting Evangelische Tractaatzending

Stichting Evangelische Tractaatzending
Verspreiding en verkoop van lectuur, muziek & cadeau-artikelen met als specialisatie Christe- lijke boeken en muziek

Pater Computers

Pater Computers
Digitaal drukwerk; Software ondersteuning; Distributie kleine artikelen, voornamelijk drukwerk. Kernregio: Zuid-Holland-Zuid. Aanleg en beheer van geluidsinstallaties in kerkgebouwen. Aanleg, beheer en exploitatie van een in eigen beheer ontwikkeld kerktelefoonsysteem tegen lage kostprijs voor de kerken. Dupliceren van audio cd's. Levering en onderhoud van computersystemen en overige ICT-producten.

Netoperator

Netoperator
Het beheren en exploiteren van open glasvezel netwerken.

Netvia B.V.

Netvia B.V.
I.C.T. leverancier van diensten zoals: Managed IP-VPN netwerken, internetverbindingen thuiswerkoplossingen telefonie oplossingen.

360Performance B.V.

360Performance B.V.
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie en IT- consultancy op het vlak van applicatie performance.

CAD E&D Education Developing

CAD E&D Education Developing
Het verzorgen van opleidingen, het maken van programma's gericht op technisch tekensoftware. Het verzorgen van CAD- en Office opleidingen. Ontwikkeling maatwerk programmatuur op autocad en tekenkamerondersteuning.

Fast Forwaard B.V.

Het bedenken, ontwerpen, technisch ontwikkelen, beheren en ondersteunen van websites en webapplicaties.

HUSS BV

HUSS BV
Het ontwerpen en ontwikkelen van software, websites, internet en intranetapplicaties. Evenals de verkoop van software en het leveren van algehele systeemondersteuning.

Ledyears

Ledyears
De im- en export alsmede distributie van informatiesystemen, de ontwikkeling en distri- butie van software

Lioncomp Automatisering

Lioncomp Automatisering
Groothandel in computerhardware en software en electronische apparatuur in de meest ruime zin en ontwikkeling en productie van software tevens dienstverlening in de meest ruime zin

Rograma

Rograma
Dienstverlening alsmede consultancy advies op het gebied van security management systemen. Brede administratieve dienstverlening.

StayConnect B.V.

StayConnect B.V.
Het adviseren, engineeren, automatiseren en installeren van elektronische installaties en systemen, het geven van verlichtingsadvies, het ontwerpen en realiseren van domotica toepassingen, het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het gebied van telematica (ICT diensten).

Tigris

Tigris
De exploitatie van een softwarebedrijf.

Eureka! Fiscountancy

Eureka! Fiscountancy
Het verlenen van administratieve interim diensten, behandelen van fiscale vraagstukken, administratiekantoor. Het exploiteren van websites, internet marketing. Het exploiteren van websites op het gebied van energie.

Inforza Projecten B.V.

Inforza Projecten B.V.
Het uitvoeren van ICT gerelateerde projecten. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Jerome Software Development B.V.

Full Visual B.V.

Full Visual B.V.
Het maken en verzorgen van film en fotografie zowel bedrijfsmatig als particulier.

Glasvezelnetwerk Activa B.V.

Verkrijgen, beheren en exploiteren van glasvezelnetwerken

Information Makers B.V.

Information Makers B.V.
Dienstverlening in automatisering; advies; systeembouw.

Mastex Software BV

Mastex Software BV
Adviesbureau op het gebied van informatie- en communicatie technologie (ICT) met name - doch niet uitsluitend - ten behoeve van (zee)scheep- en pleziervaart, waaronder met name begrepen de handel in, de in- en verkoop van software en programmatuur, alsmede het ontwikkelen, modificeren cq aanpassen van, het produceren en in, de import en export van communicatie en informatieverwerkende apparatuur en componenten daarvan.

Strategy Scouts B.V.

Het ontwikkelen, initiëren en/of realiseren van online en offline concepten en oplossingen, het ontwikkelen, ontwerpen, onderbrengen, aanpassen, onderhouden en exploiteren van online- en andere informatietools, web-sites, web-shops, web- applicaties, internet pagina's, online diensten en andere toepassingen van digitale communicatie en informatie, alsmede het ter beschikking stellen van de daarvoor benodigde arbeidskrachten.

Stichting het Braambos

Stichting het Braambos

Lesec Beveiliging B.V.

Lesec Beveiliging B.V.
Verhuur en verkoop van professionele audio/ visuele apparatuur, voor zakelijke communicatie alsmede publieksevenementen, in de breedste zin des woords. Het produceren van audio/ visuele-media producties

Costa Services

ICT werkzaamheden. Betreft beheer werkzaamheden en projectmatige opdrachten. Oldtimer restauratie werkzaamheden en klein onderhoud

Unique Webdesign

Unique Webdesign
Creage Webdesign: Ontwikkeling van internetsites; onder de naar WeBBuddy: exploitatie van de website www.webbuddy.nl

Dataplace Rotterdam | Datacenter

Dataplace Rotterdam | Datacenter
Het aanbieden van datacenter en computerruimten met aanvullende faciliteiten.

Gofaso Business Software

Gofaso Business Software
Het ontwikkelen, modificeren casu quo aanpassen van-, het produceren en exploiteren van software in de meest uitgebreide zin van het woord.

Pixelkiwi

Pixelkiwi
Reclame ontwerpen, digitale opmaak en uitwerken van de al bedachte reclame-uitingen Bouwen van site's en onderhouden van site's Webdesign.

Ritmeester Cnc Productions B.V.

Ritmeester Cnc Productions B.V.
Verrichten van CNC werkzaamheden inclusief programmeringswerzaamheden in hout en plaat- materialen ten behoeve van interieur-, scheeps- interieurbouw en aanverwante bedrijfstakken

rodricon

rodricon
Training en consultancy op het gebied van ict.

Unique Webdesign

Unique Webdesign
Ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites; websitepromotie, hosting, domeinregistratie, E-consultancy.

VIA Visser Interieurarchitect Alblasserdam

VIA Visser Interieurarchitect Alblasserdam
Bureau voor interieurarchitectuur alsmede ICT dienstverlening.

Scientiae

De ontwikkeling van vaardigheden en het overbrengen van kennis door middel van (online/digitale) trainingsprogramma's, uitgeven van lectuur en het houden van lezingen.

Julia Marino

Fotografie en het maken van films.

Stenly Music

Muziek componeren, arrangeren, produceren, live performance, educatie, geluidstechnicus en artiesten bemiddeling

de Hon Automation

Dienstverlening -Industriële Automatisering - IT Automatisering

Knotsz

Adviesbureau voor automatiseringsvraagstukken.

Lawly

Ontwikkelen van juridische apps en websites.

Profider Nederland B.V.

Leveren van spraak-, data- en internet communicatiediensten op of over de netwerken van derden, direct of indirect via partners aan eindgebruikers onder eigen naam of naam van derden

Signum Software

Signum Software
Het ontwikkelen, verkopen en implementeren van software, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

10 jaar oud

Van Hartingsveldt Technologies

Het geven van advies bij aankoop, aanpassing en installatie van digitale media. Tevens het uitvoeren van werkzaamheden zoals configuriatie, installatie en reparatie van digitale media.

Escribeme B.V.

Het ontwikkelen, ontwerpen, onderbrengen, aanpassen en onderhouden van internetpagina's, websites en andere toepassingen van digitale communicatie en informatie, het hosten van websites, alsmede het verlenen van alle voorkomende diensten en het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van telecommunicatie en marketing

A & C AV Rent B.V.

A & C AV Rent B.V.
Het (doen) uitvoeren en begeleiden van projecten op het gebied van audio/video- technologie en toepassingen daarvan, alsmede het ontwerpen, ontwikkelen en (doen) opstarten daarvan.

12 Flags Investment B.V.

12 Flags Investment B.V.
Het verlenen van adviesdiensten en verrichten van consultancy activiteiten op het gebied van ICT-trajecten; het begeleiden van ICT-projecten; het ontwikkelen van hard- en software op ICT-gebied; het verlenen van adviesdiensten op het gebied van modelbouw; beheersactiviteiten.

Alblas Automatisering

Alblas Automatisering
Het ontwikkelen van software, IT.

Ayya

Ayya
Het geven van coaching, advies en trainingen op het gebied van techniek en bedrijfskunde. Lesgeven in ontwerpen, het ontwerpen van klimaatinstallaties en ook software ontwikkeling voor het ontwerpen van klimaat installaties.

Cmc-nederland

Cmc-nederland
Advisering en begeleiding op fiscaal- economisch gebied; automatisering van de financiële administratie alsmede coördinatie hiervan en al hetgeen hiermee verband houdt

De Koning ICT & Interimmanagement

De Koning ICT & Interimmanagement
ICT-Consultancy en interimmanagement.

Facts & Findings

Facts & Findings
Datarecovery, forensics, security management en consulting.

Idis Klus Bedrijf

Idis Klus Bedrijf
Klusbedrijf en administratieve dienst- verlening

Luijk Web Creations

Luijk Web Creations
Luijk Software Solutions: Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware. Eenvoudig Leven: alle werkzaamheden uit mijn blog Eenvoudig Leven, zoals schrijven (media/boeken), lezingen, verkopen van eenvoudiglevenproducten (webshop), advertentie- inkomsten van mijn blog etc.

Mabas B.V.

Mabas B.V.
(doen) uitoefen van een administratiekantoor, alsmede houdster-, financierings- en beleg- gingsmaatschappij

Mobi- Data IT B.V.

Mobi- Data IT B.V.
Het leveren van diensten, produceren en het geven van advies op het gebied van registratie, identificatie en automatisering, alsmede het leveren van diensten, producten en adviezen op het gebied van lintdruksystemen, etikettenprinters, winkelautomatisering en groothandelautomatisering.

Mobile IT

Mobile IT
Het verlenen van adviesdiensten en het verrich- ten van consultancy op het gebied van mobiele ICT-toepassingen.

PC Service Alblasserdam

PC Service Alblasserdam
Het leveren van service en reparatie aan en verkoop van computers en gerelateerde randapparatuur.

R2DTOP B.V.

R2DTOP B.V.
De exploitatie van een bedrijf op het gebied van ICT, waaronder begrepen hosting, virtuele desktops, hardware, consultancy, detachering, service en onderhoud.

Edwin Tamboer Fotografie

Edwin Tamboer Fotografie
Freelance fotograaf.

B.V. uitgeverij Sola Gratia

Het uitgeven en (doen laten) drukken van geschriften.

de Boekverkooper

Uitgeverij van boeken en reprints van oude theologische werken

Touchu00e9 Cards

Uitgeverij van wenskaarten en aanverwante artikelen.

Broelando

Videoproducties, fotografie, coaching (op het gebied van video)

DJ Mitch db

Het optreden als dj en het produceren en uitbrengen van muziek.

Story Tellers

Het uitvoeren van foto en video grafische opdrachten.

TDJ Mediaproductions

Mediaproductiebedrijf (o.a. video- en geluidsreportages).

vanReeuwijk Media

Film en media productie.

Veldman Consultancy

A. de Jong-Projectmanagement

Projectmanagement, ICT consultancy, Logistiek consultancy.

A.J. Oudshoorn Advies

A.J. Oudshoorn Advies
Adviesbureau op financieel, fiscaal- en automatiseringsgebied één en ander in de meest ruime zin

ActiveView Automatisering

Het geven van advies op het gebied van automa- tisering en informatisering, tevens beheermaat- schappij

ADesigns4you

Ontwerpen van websites

Alblas Software & Consultancy B.V.

Handel in software en begeleiding bij automatisering

Alta Control

Advies en engineeringsbureau in automatisering

ANGITS

ICT dienstverlening

Area White B.V.

ICT consultancy, alsmede beheeractiviteiten

ARSDD v.o.f.

Het realiseren, implenteren en onderhouden van reizigers informatiesystemen voor overheden in binnen- en buitenland.

Barbata

Freelance ICT dienstverlening met name software-ontwikkeling op maat

Black Envelope Development

Software-ontwikkeling

Bluedev

Internet dienstverlening

Bronboek Software Development B.V.

Software ontwikkeling t.b.v. detailhandel, specialisatie boekhandels automatisering. Groothandel in computers. Levering van alle voorkomende hardware; ondersteuning van netwerken; consultancy.

Compile Software

Het geven van advies op het gebied van software alsmede het ontwikkelen van (maatwerk)software.

15 jaar oud

den Boer ICT Diensten

Verkoop van webhosting en dommeinnamen. Creatie, verkoop, onderhoud en support op websites. ICT consultancy, backup online, azure hosting, Office 365 hosting.

Digimednet B.V.

Het (doen) ontwikkelen van software en automatisering/ICT op het gebied van de gezondheidszorg, alsmede het (doen) verlenen van consultancy terzake.

Dutch Marketing Solutions

Internationaal advertentie netwerk en overige internet dienstverlening

EVH websites

Ontwikkeling van websites & web based software

Finanza software V.O.F.

Ontwikkeling van software

Glasvezel Onroerend Goed 1 B.V.

Het beheren, verkrijgen, exploiteren, financieren, (doen) aanleggen, (af)monteren, en/of installeren van glasvezel- en andere netwerken.

Haterd Development

Het ontwikkelen en implementeren van software en applicaties.

Hiddekel B.V.

De ontwikkeling, implementatie en advisering op het gebied van software, het exploiteren van een softwarebedrijf en het verrichten van alle handelingen op het gebied van automatisering.

Holster Consulting

Ondersteunen van (bouw)projecten op het gebied van projectbeheersing en het ontwikkelen van een softwaretool voor projectbeheersing.

HQmedia

Ontwerp en design diverse websites. Affiliate marketing van diverse producten. Blogger en recepten websites. App development en app uitgever.

Inline Services

Het bieden van online diensten en producten voor bedrijven

Jeroen van Beest

Advies over business intelligence oplossingen voor bedrijfsvoering.

Karreman Consultancy B.V.

Het (doen) verrichten van advieswerkzaamheden (consultancy)

Layerworks Nederland B.V.

Het leveren van materialen en gereedschappen ten behoeve van de aanleg van spraak- en datacommunicatienetwerken en het ontwikkelen en realiseren van spraak- en datacommunicatienetwerken of delen daarvan in opdracht van derden.

Lekker Space

Communicatie- en grafisch ontwerp, web development alsmede het redigeren van teksten.

Logic System Design

Logic System Design
Het verlenen en uitvoeren van adviezen op het gebied van de automatisering en automatise- ringsystemen, tevens groothandel in hard- en software

Logicworks B.V.

Het leveren van automatiseringsdiensten alsmede, het geven van advies op het gebied van automatisering en logistiek

Luijk Web Creations

Het ontwikkelen van websites en andere websoftware.

Multiton Software Development

Software ontwikkeling

Nerox

ProWebServices B.V.

Het ontwikkelen, ontwerpen en beheren van websites Het ontwerpen van huisstijlen De hosting van websites Het exploiteren van websites Het geven van advies over zoekmachine optimalisatie (SEO)

SiteCreating

Bouwen van websites en digitaliseren van organisaties.

Slingerland-IT

Systeem / netwerkbeheer / Voip / telefonie Verkoop van Hardware

Speen

Het exploiteren van (nieuw te bouwen) onroerende zaken.

The Space Project B.V.

vanWaarde vof

Websiteadvies en bouw, automatiseringadvies en aanleg/onderhoud/foutopsporing netwerken en computers alsmede secretariële ondersteuning, PR en communicatie

Alblasserdamsnieuws.nl

Ik lever advertenties aan ondernemers/particulieren/verenigingen die worden geplaatst op mijn nieuwssite www.alblasserdamsnieuws.nl

SEVENTH Media

Adviseren op het gebied van E-Business, het ontwerpen en implementeren van websites. Advisering en uitvoering op het gebied op het van online/offline-marketing.

W. Roodnat

W. Roodnat
Pers- en nieuwsbureaus.

ZHZActueel.nl

Het brengen van 112-nieuws uit de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid via een informatieve website in woord en beeld. Alsmede tekst-, foto-, video- en advertentieverkoop.

Verloop drukkerij

Verloop drukkerij
Houdster- en financieringsactiviteiten. Uitoefenen van een drukkers- en uitgeversbedrijf, handel in boeken, periodieken en andere geschriften, (bemiddelen bij) plaatsing van advertenties, reclames en dergelijke, het drukken en uitgeven van kalenders.

Inline ICT B.V.

Inline ICT B.V.
Het verlenen van advies en managementdiensten op het gebied van ICT alsmede het begeleiden van projecten; holding- en financieringsactiviteiten

Dutchnetworks BV

Dutchnetworks BV
Het uitoefenen van diensten met betrekking tot connectivity, cloud, telefonie, systeembeheer, consultancy en bedrijfsnetwerken, alsmede beheeractiviteiten

CompleXYS B.V.

De exploitatie van een technisch en organisatorisch advies-, ingenieurs- en IT bureau middels het uitvoeren van opdrachten, het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en het verlenen van diensten en/of het aanbieden van producten aan zowel zakelijke als particuliere afnemers

Transgroup Holding B.V.

Beheermaatschappij

Arceo IT B.V.

Het adviseren in- en het beheren van bedrijfsmatige ICT infrastructuren. Beheer activiteiten

de Bosscher IT B.V.

de Bosscher IT B.V.
Het leveren van Informatie Communicatie Technologie (ICT)-diensten en het beheer van systemen op dit gebied alsmede beheeractiviteiten.

Valk Welding BV

Valk Welding BV
Het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen

Finch Invest B.V.

Een houdstermaatschappij.

Area Black B.V.

ICT consultancy, alsmede beheeractiviteiten