Informatie en communicatie

Informatie en communicatie

eformity

eformity document solutions b.v.
Het uitvoeren van automatiseringsprojecten op het gebied van huisstijl

Ledyears

Ledyears
De im- en export alsmede distributie van informatiesystemen, de ontwikkeling en distri- butie van software

Dataplace

Dataplace B.V. | Datacenter
Het aanbieden van datacenter en computerruimten met aanvullende faciliteiten.

Dutchnetworks BV

Dutchnetworks BV
Het uitoefenen van diensten met betrekking tot connectivity, cloud, telefonie, systeembeheer, consultancy en bedrijfsnetwerken, alsmede beheeractiviteiten

Verloop drukkerij

Verloop drukkerij
Houdster- en financieringsactiviteiten. Uitoefenen van een drukkers- en uitgeversbedrijf, handel in boeken, periodieken en andere geschriften, (bemiddelen bij) plaatsing van advertenties, reclames en dergelijke, het drukken en uitgeven van kalenders.

ActiveView Connect Groep

ActiveView Connect Groep
Het geven van advies op het gebied van automa- tisering en informatisering, tevens beheermaat- schappij

Inforza B.V.

Inforza Projecten B.V.
Het uitvoeren van ICT gerelateerde projecten. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Flor-IT WiX Experts

Het ontwikkelen en beheren van website's en cloudomgevingen. Online verkoop van dranken.

Beamerhuren.nl

Beamerhuren.nl
Verhuur en verkoop van audio- en visuele apparatuur aan bedrijven en particulieren.

Full Visual

Full Visual B.V.
Het maken en verzorgen van film en fotografie zowel bedrijfsmatig als particulier.

Bronboek Software Development

Bronboek Software Development B.V.
Software ontwikkeling t.b.v. detailhandel, specialisatie boekhandels automatisering. Groothandel in computers. Levering van alle voorkomende hardware; ondersteuning van netwerken; consultancy.

Bronboek Software Development

R2DTOP

R2DTOP B.V.
De exploitatie van een bedrijf op het gebied van ICT, waaronder begrepen hosting, virtuele desktops, hardware, consultancy, detachering, service en onderhoud.

Mail to Pay BV

Mail to Pay BV
a. Het aanbieden van digitale facturatie mogelijkheden en aanverwante producten aan ondernemingen; b. het bieden van advies, development en hosting van ICT producten die raakvlakken hebben met digitale facturatie en credit management.

Seventh Sanctum

Adviseren op het gebied van E-Business, het ontwerpen en implementeren van websites. Advisering en uitvoering op het gebied op het van online/offline-marketing.

Credo Clean

Credo Clean
Schoonmaakbedrijf. Games uitgeven en ontwikkelen.Ontwikkelen produceren van reinigingsproducten. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Om Sions Wil

V.O.F. Om Sions Wil
Uitgave weekblad.

Allsoft

Allsoft
Ontwikkelen op maat van software tevens verkoop van software

Unique Webdesign

Unique Webdesign
Ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites; websitepromotie, hosting, domeinregistratie, E-consultancy.

Poirot Software Engineering

Poirot Software Engineering
Freelance uitvoeren van software ontwikkeling. Onderhoud en optimalisering van bestaande software oplossingen. Maatwerk software in 'the cloud'. Apps voor smartphones van het Window Phone platform.

Besems Verzekeringen en Hypotheken BV

Besems Verzekeringen & Hypotheken BV
Het (doen) ontwikkelen van software- applicaties ten behoeve van hypotheekadvisering en andere dienstverlening alsmede het exploiteren en/of verkopen van dergelijke applicaties

ZHZActueel.nl

Het brengen van 112-nieuws uit de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid via een informatieve website in woord en beeld. Alsmede tekst-, foto-, video- en advertentieverkoop.

Stichting Evangelische Tractaatzending

Stichting Evangelische Tractaatzending
Verspreiding en verkoop van lectuur, muziek & cadeau-artikelen met als specialisatie Christe- lijke boeken en muziek

Railpress Papendrecht

Railpress Papendrecht
Detailhandel in hobbyartikelen, speelgoed en modelbouw tevens uitgeverij; postorderbedrijf in speelgoed en aanverwante artikelen

PeCt B.V.

PeCt B.V.
Adviseren van opdrachtgevers met betrekking tot interne- en externe communicatie, het uitvoeren van communicatie- en verkoopondersteunende projecten, het verzorgen van journalistieke producties, het aanbieden van sms-diensten en andere diensten via de mobiele telefoon, alsmede het opzetten van uitgeefprojecten ten behoeve van derden, een en ander in de ruimste zin des woords.

Finch Invest B.V.

Een houdstermaatschappij.

Landvast

Landvast
Speciaal cultureel centrum, annex exploitatie van een bioscoop.

Landvast

Landvast
Het uitoefenen van horeca- en (overige) commerciële activiteiten (waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - de exploitatie van een bioscoop en de exploitatie van multi- functionele ruimten) in het Sociaal Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam, alsmede het in het kader van deze doelstelling in- en uitlenen/detacheren van personeel.

Linumedia

Linumedia
Mediaproducties

Netvia B.V.

Netvia B.V.
I.C.T. leverancier van diensten zoals: Managed IP-VPN netwerken, internetverbindingen thuiswerkoplossingen telefonie oplossingen.

Lioncomp Automatisering

Lioncomp Automatisering
Groothandel in computerhardware en software en electronische apparatuur in de meest ruime zin en ontwikkeling en productie van software tevens dienstverlening in de meest ruime zin

HUSS BV

HUSS BV
Het ontwerpen en ontwikkelen van software, websites, internet en intranetapplicaties. Evenals de verkoop van software en het leveren van algehele systeemondersteuning.

Tigris

Tigris
De exploitatie van een softwarebedrijf.

Eureka! Fiscountancy

Eureka! Fiscountancy
Het verlenen van administratieve interim diensten, behandelen van fiscale vraagstukken, administratiekantoor. Het exploiteren van websites, internet marketing. Het exploiteren van websites op het gebied van energie.

Broelando

Videoproducties, fotografie, coaching (op het gebied van video)

Inline ICT B.V.

Inline ICT B.V.
Consultancy, netwerkbeheer, dienstverlening op het gebied van automatisering, onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.

Facts & Findings

Facts & Findings
Datarecovery, forensics, security management en consulting.

GoBright B.V.

Het (doen) ontwikkelen en (doen) verkopen van informatiesystemen en -componenten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot hard- en software) in de ruimste zin des woords, waarbij - indien mogelijk - gebruikt wordt gemaakt van aanstuurbare hardware componenten

CompleXYS B.V.

CompleXYS B.V.
De exploitatie van een technisch en organisatorisch advies-, ingenieurs- en IT bureau middels het uitvoeren van opdrachten, het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en het verlenen van diensten en/of het aanbieden van producten aan zowel zakelijke als particuliere afnemers

Inline ICT B.V.

Inline ICT B.V.
Het verlenen van advies en managementdiensten op het gebied van ICT alsmede het begeleiden van projecten; holding- en financieringsactiviteiten

Scientiae

De ontwikkeling van vaardigheden en het overbrengen van kennis door middel van (online/digitale) trainingsprogramma's, uitgeven van lectuur en het houden van lezingen.

Pater Computers

Pater Computers
Digitaal drukwerk; Software ondersteuning; Distributie kleine artikelen, voornamelijk drukwerk. Kernregio: Zuid-Holland-Zuid. Aanleg en beheer van geluidsinstallaties in kerkgebouwen. Aanleg, beheer en exploitatie van een in eigen beheer ontwikkeld kerktelefoonsysteem tegen lage kostprijs voor de kerken. Dupliceren van audio cd's. Levering en onderhoud van computersystemen en overige ICT-producten.

Netoperator

Netoperator
Het beheren en exploiteren van open glasvezel netwerken.

CAD E&D Education Developing

CAD E&D Education Developing
Het verzorgen van opleidingen, het maken van programma's gericht op technisch tekensoftware. Het verzorgen van CAD- en Office opleidingen. Ontwikkeling maatwerk programmatuur op autocad en tekenkamerondersteuning.

Mastex Software BV

Mastex Software BV
Adviesbureau op het gebied van informatie- en communicatie technologie (ICT) met name - doch niet uitsluitend - ten behoeve van (zee)scheep- en pleziervaart, waaronder met name begrepen de handel in, de in- en verkoop van software en programmatuur, alsmede het ontwikkelen, modificeren cq aanpassen van, het produceren en in, de import en export van communicatie en informatieverwerkende apparatuur en componenten daarvan.

Mobile IT

Mobile IT
Het verlenen van adviesdiensten en het verrich- ten van consultancy op het gebied van mobiele ICT-toepassingen.

Layerworks Nederland B.V.

Het leveren van materialen en gereedschappen ten behoeve van de aanleg van spraak- en datacommunicatienetwerken en het ontwikkelen en realiseren van spraak- en datacommunicatienetwerken of delen daarvan in opdracht van derden.

Area White B.V.

ICT consultancy, alsmede beheeractiviteiten

Area Black B.V.

ICT consultancy, alsmede beheeractiviteiten

Touche Cards BV

Touche Cards BV
Uitgeverij van wenskaarten en aanverwante artikelen.

Ayya

Ayya
Het geven van coaching, advies en trainingen op het gebied van techniek en bedrijfskunde. Lesgeven in ontwerpen, het ontwerpen van klimaatinstallaties en ook software ontwikkeling voor het ontwerpen van klimaat installaties.

Transgroup Holding B.V.

Transgroup Holding B.V.
Beheermaatschappij

Information Makers B.V.

Information Makers B.V.
Dienstverlening in automatisering; advies; systeembouw.

Black Envelope Development

Software-ontwikkeling

Strategy Scouts B.V.

Het ontwikkelen, initiëren en/of realiseren van online en offline concepten en oplossingen, het ontwikkelen, ontwerpen, onderbrengen, aanpassen, onderhouden en exploiteren van online- en andere informatietools, web-sites, web-shops, web- applicaties, internet pagina's, online diensten en andere toepassingen van digitale communicatie en informatie, alsmede het ter beschikking stellen van de daarvoor benodigde arbeidskrachten.

Glasvezelnetwerk Activa B.V.

Verkrijgen, beheren en exploiteren van glasvezelnetwerken

EVH websites

Ontwikkeling van websites & web based software

Rograma

Dienstverlening alsmede consultancy advies op het gebied van security management systemen. Brede administratieve dienstverlening.

Stichting het Braambos

Stichting het Braambos

Ritmeester Cnc Productions B.V.

Ritmeester Cnc Productions B.V.
Verrichten van CNC werkzaamheden inclusief programmeringswerzaamheden in hout en plaat- materialen ten behoeve van interieur-, scheeps- interieurbouw en aanverwante bedrijfstakken

Signum Software

Signum Software
Het ontwikkelen, verkopen en implementeren van software, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

StayConnect B.V.

StayConnect B.V.
Het adviseren, engineeren, automatiseren en installeren van elektronische installaties en systemen, het geven van verlichtingsadvies, het ontwerpen en realiseren van domotica toepassingen, het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het gebied van telematica (ICT diensten).

VIA Visser Interieurarchitect Alblasserdam

VIA Visser Interieurarchitect Alblasserdam
Bureau voor interieurarchitectuur alsmede ICT dienstverlening.

rodricon

rodricon
Training en consultancy op het gebied van ict.

PC Service Alblasserdam

PC Service Alblasserdam
Het leveren van service en reparatie aan en verkoop van computers en gerelateerde randapparatuur.

Profider Nederland B.V.

Profider Nederland B.V.
Leveren van spraak-, data- en internet communicatiediensten op of over de netwerken van derden, direct of indirect via partners aan eindgebruikers onder eigen naam of naam van derden

Pixelkiwi

Pixelkiwi
Reclame ontwerpen, digitale opmaak en uitwerken van de al bedachte reclame-uitingen Bouwen van site's en onderhouden van site's Webdesign.

Stenly Music

Muziek componeren, arrangeren, produceren, live performance, educatie, geluidstechnicus en artiesten bemiddeling

Inline Services

Het bieden van online diensten en producten voor bedrijven

ANGITS

ICT dienstverlening

Van Hartingsveldt Technologies

Het geven van advies bij aankoop, aanpassing en installatie van digitale media. Tevens het uitvoeren van werkzaamheden zoals configuriatie, installatie en reparatie van digitale media.

Fast Forwaard B.V.

Het bedenken, ontwerpen, technisch ontwikkelen, beheren en ondersteunen van websites en webapplicaties.

Knotsz

Adviesbureau voor automatiseringsvraagstukken.

A & C AV Rent B.V.

A & C AV Rent B.V.
Het (doen) uitvoeren en begeleiden van projecten op het gebied van audio/video- technologie en toepassingen daarvan, alsmede het ontwerpen, ontwikkelen en (doen) opstarten daarvan.

Cmc-nederland

Cmc-nederland
Advisering en begeleiding op fiscaal- economisch gebied; automatisering van de financiële administratie alsmede coördinatie hiervan en al hetgeen hiermee verband houdt

Logic System Design

Logic System Design
Het verlenen en uitvoeren van adviezen op het gebied van de automatisering en automatise- ringsystemen, tevens groothandel in hard- en software

R.H. Valk Pensioen B.V.

R.H. Valk Pensioen B.V.
Het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen

Mabas B.V.

Mabas B.V.
(doen) uitoefen van een administratiekantoor, alsmede houdster-, financierings- en beleg- gingsmaatschappij

Idis Klus Bedrijf

Idis Klus Bedrijf
Klusbedrijf en administratieve dienst- verlening

12 Flags Investment B.V.

12 Flags Investment B.V.
Het verlenen van adviesdiensten en verrichten van consultancy activiteiten op het gebied van ICT-trajecten; het begeleiden van ICT-projecten; het ontwikkelen van hard- en software op ICT-gebied; het verlenen van adviesdiensten op het gebied van modelbouw; beheersactiviteiten.

SiteCreating

SiteCreating
Bouwen van websites en digitaliseren van organisaties.

Luijk Software Solutions

Luijk Software Solutions
Luijk Software Solutions: Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware. Eenvoudig Leven: alle werkzaamheden uit mijn blog Eenvoudig Leven, zoals schrijven (media/boeken), lezingen, verkopen van eenvoudiglevenproducten (webshop), advertentie- inkomsten van mijn blog etc.

Alblas Automatisering

Alblas Automatisering
Het ontwikkelen van software, IT.

de Bosscher IT B.V.

de Bosscher IT B.V.
Het leveren van Informatie Communicatie Technologie (ICT)-diensten en het beheer van systemen op dit gebied alsmede beheeractiviteiten.

De Koning ICT & Interimmanagement

De Koning ICT & Interimmanagement
ICT-Consultancy en interimmanagement.

Edwin Tamboer Fotografie

Edwin Tamboer Fotografie
Freelance fotograaf.

B.V. uitgeverij Sola Gratia

Het uitgeven en (doen laten) drukken van geschriften.

de Boekverkooper

Uitgeverij van boeken en reprints van oude theologische werken

PlaisierPSP

Verhuur en verkoop van professionele audio/ visuele apparatuur, voor zakelijke communicatie alsmede publieksevenementen, in de breedste zin des woords. Het produceren van audio/ visuele-media producties

vanReeuwijk Media

Film en media productie.

LCD BeNeLux B.V.

De (digitale) distributie van films, de exploitatie van film- en/of mediarechten alsmede de im- en export van- en de handel in informatiedragers

W.A.D. We Are Decent

Julia Marino

Fotografie en het maken van films.

DJ Mitch db

Het optreden als dj en het produceren en uitbrengen van muziek.

Alblas Software & Consultancy B.V.

Handel in software en begeleiding bij automatisering

Logicworks B.V.

Het leveren van automatiseringsdiensten alsmede, het geven van advies op het gebied van automatisering en logistiek

Creage Webdesign

Creage Webdesign
Creage Webdesign: Ontwikkeling van internetsites; onder de naar WeBBuddy: exploitatie van de website www.webbuddy.nl

Finanza software V.O.F.

Ontwikkeling van software

A.J. Oudshoorn Advies

A.J. Oudshoorn Advies
Adviesbureau op financieel, fiscaal- en automatiseringsgebied één en ander in de meest ruime zin

Karreman Consultancy B.V.

Het (doen) verrichten van advieswerkzaamheden (consultancy)

Speen

Speen
Het exploiteren van (nieuw te bouwen) onroerende zaken.

ADesigns4you

Ontwerpen van websites

den Boer ICT Diensten

Verkoop van webhosting en dommeinnamen. Creatie, verkoop, onderhoud en support op websites. ICT consultancy, backup online, azure hosting, Office 365 hosting.

HQmedia

Ontwerp en design diverse websites. Affiliate marketing van diverse producten. Blogger en recepten websites. App development en app uitgever.

Alta Control

Advies en engineeringsbureau in automatisering

ARSDD v.o.f.

Het realiseren, implenteren en onderhouden van reizigers informatiesystemen voor overheden in binnen- en buitenland.

Luijk Web Creations

Het ontwikkelen van websites en andere websoftware.

Barbata

Freelance ICT dienstverlening met name software-ontwikkeling op maat

InvideU B.V.

InvideU B.V.
De groothandel in - alsmede het aan institutionele afnemers en via retailers verkopen van beveiligde hightech videosystemen ten behoeve van zorg en beveiliging, alsmede het verrichten van alle mogelijke diensten, waaronder advisering, op het gebied van ICT en procesverbetering.

Bluedev

Internet dienstverlening

Digimednet B.V.

Het (doen) ontwikkelen van software en automatisering/ICT op het gebied van de gezondheidszorg, alsmede het (doen) verlenen van consultancy terzake.

Lawly

Ontwikkelen van juridische apps en websites.

Compile Software

Het geven van advies op het gebied van software alsmede het ontwikkelen van (maatwerk)software.

de Hon Automation

Dienstverlening -Industriële Automatisering - IT Automatisering

ProWebServices B.V.

Het ontwikkelen, ontwerpen en beheren van websites Het ontwerpen van huisstijlen De hosting van websites Het exploiteren van websites Het geven van advies over zoekmachine optimalisatie (SEO)

The Space Project B.V.

Costa Services

ICT werkzaamheden. Betreft beheer werkzaamheden en projectmatige opdrachten. Oldtimer restauratie werkzaamheden en klein onderhoud

Jeroen van Beest

Advies over business intelligence oplossingen voor bedrijfsvoering.

Glasvezel Onroerend Goed 1 B.V.

Het beheren, verkrijgen, exploiteren, financieren, (doen) aanleggen, (af)monteren, en/of installeren van glasvezel- en andere netwerken.

Multiton Software Development

Software ontwikkeling

Dutch Marketing Solutions

Internationaal advertentie netwerk en overige internet dienstverlening

Hiddekel B.V.

De ontwikkeling, implementatie en advisering op het gebied van software, het exploiteren van een softwarebedrijf en het verrichten van alle handelingen op het gebied van automatisering.

vanWaarde vof

Websiteadvies en bouw, automatiseringadvies en aanleg/onderhoud/foutopsporing netwerken en computers alsmede secretariële ondersteuning, PR en communicatie

Slingerland-IT

Systeem / netwerkbeheer / Voip / telefonie Verkoop van Hardware

A. de Jong-Projectmanagement

Projectmanagement, ICT consultancy, Logistiek consultancy.

Lekker Space

Communicatie- en grafisch ontwerp, web development alsmede het redigeren van teksten.

W. Roodnat

W. Roodnat
Pers- en nieuwsbureaus.

Alblasserdamsnieuws.nl

Ik lever advertenties aan ondernemers/particulieren/verenigingen die worden geplaatst op mijn nieuwssite www.alblasserdamsnieuws.nl

Escribeme B.V.

Het ontwikkelen, ontwerpen, onderbrengen, aanpassen en onderhouden van internetpagina's, websites en andere toepassingen van digitale communicatie en informatie, het hosten van websites, alsmede het verlenen van alle voorkomende diensten en het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van telecommunicatie en marketing

Arceo IT B.V.

Het adviseren in- en het beheren van bedrijfsmatige ICT infrastructuren. Beheer activiteiten