Industrie

Industrie

206 resultaten (exclusief 2 holdings)

Filter

Groenendijk Microfilm- en Scanservice B.V.

Digitaliseren van dossiers en cultureel historisch erfgoed

Preidel B.V.

Preidel B.V.
De exploitatie van een graveer- enstempelbedrijf en de verkoop van cliche's en stempels aan wederverkopers en gebruikers. Het (laser)graveren van naamplaten, stempels en panelen in 2D en 3D. Modificeren van aangeleverde producten in panelen. Frezen, sublimeren en zeefdrukken van technische- en reclameproducten. Het vervaardigen van aluminium, stalen en andere spuitgietmatrijzen. Tevens inkoop, verkoop en verhandeling van bovengenoemde.

Lascentrum

De handel in- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden-, alsmede de fabricage van industriele produkten

Metalura B.V.

Productie, verkoop en montage van aluminiumglas systemen, balkonbeglazing, terrasoverkapping, windschermen en glashekwerken, alsmede metaalcontstructiewerkzaamheden. Productie van aluminium windschermen.

Skillpack B.V.

Het verhandelen, technisch aanpassen en leve- ren van verpakkingsmachines en aanverwante artikelen

Eagle Energy B.V.

Het produceren en verkopen van producten en systemen ter verbetering van installaties, alsmede gebouwbeheersystemen, die het doel hebben het energieverbruik te reduceren en de comfort te verhogen.

Van den Hooven Kantoorinrichting

De reparatie van kantoormachines en -installa- ties, alsmede de groothandel in kantoormachines en -installaties en het uitvoeren van agenturen, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords

Eagle Energy B.V.

Het adviseren, leveren en installeren van alle binnen de Agur-groep geproduceerde installaties, alsmede de hieraan gerelateerde producten.

We Are GARCIA

Holding- en beheeractiviteiten.

Drukkerij Haveka

Drukkerij Haveka
Het boekdrukken, offsetdrukken, het uitvoeren van alle soorten druk- en reproduktietechnieken en eventuele andere vermenigvuldigingstechnieken

Drukkerij Verloop B.V.

Houdster- en financieringsactiviteiten. Uitoefenen van een drukkers- en uitgeversbedrijf, handel in boeken, periodieken en andere geschriften, (bemiddelen bij) plaatsing van advertenties, reclames en dergelijke, het drukken en uitgeven van kalenders.

Verloop drukkerij

Het adresseren, verpakken, sealen en verzend gereedmaken van tijdschriften en mailings.

Fnsteel

Het vervaardigen, bewerken en verwerken van, alsmede het handel drijven in staalproducten, andere industriële producten en grondstoffen, houdster- en financieringsmaatschappij

The Coatinc Company

Het beheren van vermogensbestanddelen.

The Coatinc Company

Het verzinken van metalen voorwerpen zowel voor eigen rekening als voor derden

RTS-Preidel

RTS-Preidel
Het in- en verkopen, uitvoeren, vervaardigen, plaatsen, decoreren, coaten en bewerken van panelen en platen.

AIM Elektrotechniek B.V.

Het ontwikkelen, engineeren, fabriceren en installeren van (complete) elektrische toepassingen ten behoeve van met name (doch niet uitsluitend) schepen en andere industriële toepassingen.

EBT B.V.

De ontwikkeling van klant specifieke elektronica en de uit de ontwikkeling voortvloeiende assemblage.

Specken Techniek B.V.

Groothandel in (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen.Alsmede het vervaardigen, repareren en onderhouden, verhuren, installeren, testen, inspecteren en keuren van (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen. Alsmede technisch ontwerp en advies omtrent het vervaardigen, modificeren en repareren van (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen.

Oceanco

Het bouwen van schepen, het toezicht houden op het bouwen van schepen alsmede het op enigerlei ondernemen van handelsactiviteiten alsmede het verrichten van alle denkbare activiteiten op het gebied van scheepvaart.

Alblasserdam Yachtbuilding Shipyards B.V.

Het bouwen van schepen, het toezicht houden op het bouwen van schepen alsmede het op enigerlei ondernemen van handelsactiviteiten alsmede het verrichten van alle denkbare activiteiten op het gebied van de scheepvaart

Oceanco

Ontwerpen van vaartuigen

begzz

Het vervaardigen en verkoop van tassen/accessoires, verkoop vanuit huis.

Banketbakkerij Prins

Banketbakkerij

I & C Services B.V.

De handel in, de reparatie van, het verlenen van service en onderhoudswerkzaamheden aan instrumenten, besturings- en andere systemen of apparaten ten behoeve van de maritieme en industriële sector. Voorts het installeren van electrotechnische-, gasdetectie-, brandmeld- en meet- en regelinstallaties. De handel in, de reparatie van, het verlenen van service en onderhoudswerkzaamheden aan brandmeld installaties.

Impact Displays

Ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen van displays aan merkfabrikanten.

My Dream Jewels

My Dream Jewels
De exploitatie van een webwinkel (t.w. de verkoop van zelfgemaakte sieraden/bijouterie en aanverwante artikelen)

Maat Logistiek B.V.

Beheren, repareren, vervoeren, exploiteren van roerende zaken, in het bijzonder heftrucks. Opslag en handling van goederen in de breedste zin des woords.

La Mer Orthopedische schoenen

La Mer Orthopedische Schoenen - Alblasserdam
Winkel in orthopedische schoenen en steunzolen; aanpassingen aan confectie schoenen; vervaardigen van medische instrumenten, orthopedische- en prothese artikelen.

APHoutconstructies B.V.

Het treffen van voorbereidende handelingen tot het ontwikkelen van een onderneming met als doel: het bouwen en onderhouden van houtconstructies zoals steigers, beschoeiingen, remmingswerken, terrassen, bruggen, boothuizen en eikenconstructies; beheeractiviteiten.

Brand Vormgeving

Desktop publishing, grafische vormgeving. Beeldende kunst in opdracht.

Coatinc Alblasserdam B.V.

Oppervlaktebehandeling van metalen en andere materialen, aanbrengen van duplex-systemen

BB Montage 1 B.V.

De montage van metalen daken en gevels op metalen onderkonstrukties inklusief vervaar- diging van metalen hulpstukken

BB Montage 2 B.V.

De montage van metalen daken en gevels op metalen onderkonstrukties inklusief vervaar- diging van metalen hulpstukken

Bijlbouw

De montage van metalen daken en gevels op metalen onderkonstrukties inklusief vervaar- diging van metalen hulpstukken

Firestopsupply B.V.

Het uitvoering geven aan-, het installeren van, en de in- en verkoop van brandwerende water- en gasdichte doorvoeringen en afdichtingen, alsmede het geven van advies, het maken van beheersplannen, het inspecteren van en het verzorgen van complete rapportages ten behoeve van de brandveiligheid en elektrotechnische installaties. Het uitvoering geven aan, het installeren van, en de in- en verkoop van elektrotechnische materialen.

R.H. Valk Holding B.V.

Het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen

GE

Onder de naam ALSTOM Power Nederland: Onderhoud, reparaties, modernisering, renovaties en bedrijfsvoering van energie opwekkingsinstallaties, van industriële roterende machines en van rookgasreinigings- installaties met inbegrip van alle bijbehorende hulpsystemen en componenten en levering van onderdelen; Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Steven concepts

Groothandel in thee. Handel in banket. Ontwikkelen, bedenken, ondersteunen en adviseren voor nieuwe concepten.

Dibalex Speciaal Machinebouw B.V.

Het ontwerpen, fabriceren, repareren en reviseren, alsmede im- en exporteren van machines, apparaten en gereedschappen

Dibalex Production B.V.

Het ontwerpen, fabriceren, repareren en reviseren, alsmede im- en exporteren van machines, apparaten en gereedschappen

Dibalex B.V.

Ontwerpen, fabriceren, repareren en reviseren alsmede im- en exporteren van machines, apparaten en gereedschappen en al hetgeen daarmede samenhangt.

Lagersmit Sealing Solutions B.V.

Het verkopen, (doen) ontwerpen, (doen) vervaardigen en (doen) herstellen van lagers, afdichtingen en andere naar soort of branche verwante producten, alsmede onderdelen of toebehoren daarvan. Het ter beschikken stellen van arbeidskrachten.

DV Klimaattechniek

Verkoop, service, onderhoud en montage van klimaatinstallatie's

Fit/Montagebedrijf P. Zanen Agenturen

Fitter (pijpfit werkzaamheden); agenturen; verkoop van gereedschappen; borduur atelier. Het borduren van bedrijfs- logo's en verkoop van bedrijfskleding.

Gracon Gordijnenatelier

Atelier voor woontextiel en naaiwerkzaamheden

CK Borduren

Kleding leveren en borduren van logo's etc. voornamelijk via het internet.

Stoeterij Broere B.V.

Het verzorgen, fokken en verhandelen van paar- den

Welstand Casco Partner B.V.

Het verrichten van activiteiten in de timmerindustrie, waaronder het vervaardigen van timmerwerk en het verrichten van loon, zaag- en/of schaafwerk ten behoeve van de vervaardiging van timmerwerk.

ShareDesign B.V.

Het uitoefenen van activiteiten op het gebied van twee- en driedimensionale vormgeving, marketing, reclame, public relations, communicatie advies en internet ontwerp/toepassing, het leveren van grafische producten waaronder drukwerk en reclame materialen.

Credo

Schoonmaakbedrijf. Games uitgeven en ontwikkelen.Ontwikkelen produceren van reinigingsproducten. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Arma Tankbouw

Fabriek van pijpleidingprodukten, fabricage van- en de handel in tanks en metalen construc- ties

Multiwal B.V.

Het vervaardigen (verkoop aan gebruikers en wederverkoop) van aluminium vouwwanden, paneel- wanden en andere afsluitingen en reparatie daarvan

Arma Materieel B.V.

Het fabriceren en verhandelen van opslagtanks- , pijpleidingproducten en metalen constructies; het exploiteren en verhuren van bedrijfsmiddelen aan groepsmaatschappijen en derden.

Fa. A. Jonker Constructiebedrijf

Fabriceren, repareren en verhandelen van constructie en smeedwerk.

Antrada B.V.

De handel in-, de import en export van producten, installaties en/of benodigdheden op het gebied van toegangstechniek en beveiliging in de meest uitgebreide zin. De montage casu quo aanbrengen en plaatsen van voormelde zaken op het gebied van toegangstechniek en beveiliging.

Energy Outsourcing Solutions B.V.

Het ontwikkelen, (doen) produceren, financieren exploiteren en beheren van duurzame energie (-installaties).

W.C.M. Verdoorn

Reparatie en restauratie van paardrijtuigen en overige ambachtelijke houtbewerkingen, alles in de ruimste zin des woords (o.a. meubels, kozijnen)

Sloof Schilders BV

Sloof Schilders BV
Het(doen) uitvoeren van schilderswerkzaamheden, wandafwerkingen en beglazingen.

Sinke Groenprojecten

Hoveniersbedrijf aanleg en onderhoud van tuinen. Het maken van houten meubels o.a. kasten en tafels

PAK Projectrealisatie

Conceptontwikkeling en uitvoer van projecten in het vakgebied displays en interieurbouw alsmede fotografisch bedrijf voor bovengenoemde vakgebieden

Vreeken Voetverzorging V.O.F.

Pedicure. Verkoop van comfortschoenen. Vervaardigen van steunzolen.

Baas Machine Service B.V.

Het onderhouden en/of repareren van indus- triële machines en apparaten in het algemeen en houtbewerkingsmachines in het bijzonder Verkoop van houtbewerkingsmachines.

Ledeco Solutions

Ledeco Solutions: verkopen, monteren en leveren van led verlichting oplossingen. Ledeco Elektrotechniek: het aanleggen van elektrische installaties, data netwerken, intercom systemen, telefoon centrales, alarm sysytemen.

Mediproma B.V.

Mediproma B.V.
Het demonteren, monteren, (al dan niet intern) transporteren casu quo verplaatsen van medische scanapparatuur, alsmede van alle overige apparatuur, machines en toebehoren met name doch niet uitsluitend in ziekenhuizen en andere gezondheidscentra, trailers of andere mobiele locaties; alsmede het tijdelijk aansluiten daarvan en het (tijdelijk) opslaan daarvan.

Geck-at-arms

Maatgemaakt lederwerk en gebruiksproducten van andere materialen op bestelling.

Dutchwhisperwalls

Produceren en verkopen van (groot)formaat kleurenreproducties, etc. Het vervaardigen, leveren en aanbrengen van kleurrijke interieurtoepassingen al of niet met een akoestisch reducerende eigenschap

Hi-Con Nederland B.V.

Het aannemen en /of uitvoeren van betonwerken, groothandel in bouwmaterialen, het voeren van agenturen, beheren en beleggen.

Schut PrecisionParts B.V.

Het bewerken en verwerken van metalen en andere materialen, het veredelen van metalen, het vervaardigen van en de handel in machines en technische artikelen en onderdelen daarvan, het geven van adviezen, het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

Panelfix.net B.V.

Panelfix.net B.V.
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies. Algemene metaalbewerking. Risico analisten en schadetaxateurs. Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan. Het verrichten van (herstel) werkzaamheden aan gebouwen en (technische) installaties alsmede het verrichten van taxaties, schade opname en het verlenen van adviesdiensten voor gebouwen en (technische) installaties. (herstel/spuit) werkzaamheden aan metalen gevel elementen van gebouwen en (technische) installaties.

BB-Techniek

Elektrotechnisch installatiebureau Inbraak- en brand detectie Service en onderhoud Installatietechniek

Jenbacher B.V.

Jenbacher B.V.
Houdster- en Financieringsmaatschappij. Het handelen in, installeren van en verrichten van onderhoud van producten op het gebied van energiesystemen.

Banketbakkerij J. van der Wegen

Het vervaardigen en verkopen van brood, banket- bakkersartikelen, souvenirs.

Van Horssen Projectontwikkeling B.V.

Fabricage van sigaretten, handel in tabak en tabaksproducten Het beleggen van vermogen in registergoederen, roerende zaken, effecten en overige vermogens- bestanddelen, waaronder mede begrepen schuld- vorderingen al dan niet onder hypothecair verband

Gordijnenatelier Biemond

Naaiatelier

Atelier Fourni

Vermaken van kleding, maatkleding maken, educatie, ontwerpen van kleding Het geven van workshops op het gebied van bloemschikken, woningdecoratie en cadeau- artikelen. Home, garden en interieur advies.

Zorgboerderij Tro Tardi

Zorgboerderij Tro Tardi
Dagelijkse begeleiding van minder valide mensen. Veehouderij

VDS-Print

VDS-Print
Repro werkzaamheden zoals kopieëren , printen ,drukken, Grafische afwerking en dienstverlening

Polson Technische Rubbertoepassingen B.V.

Polson Rubberfabriek B.V.

Fire Retarding Technology B.V.

Fabricage van en handel in (im- en export daaronder begrepen) van alle goederen die met brand en het voorkomen van brand te maken hebben.

Vasto Natuursteen Steenhouwerij B.V.

Tussen- en detailhandel in natuursteen, bewer- king en plaatsing van natuursteen, zomede al hetgeen met voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn

A. Bochanen en Zn.

Automobiel- en garagebedrijf, tevens het maken van kentekenplaten.

Wagenbouw Solide

Het aannemen en uitvoeren van laswerken en staalkonstrukties; de fabricage van carrosse- rieen en aanhangwagens, alsmede de groot- en kleinhandel daarin

ConTec B.V.

Productie van (geluiddempende) containers / omkastingen en constructiewerken.

CLN Geveldecoratie Benelux

Productie naamplaten

Bolk Straal en Poedercoattechniek B.V.

Straal- en conserveringsbedrijf, groothandel in metaalproducten, gespecialiseerd in vracht- wagenvelgen alsmede bedrijfsorganisatie en adviesbureau

Controls Europe B.V.

De assemblage van computers, alsmede de produk- tie, de verhuur, de reparatie en het onderhoud alsmede de groothandel van meet- en regel- apparatuur

RO-ve Products

Assemblagebedrijf (van draad & kabel werk).

Closing Machinery Repair

Reparatie van sluitapparaturen bij frisdrank- fabrieken en distilleerderijen

Addi-Cool B.V.

Het ontwikkelen en produceren van en de handel in directe en indirecte adiabatische koelapparatuur, luchtbehandelingsapparatuur, verdampingskoelapparatuur en andere technische apparatuur.

Snelcon B.V.

Reparatie en onderhoudsbedrijf, en het bouwen van gemariniseerde dieselmotoren, handel in marine equipement

Babs Gottschalk

Het ontwerpen, ontwikkelen en maken van (creatieve) producten en objecten alsmede het vervaardigen van meubels.

Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V.

Het ontwerpen en maken van interieurbouw voor particulieren. Onder de naam Planken centrale wordt uitgeoefend de verkoop van massief hout.

P.m.t. Group B.V.

P.m.t. Group B.V.
Productie - reparatie - montage - bemiddeling en handel van sterilisatie en desinfectie apparatuur (medische en paramedische appara- tuur)

P.M.T. Partners Medische Techniek B.V.

De productie, reparatie en montage van, alsmede bemiddeling en handel in sterilisatie- en desinfectie apparatuur (medisch en paramedisch).

A. Heuvelman

A. Heuvelman
Aflosschipper en loods; Tevens reparatie van scheepsdieselmotoren

Horrex Horren

Fabricage en ontwikkelen van horsystemen fabricage van douchedeuren en wanden

F & S Techniek B.V.

Onderhoud, revisie en reparatie van machinerie en/of onderdelen. Ontwerpen, engineeren, produceren, transporteren van machinerie en/of onderdelen. Verkopen en inkopen van machinerie en/of onderdelen. Keuring van gereedschappen. Reparatie en fabrikage van gereedschappen. Machinebouw, reparatie, aanpassingen en onderhoud. Hydrauliek, pneumatiek, aandrijftechniek, metaalbewerking, elektrotechniek en voertuig elektra. Keuring van hijsmiddelen, incl. reparatie.

ASD Ship Design B.V.

Advies, ontwikkeling en ontwerp op scheepsbouwkundig gebied, alsmede de bouw, verbouw en handel in schepen

Willems-engineering

Het verrichten van reparatie's en onderhoud, het verhelpen van storingen en tevens engineering op het gebied van electrische- en meganischemachines. Het in opdracht graveren van o.a. tekstplaten, alsmede het ontwerpen van logo's.

DBM elektrotechniek B.V.

Het drijven van een elektrotechnisch installatiebedrijf met name gericht op complexe elektrotechnische aanpassingen en totaal onderhoud van elektrotechnische installaties

Art-Jan Devoet Handel & Dienstverlening

Reparatie, keuring en controle van hijs en heftechniekmiddelen. Ambachtelijke bakker. Handel in alle voorkomende materialen via internet.

Jannie Kornet

Gastouder. Coupeuse. Het maken van gordijnen en overige woningtextiel.

Klusbedrijf AMK

Klusbedrijf. Drukkerij voor het bedrukken van merchandising. artikelen en aanverwante aritikelen.

Demmers Metaalbewerking

Produktie machine- en constructie onderdelen in metaalsector

Loonbedrijf van Loon

Klusbedrijf, lasbedrijf en schoonmaakwerkzaamheden.

Spuiterij Elfrink

Meubel- en interieurspuiterij.

B.V. Lichtstraatvervangen.nl

Het (doen) vervangen, (doen) repareren, (doen) leveren en (doen) plaatsen van (nieuwe) lichtdoorlatende constructies, alsmede het geven van advies ten aanzien van het vervangen, repareren en plaatsen van (nieuwe) lichtstraten

Alpho Schilderwerken

Schildersbedrijf in de bouw- en maritieme sector.

Garcia Export B.V.

De handel, in het bijzonder groothandel, in koopmansgoederen, met name textiel en aanverwante goederen, alsmede de productie, import en export en het vervoer daarvan

Schreuders Glas

Schreuders Glas
Restaureren en vervaardigen van glas in lood panelen en verkoop van reinigingsproducten.

Verhaar Slijpservice

Verhaar Slijpservice
Slijpen en leveren van gereedschappen en benodigdheden voor slagerij, bedrijfskeuken en kapsalon alsmede reparatie en detailhandel in biljartkeus en toebehoren

Ritmeester Cnc Productions B.V.

Ritmeester Cnc Productions B.V.
Verrichten van CNC werkzaamheden inclusief programmeringswerzaamheden in hout en plaat- materialen ten behoeve van interieur-, scheeps- interieurbouw en aanverwante bedrijfstakken

J.G. Hooijmeijer

Metaalbewerking

Len Stam Veilig Wonen

Het leveren, monteren en onderhouden van beveiligingsproducten alsmede advisering op het gebied van inbraakbeveiliging en politiekeur- merk veilig wonen

PMR Hydraulics

PMR Hydraulics
Het engineeren, fabriceren, assembleren, installeren, repareren en onderhouden van hydraulische aandrijf systemen alsmede het leveren, verhuren en verkopen van hydraulische componenten en of samenstellingen; dit alles voor de bagger- en offshore, maritieme sector, jachtbouw, bruggen en sluizen, infra en industrie.

PMR Hydraulics

PMR Hydraulics
Het engineeren, fabriceren, assembleren, installeren, repareren en onderhouden van hydraulische leidingwerken, alsmede het leveren van pijpmaterialen, zoals pijpmateriaal, pijpkoppelingen, hydraulische slagen en bijbehorende appendages; dit alles voor de bagger- en offshore, maritieme sector, jachtbouw, bruggen en sluizen, infra en industrie.

Timmerbedrijf Ritmeester BV

Timmerbedrijf Ritmeester BV
Het uitoefenen van een timmerbedrijf, waar- onder het maken van meubels, scheeps- en jachtbetimmeringen, luxe en winkelbetimmering, het fabriceren en aanbrengen van ramen, deuren, kozijnen, dakkapellen van hout en aluminium; etc.

Staabo Timmerwerken B.V.

Staabo Timmerwerken B.V.
Het adviseren in en begeleiden van interieur- verbouwingen en de uitvoering daarvan, alsmede het coordineren bij andere bedrijven. Het verrichten van activiteiten op het gebied van aanneming van werk in het algemeen. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Timmerbedrijf Ritmeester BV

Timmerbedrijf Ritmeester BV
Uitoefenen van een timmerbedrijf, tevens het maken van meubels, scheeps- en jachtbetimmeringen. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Hüppe B.V.

Verkoop en service van douchewanden, douche- bakken en doucheconcepten aan sanitair groot- handelaren

HGK Pijpleidingen B.V.

Het inmeten, monteren en (laten) vervaardigen van pijpleidingsystemen. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Intering en advieswerkzaamheden.

Belsito Holding B.V.

Belsito

PMR Beheer B.V.

Holdingactiviteiten (algemene beheerdoelstelling); het voorbereiden, uitvoeren en/of begeleiden van projecten, het (doen) onderhouden van nieuwe en gebruikte hydraulische installaties, het (doen) repareren van hydraulische componenten en installaties.

C.L. Zoeteman Projecten

Verkoop van schuifdeurkasten en laminaatvloeren en plaatsing daarvan alsmede begeleiding en advies aangaande verbouwingen en inrichtings- projecten één en ander in de meest ruime zin

Torte per Tutti

Het geven van (kook)workshops.

Jac. Gort's Scheepsstoffering

Naaien van gordijnen/scheepsstoffering

Zeilmakerij J. Bieren

Zeilmakerij

J. De Vries

Het frezen van tuinen alsmede stoelenmatters- bedrijf

Isoma Holding B.V.

Isoma Holding B.V.
Houdstervennootschap. Onder de medehandelsnaam Kapsios wordt uitgeoefend: onderhoud, produceren en monteren van dakkapellen, veranda's, tuinhuizen. kozijnen en zonweringen.

Neels Timmerwerken

Allround timmerwerkzaamheden o.a. meubels

CN Vastgoed B.V.

CN Vastgoed B.V.
De groothandel in metalen dak- en wandconstructies en het ontwerpen daarvan, alsmede het uitvoeren van asbestsaneringswerkzaamheden in de open lucht.

HAGECON

Constructie en (scheeps)reparatie.

G.M. Scheepsreparatie-Lasservice

Scheepsreparatie en lasservice, uitvoeren van laswerkzaamheden in onderaanneming of in op- dracht van derden

TDInstallatietechniek

Loodgietersbedrijf tevens las- en montagebedrijf. ACAD tekenaar gebouwen-installaties.

PB Welding

Het doen van laswerkzaamheden alsmede een klussenbedrijf.

Yutu Lasbedrijf

Lasbedrijf

S.M.S. Piping B.V.

- het ontwerpen, prefabriceren, installeren en testen van pijpleidingsystemen voor met name de maritieme markt; - het uitvoeren van de projectmanagement

Allmisc B.V.

Het ontwikkelen-, het produceren casu quo fabriceren van professionele camera's, alsmede de handel in-, de import en export van professionele camera's, accessoires, toebehoren en aanverwante artikelen, zaken en producten

J. Pot Audiovisueel

Monteren en plaatsen van AV apparatuur, audio installaties.

Sleuvenfreesbedrijf Cor Boom

Sleuvenfreesbedrijf, alsmede het verrichten van reparaties aan en keuringen van elektrisch gereedschap Betonboringen

Thuisboks B.V.

Het ontwerpen en ontwikkelen van machines, de exploitatie, import en export van- en de handel in machines alsmede servicewerkzaamheden voor machines en verkoopinstallatie.

T. krijgsman machinehandel

In- en verkoop van industriële machines. Onder de handelsnaam Freeton Maritime wordt uitgeoefend: de bouw van maritieme constructies.

A.Merkulov

Het verrichtten van timmerwerkzaamheden.

World of Cookies B.V.

De in- en verkoop van-, de import en export van- en de handel in koek producten in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede het - al dan niet in samenwerking met derden - doen produceren en distribueren daarvan.

Love Baking

Maken en verkopen patisserie.

Sins of Latex

Het vervaardigen van (boven)kleding. Onder de handelsnaam Jeanette Altmüller wordt uitgeoefend: het begeleiden van toeristen (gids).

Simonse B.V.

In- en verkoop en het vervaardigen, repareren en monteren van (systeem) plafonds en wanden alsmede het verrichten van timmer,- behang- en schilderwerk; holding- en financieringsactiviteiten.

Linumedia

Mediaproducties

International Technical Industries B.V.

L. Biemond

Vervaardigen van ijzerwerken. Arbeidskracht voor diverse bouwgelateerde activiteiten (oa scheefswerf, constructie, metaalbewerking)

Nico Snoei Las- & Constructie

Erdogan Lasbedrijf

Lasbedrijf

CNCW-Europa

Las en constructiewerk. Scheepvaart.

Krijgsman Staal- & Montagetechniek

Recycling van kunststoffen. Zichzelf verhuren aan derden ohgv montagewerkzaamheden in de metaal-, en bouwsector

Chr. de Haan Metaal

Allround metaalbewerken o.a. constructiewerk, scheepsbouw (in- en afbouw) en apparatenbouw.

TwF (Trade with Feeling)

Onderhouds- en montagebedrijf alsmede het verrichten van werkzaamheden op het gebied van algemene metaalbewerking en het controleren en het inspecteren van machines.

L.M. Welding Services

Lasbedrijf.

WF Welding Services

Lasbedrijf. Inspectie en montage.

Ozlem Bouw & Diensten

Verrichten van las- en ijzervlechtwerkzaamheden. Onderhoudsbedrijf (Opknappen/Renoveren van woningen).

Sharif Fitterwerk

Fitterswerkzaamheden alsmede metaalbewerking.

Opagarma B.V.

De uitoefening van een las- en constructiebedrijf, alsmede de uitoefening van een (internationale) handelsonderneming, waaronder met name begrepen de import en export van, de groot en/of commissiehandel in geregelde en ongeregelde goederen en producten, alsmede het voeren van vertegenwoordigingen en/of agenturen voor andere ondernemingen.

A.G. Smitstraat 43

A.G. Smitstraat 43
Las- en constructiebedrijf.

Dani Boje welding

Montage en foto las werkzaamheden on-offshore

Tom Marine & Offshore

Metaalbewerking. Het verrichten van onderhoudswerken in en om huizen en gebouwen.

BK Welding and Construction

Het uitvoeren van las- en reparatiewerkzaamheden.

Comet

Promotie en verkoop van producten van Comet S.p.a. in Europa, Rusland en het Midden-Oosten.

InnoSlide B.V.

De ontwikkeling van-, de productie van- , en de handel in (elektrische en niet elektrische) producten voor de automotive-, caravan- en camperindustrie

MSVA Marine Services B.V.

Verrichten van offshore gerelateerde activiteiten, onder meer omvattende scheeps-, constructie-, en equipmentbouw en onderhoud.

Clikebikes B.V.

Het ontwerpen, fabriceren, assembleren en verhandelen van (elektrische) fietsen, alsook daartoe behorende onderdelen en accessoires

Vegé Interieurbouw

Interieurbouw en meubelmakerij.

A.R.A. Bouw

Allround timmerwerkzaamheden

Esta Bouwservice B.V.

Het uitoefenen van een keukenmontagebedrijf.

Mako Interieur & Afbouw

Timmerwerkzaamheden in de interieurbouw, afbouw, bouw

World of Fortune B.V.

De in- en verkoop van-, de import en export van- en de handel in relatiegeschenken, alsmede het - al dan niet in samenwerking met derden - doen produceren en distribueren daarvan, tevens beheermaatschappij.

Onderhouds- en reparatiebedrijf L. van der Waal

Metaalbewerking. Inkoop en verkoop van nieuwe en gebruikte tuin- en parkmachines, en land- en tuinbouwmachines. Verkoop en reparatie van tuin-, park-, grondverzet- en bouwmachines.

G.A. van der Waal Tuin- en Parkmachines B.V.

Jonker Service

Service en onderhoud tuinmachines.

INOXCVA EUROPE B.V.

Het repareren, importeren en exporteren van alle mogelijke cryogene en niet-cryogene opslag- en distributietanks, verstuivers en aanverwant materiaal. Het installeren van installaties voor het vloeibaar maken van aardgas en materiaal voor de opslag en distributie van aardgas

Slabbekoorn Reparatie & Onderhoud

Onderhoud en reparatie van vaartuigen en woonobjecten.

Mennen Machine Service

Onderhoud werkzaamheden aan machines en installaties

Jacek Osowski

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in en om huizen en gebouwen. tevens scheepsbouw

Drukkerij Verloop Vastgoed B.V.

Het verwerven, beheren/exploiteren van- en beschikken over registergoederen

Coneco Beheer B.V.

Het oprichten van, het op enigerlei deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen.