Terug naar Handel in goederen en auto's

Handel in goederen en auto's

Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel

Lagersmit

Lagersmit
Het verkopen, (doen) ontwerpen, (doen) vervaardigen en (doen) herstellen van lagers, afdichtingen en andere naar soort of branche verwante producten, alsmede onderdelen of toebehoren daarvan. Het ter beschikken stellen van arbeidskrachten.

Lascentrum Ridderkerk B.V.

Lascentrum Ridderkerk B.V.
De handel in- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden-, alsmede de fabricage van industriele produkten

Marquip B.V.

Marquip B.V.
Het verkopen, ontwerpen, inkopen, produceren. installeren en leveren van producten en dien- sten op het gebied van technische installaties en aanverwante producten voor de pleziervaart- sector en overige scheepvaart

MAAT Transport

MAAT Transport
Het uitoefenen van een expeditie- en transportbedrijf; Groothandel in emballage. In- en uitlenen van personeel.

Atexproof

Atexproof
Het leveren van explosie veilige produkten, het ontwerpen, verkopen, inspecteren, installeren, onderhouden, servicen van explosie veilige componenten en systemen in alle voorkomende installaties, advisering op het gebied van explosie veilige componenten en systemen in alle voorkomende installaties.

Braanker Logistics

Braanker Logistics
Het verzorgen, uitvoeren, doen uitvoeren van vervoer in de meest ruime zin van het woord alsmede al hetgeen met het vorenstaande ver- band houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn; groothandel in emballage

Desmi B.V.

Desmi B.V.
De groot- en kleinhandel in, de im- en export, het installeren, repareren en reviseren van pompen, pompinstallaties met bijbehorende appendages, motoren en aanverwante artikelen.

Novetec BV

Novetec BV
Groothandel van producten en diensten benodigd voor het exploiteren van verbrandings- motoren in relatie tot warmte- en geluids- beheersing alles in de meest ruime zin des woords

Process Control Equipment Benelux B.V.

Process Control Equipment Benelux B.V.
De handel in-, de im- en export van kleppen, afsluiters en aanverwante zaken.

AEP International

AEP International
De groothandel in speciale onderdelen/producten voor toepassing in radar- , navigatie- en communicatieapparatuur, voor de scheepvaart, kustbewaking en op vliegvelden. Microgolfcomponenten, communicatieantennes - zend & ontvangst, monitoren, batterijen, omvormers, batterijladers.

Ahorn Grootkeukentechniek B.V.

Ahorn Grootkeukentechniek B.V.
Advisering, inkoop, verkoop en installatie van grootkeukenapparatuur.

Bss-nederland

Bss-nederland
Advies in, produceren en leveren van veiligheidsbesturingen voor gritstralen. Advies in, verkoop, leveren, montage en onderhoud van persluchtinstallaties, persluchtleidingsystemen en straalinstallaties. Reiniging van roetfilters voor dieselmotoren. Advies in, verkoop van, en dienstverlening met CO2-ijsstraalapparatuur en speciale waterstraalapparatuur. Reiniging van roetfilters voor dieselmotoren.

GE Power Services

GE Power Services
Onder de naam ALSTOM Power Nederland: Onderhoud, reparaties, modernisering, renovaties en bedrijfsvoering van energie opwekkingsinstallaties, van industriële roterende machines en van rookgasreinigings- installaties met inbegrip van alle bijbehorende hulpsystemen en componenten en levering van onderdelen; Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Hänel Kantoor- en Magazijnsystemen

Hänel Kantoor- en Magazijnsystemen
Groothandel in kantoor- en magazijnsystemen.

Hoteco Koeling Service B.V.

Hoteco Koeling Service B.V.
De handel in en de montage van airconditioning- en luchtbehandelingsinstallaties alsmede de verhuur van betonkoelunits; de verhuur van gereedschappen alsmede de verhuur van en de handel in koelingsapparaten.

Noris Benelux

Noris Benelux
Verkoop, service en installatie van apparaten, electronica en technische producten waaronder begrepen sensoren, signaalverwerking en weergave van temperatuur, druk en snelheid, alsmede het vertegenwoordigen van de Noris Group in de Benelux landen.

Rendant

Rendant
Het ondernemen van postorder- en directie verkoopactiviteiten op het gebied van kantoor- en computerbenodigdheden en apparatuur, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, meubilair; in de ruimste zin des woords.

Safe Site B.V.

De in- en verkoop, verhuur, reparatie van en onderhoud aan persoonlijke beschermsartikelen, zoals gedefinieerd in de arbeidsomstandigheden- wet, het verzorgen van diverse valbeveiligings- trainingen, het installeren en inspecteren van permanente systemen, de levering van beveiligingsartikelen en risico inventarisatie

inside office

inside office
De reparatie van kantoormachines en -installa- ties, alsmede de groothandel in kantoormachines en -installaties en het uitvoeren van agenturen, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords

Varodarent B.V. Alblasserdam (Steunpunt West)

Varodarent B.V. Alblasserdam (Steunpunt West)
Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten). Groothandel in emballage. (Groot) handel in en de verhuur van verhuismaterialen.

Wilcon Security bv

Wilcon Security bv
De groot- en kleinhandel in en de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties, alsmede audio- en video apparatuur.

Doenkade-Bovendijk B.V.

Het verhandelen, importeren en exporteren van machines, apparaten en gereedschappen en al hetgeen daarmee samenhangt.

VULKAN Benelux

VULKAN Benelux
De import, export en verkoop van verbindingsstukken, alsmede het verlenen van after-sales diensten ten kantore van de afnemers van de verbindingsstukken.

VULKAN Benelux

VULKAN Benelux
De handel en groothandel in-, import en export van en de fabricage, montage en reparatie van alle soorten machines en werktuigen, scheeps- voortstuwingssystemen en onderdelen daarvan, het uitbrengen van technische adviezen, de vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandse ondernemingen

Alklima B.V.

Alklima B.V.
De import en export van en groothandel in kli- maatapparatuur en andere technische producten

Centrum Voor Natuurgeneeskunde POMT

Centrum Voor Natuurgeneeskunde POMT
Natuurgeneeskundig therapeut; import van diverse artikelen (camping, scheepsbouw) aanhangwagens, waaiers, pompdelen voor baggerschepen.

Discom B.V.

Discom B.V.
De import en export van-, de inkoop en verkoop van-, de handel in-, de huur en verhuur van-, het (doen) ontwerpen en/of ontwikkelen van pro- dukten op industrieel en milieutechnisch ge- bied, waaronder met name begrepen zaken, pro- dukten en diensten op het gebied van (indus- triele) geluidwering in de meest ruime zin des woords en (milieu)technische installaties, -apparaten en -systemen; tevens is mede begre- pen het verlenen van service en/of assistentie met betrekking tot voormelde zaken, produkten en diensten, alles in de meest ruime zin des woords

Electric Marine Support B.V.

Electric Marine Support B.V.
De im- em export en groothandel in electrotech- nische systemen en het verrichten van installa- tiewerkzaamheden op dat gebied

Electric Marine Support B.V.

Electric Marine Support B.V.
De import en export van- en de handel in elektrotechnische materialen, systemen en bouwinstallaties, alle soorten onderdelen en benodigdheden ten behoeve van de scheepvaartsector, alsmede elektronische- en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.

Heuvelman Techniek

Heuvelman Techniek
De exploitatie van een binnenvaartbedrijf. Levering materialen aan binnenvaartschepen.

Inoxcva

Inoxcva
Het repareren, importeren en exporteren van alle mogelijke cryogene en niet-cryogene opslag- en distributietanks, verstuivers en aanverwant materiaal. Het installeren van installaties voor het vloeibaar maken van aardgas en materiaal voor de opslag en distributie van aardgas

Mlsales

Mlsales
MLSALES voor verkoop van technische goederen en onderdelen.

Nugteren Transport BV

Nugteren Transport BV
De exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf alsmede de groothandel in emballage.

P.J. Hogerwerf Trading

P.J. Hogerwerf Trading
in- en verkoop en groothandel van auto's, boten, buitenboord-motoren, vervoersmiddelen en aanverwante artikelen in de ruimste zin des woords; Het optreden als freelance kapitein/schipper op de binnenvaart.

Sterrenburg BHV

Sterrenburg BHV
Het verzorgen van opleidingen m.b.t. bedrijfs- hulpverlening en de verkoop van brandblus- apparaten (groothandel) en aanverwante artikelen.

TTR Euroworks B.V.

TTR Euroworks B.V.
Groothandel in, alsmede de im- en export van thermo transferlinten en overige inkt producten, barcodeapparatuur en aanverwante materialen en artikelen, versnijden van thermo transferlinten; beheer

Vriens-Perfect

Vriens-Perfect
Bedrijfs- en reportagefotografie + video, de groothandel in scheepsbenodigdheden voor de pleziervaart zoals scheepsschroeven, motor- onderdelen etc.

Comet

Promotie en verkoop van producten van Comet S.p.a. in Europa, Rusland en het Midden-Oosten.

Torque Trading

Torque Trading
Importeren en exporteren van onderdelen voor vrachtauto's en bussen. Onderdelen exporteren voor industriële machines. Importeren en exporteren van kleding

Coneco b.v.

Coneco b.v.
Adviseren, verkopen, ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van op projectbasis van automatisering voor gebouwgebonden technische installaties. Met eigen medewerkers, onderaannemers en inleners.

FEGON NL BV Waterbehandeling

FEGON NL BV Waterbehandeling
De ontwikkeling, fabricage, handel en service van waterzuiveringsapparaten.

M. Bindt Beheer B.V.

M. Bindt Beheer B.V.
Holding. De im- en export van lasbenodigdheden.

Robot Service Benelux B.V.

Robot Service Benelux B.V.
De import en export van-, de assemblage en handel in machines, apparaten materialen en benodigdheden ten behoeve van het lassen en laswerkzaamheden, het verwerken en bewerken van metalen, hout en kunststoffen, (al dan niet) elektronische toestellen en besturings- toestellen ten behoeve van de industrie en andere takken van handel en nijverheid (groothandel)

Skillpack B.V.

Skillpack B.V.
Het verhandelen, technisch aanpassen en leve- ren van verpakkingsmachines en aanverwante artikelen

Skillpack B.V.

Skillpack B.V.
De in- en verkoop van verpakkingsmachines, al dan niet ten behoeve van de voedingsmiddelenindustrie.

Specken Hydraulics

Specken Hydraulics
Groothandel in (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen.Alsmede het vervaardigen, repareren en onderhouden, verhuren, installeren, testen, inspecteren en keuren van (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen. Alsmede technisch ontwerp en advies omtrent het vervaardigen, modificeren en repareren van (hydraulisch-) technische installaties en onderdelen.

TTR Euroworks B.V.

TTR Euroworks B.V.
De handel -kleinhandel, groothandel, import en export daaronder begrepen- in printkoppen

Valk Welding BV

Valk Welding BV
De import en export van-, de assemblage van- en de handel in machines, apparaten, materialen en benodigdheden ten behoeve van het lassen en laswerkzaamheden, het verwerken en bewerken van metalen, hout en kunststoffen, (al dan niet) electronische toestellen en besturingstoestel- len, ten behoeve van de industrie en andere takken van handel en nijverheid, tevens be- heermaatschappij

Varenco Port Equipment B.V.

Varenco Port Equipment B.V.
Handel in technische installaties, zowel in binnen en buitenland

Amazon Mes Bv

Amazon Mes Bv
De import en export van artikelen voor de scheepvaart

Barendrecht Trading Bv

Barendrecht Trading Bv
De (groot)handel (im- en export daaronder begrepen) in nieuwe en gebruikte dieselmotoren.

Handelsonderneming ADV

Groothandel in gebruiksklare hijs- en sjorge- reedschappen alsmede het repareren, testen en certificeren hiervan

Hartman Equipment

Onderhouds- en reparatiebedrijf L. van der Waal

Metaalbewerking. Inkoop en verkoop van nieuwe en gebruikte tuin- en parkmachines, en land- en tuinbouwmachines. Verkoop en reparatie van tuin-, park-, grondverzet- en bouwmachines.

Polson Technische Rubbertoepassingen B.V.

Rentacs International B.V.

Bestrijding van legionella in (drink)waterleidingen; verhuur van reinigingsmachines; verkoop, verhuur van producten ter voorkoming van legionellabesmetting.

René van Wijk Fire & Safety Services

René van Wijk Fire & Safety Services
Brandwacht, veiligheidsdiensten en beveiliging. In- en verkoop verzamelmateriaal. In- en verkoop blusmiddelen en onderhoud blusmiddelen.

T. van Ginneken Faunabeheer

Thuisboks B.V.

Het ontwerpen en ontwikkelen van machines, de exploitatie, import en export van- en de handel in machines alsmede servicewerkzaamheden voor machines en verkoopinstallatie.

Valve Procurement & Supply (V.P.S.) B.V.

De groothandel (im- en export daaronder begrepen) in afsluiters, appendages en meetinstrumenten voor de (petro)chemische industrie, de voedingsindustrie, nutsbedrijven alsmede de maritieme- en offshore sector, tevens de advisering ten aanzien van het vorenstaande

Vandezande Bv

Vandezande Bv
Ontwerpen, fabriceren, conserveren, monteren van en het plegen van onderhoud aan mechanische constructies voor pompstations, waterzuiveringsinstallaties, hydraulische installaties en mechanische uitrusting voor bruggen, sluizen, stuwen.

Project Procurement Piping B.V.

Het drijven van een groothandel in industriële benodigdheden

Hak Alblasserdam Holding B.V.

De exploitatie van een onderneming in de ver- huur en handel in kranen en grondverzet + holdingdoel

Specken Beheer B.V.

Specken Beheer B.V.
Het onderzoek, het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen van (test)machines en aanverwante producten voor de autosport, de transportsector en de civiele sector en overige aanverwante sectoren, alsmede de im- en export op nationaal en internationaal niveau van dergelijke machines en aanverwante producten. Holding / beheer. Detachering.