Terug naar Handel in goederen en auto's

Handel in goederen en auto's

Groothandel in ICT-apparatuur

Continu Kantoor

Continu Kantoor
Kantoorvakhandel voor de zakelijke markt Verkoop van kantoorartikelen, kantoormeubilair, kantoormachines en alles op het gebied van kan- toorinrichting.

EBT B.V.

EBT B.V.
De uitoefening van een (internationale) han- delsonderneming met name in electrotechnische onderdelen, zaken en produkten, alsmede ver- lichtingsmaterialen in de meest ruime zin, waaronder met name begrepen de import en export van-, de groot- en/of commissiehandel in voormelde goederen, zaken en produkten, alsmede het voeren van vertegenwoordiging en/of agenturen voor andere ondernemingen, alles in de mneest ruime zin van het woord.

Jenbacher B.V.

Jenbacher B.V.
De handel in, de distributie van, de im- en export, aan- en verkoop, het leasen van en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan produkten op het gebied van energie systemen vervaardigd door jenbacher energiesysteme ag alsmede aanverwante produkten, onderdelen, apparatuur en/of apparaten

GoBright

GoBright
Het (doen) ontwikkelen en (doen) verkopen van informatiesystemen en -componenten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot hard- en software) in de ruimste zin des woords, waarbij - indien mogelijk - gebruikt wordt gemaakt van aanstuurbare hardware componenten

SABRA Motorbandenservice

SABRA Motorbandenservice
Groot- en detailhandel in computers en aanverwante artikelen. Motorfiets cleaning, onderhoud en reparatie

Tesla Nederland B.V.

Tesla Nederland B.V.
De in- en verkoop van, de im- en export van- de (groot)handel in- en het installeren, onderhouden en repareren van computerhard- en software, printers, telefaxen en alle andere daarmede verwante apparatuur

Admarel B.V.

De handel in en de verhuur, het onderhoud en de reparatie van nautische, hydrografische en aanverwante apparatuur en instrumenten, alsmede het regelen van diensten ten behoeve van de off-shore industrie en het verlenen van die diensten. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

AEP International

AEP International
Wereldwijde groothandel in speciale onderdelen/producten van elektronische apparatuur, waaronder radarapparatuur en bestralingsapparatuur. Verkoop van speciale vermogens elektronicacomponenten, waaronder condensatoren, weerstanden, ultracondensatoren, gassensoren en speciale gereedschappen. Ontwikkeling, productie en verkoop van totaaloplossingen voor hybride energieopslag systemen, complete vermogenselektronica oplossingen waaronder starter modules, energieopslag modules, UPS systemen, (snel) laadsystemen, ACDC laders, DCAC motor inverters, generatoren enz.

AEP International

AEP International
De groothandel in speciale onderdelen/producten voor toepassing in radar- , navigatie- en communicatieapparatuur, voor de scheepvaart, kustbewaking en op vliegvelden. Microgolfcomponenten, communicatieantennes - zend & ontvangst, monitoren, batterijen, omvormers, batterijladers.

Connect-Parts BV

Connect-Parts BV
Groothandel in electrotechnische en electro- onderdelen

DEWITEQ.nl

DEWITEQ.nl
Groothandel (daaronder begrepen im- en export) en kleinhandel (verkoop via internet en op afspraak) in domotica producten en beveiligingssystemen. Bemiddeling bij verkoop commerciële diensten. Wateronthardings en zuiveraars verkoop afleveren en monteren.

Ledyears

Ledyears
De im- en export alsmede distributie van informatiesystemen, de ontwikkeling en distri- butie van software

Lioncomp Automatisering

Lioncomp Automatisering
Groothandel in computerhardware en software en electronische apparatuur in de meest ruime zin en ontwikkeling en productie van software tevens dienstverlening in de meest ruime zin

EG Fleet Install

EG Fleet Install
Groothandel en installatie van elektronische componenten en producten.Bedrijfsmatig en in opdracht van derden het bewerken en herstellen van motorvoertuigen.

A & C Beheer B.V.

A & C Beheer B.V.
Groot- en detailhandel in en onderhoud van automatiseringsproducten zowel hardware als software en electronica componenten, verkoop en verhuur van presentatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld beamers en presentatieschermen

Electric Marine Support B.V.

Electric Marine Support B.V.
De im- em export en groothandel in electrotech- nische systemen en het verrichten van installa- tiewerkzaamheden op dat gebied

Electric Marine Support B.V.

Electric Marine Support B.V.
De im- en export en groothandel in electro- technische systemen en het verrichten van installatiewerkzaamheden op dat gebied.

Electric Marine Support B.V.

Electric Marine Support B.V.
De import en export van- en de handel in elektrotechnische materialen, systemen en bouwinstallaties, alle soorten onderdelen en benodigdheden ten behoeve van de scheepvaartsector, alsmede elektronische- en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.

A & C Beheer B.V.

A & C Beheer B.V.
Het vertegenwoordigen, adviseren, inkopen, verkopen, produceren, installeren en verlenen van diensten en presentatie-, communicatie- en informatiemiddelen en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn

ETB de Noord Paneelbouw & Techniek B.V.

ETB de Noord Paneelbouw & Techniek B.V.
Electrotechnisch installatiebureau en de groothandel in electrotechnische apparatuur

ETB de Noord Paneelbouw & Techniek B.V.

ETB de Noord Paneelbouw & Techniek B.V.
Het (doen)bouwen van schakelkasten en schakel- panelen, tevens electrotechisch installatie- en reparatiebureau en groothandel in electrotechnische apparaten.

Ledyears

Ledyears
Een onderneming die de distributie en onderhoud van informatiesystemen verzorgt.

Added Value Electronics (Ave)

De distributie van electronica onderdelen alsmede de in- en uitvoer van, de handel in, electrische en electronische artikelen

Administratie 2gether

Administratieve dienstverlening.

AVE Holding B.V.

Holding doel alsmede de distributie van electronicaonderdelen alsmede de in- en uitvoer van, de handel in electrische- en electronische artikelen, alsmede het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied

Bronboek Software Development B.V.

Software ontwikkeling t.b.v. detailhandel, specialisatie boekhandels automatisering. Groothandel in computers. Levering van alle voorkomende hardware; ondersteuning van netwerken; consultancy.

ComPlaza

Verkoop van GSM accessoires via internet, groot- en detailhandel in GSM toestellen en accessoires, verkoop van computer systemen en onderdelen en de assemblage daarvan, tevens detailhandel in autostyling en performance onderdelen.

eNEEF Development B.V.

Het ontwikkelen van producten voor de installatiebranche, waaronder producten bestemd voor de beperking van energie, het opwekken van energie en het verhogen van de comfort.

eNEEF Services B.V.

Het bemiddelen in de verkoop van eNEEF

Electric Marine Support Group B.V.

De im- en export en groothandel in electrotechnische systemen en het verrichten van installatiewerkzaamheden op dat gebied, alsmede de exploitatie en het beheer van roerende en onroerende zaken