Terug naar Bouwnijverheid

Bouwnijverheid

Projectontwikkeling

9 resultaten (exclusief 4 holdings)

MiCasa

MiCasa
Ontwikkeling en realisatie van vastgoed. Het uitvoeren van timmer-, aannemings- en aanverwante werkzaamheden op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw.

Holland Duurzaam Bouw BV

Holland Duurzaam Bouw BV
Het (doen) bouwen en ontwikkelen van bouwprojecten. Het begeleiden van het bouwen en uitvoeren van duurzame bouw voor woning- en utiliteitsbouw.

B.V. Het Zuidland

B.V. Het Zuidland
Verwerven in eigendom of beperkt recht, huur, gebruik of anderszins van registergoederen, vervreemden en beheren van onroerende zaken alsmede projectontwikkeling.

Prosa Projektontwikkeling B.V.

Prosa Projektontwikkeling B.V.
Het kopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, bezwaren, (waaronder begrepen het met zakelijke rechten bezwaren) of het op welke wijze ook verkrijgen of vervreemden van registergoederen, alsmede alles wat hiermede verband houdt

Van Horssen Man. & Devel. B.V.

Van Horssen Man. & Devel. B.V.
Het begeleiden, ontwikkelen en beheren van (internationale) (bouw)projecten.

Welstand Bouw B.V.

Welstand Bouw B.V.
Projectontwikkeling.

GWD Development Europe B.V.

Het verkopen en installeren van scheidings- wanden en brandwerende deuren, projectontwikkeling, begeleiding van renovatieprojecten en in project voorbereiding

LGreen B.V.

Het - zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden - ontwikkelen, voorbereiden, opstarten en realiseren van projecten op het gebied van burgerlijke- en utiliteitsbouw, stadsontwikkeling en vernieuwing, ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling of anderszins onroerende zaakprojecten, het geven van adviezen over, en het verlenen van consultancy werkzaamheden met betrekking tot ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Rendant Ontwikkeling & Realisatie B.V.

Het ontwikkelen, verwerven en realiseren van onroerend goed en infrastructuur zowel in als buiten Nederland.

Time Out Secondhome B.V.

Het treffen van voorbereidende handelingen tot het ontwikkelen van een onderneming met als doel: het ontwerpen, bouwen en onderhouden van recreatie- en permanente woningen; beheeractiviteiten.

Meerdervoort Real Estate B.V.

Het verlenen van diensten op het gebied van makelaardij, het verrichten van werkzaamheden op het gebied van vastgoed, waaronder aan- en verkoop van vastgoed, het verhuren van vastgoed, het exploiteren van vastgoed alsmede projectontwikkeling

Jordes B.V.

Projectontwikkeling, aan- en verkoop en exploitatie van onroerende zaken, alsmede beheerwerkzaamheden.

Nash Invest B.V.

Het verwerven, exploiteren, bezwaren, beheren, huren en verhuren van onroerende zaken, alsmede het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten.