Woonvoorzieningen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 03 jul 2019

De Europese, openbare aanbesteding betreft een Raamovereenkomst voor de levering, de installatie en gebruiksklare oplevering van standaard Wmo woonvoorzieningen en eenvoudige woningaanpassingen.

CPV codes:

  • Medische hulpmiddelen

Publicaties bij deze opdracht:

22 jan 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

23 mei 2019

Aankondiging van een opdracht