Wmo Hulpmiddelen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 20 aug 2014

De Aanbestedende dienst voor onderhavige aanbesteding is de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden In deze aanbestedingsprocedure vertegenwoordigd door de Sociale Dienst Drechtsteden. De opdracht omvat het in huur leveren en onderhouden van nieuwe of herbruikbare Wmo-hulpmiddelen én het in voorkomende gevallen installeren en/of duurzaam verwijderen en afvoeren van geplaatste/bestaande Wmo hulpmiddelen: • Vervoersvoorzieningen (o.a. scootmobielen en aangepaste fietsen) • Rolstoelvoorzieningen (o.a. handbewogen en elektrische rolstoelen) • Mobiele tilliften, • Mobiele, verrijd- en verstelbare woonvoorzieningen De SDD heeft deze voorzieningen ingedeeld in zogenaamde indicatiegroepen. Zie hiervoor het overzicht in bijlage L van het aanbestedingsdocument. Onderdeel van de opdracht en de Prijsstelling zijn alle diensten en onderdelen zoals in het Programma van Eisen zijn beschreven zoals passingen en productselectie, maatwerk aanpassingen en levering accessoires, logistieke zaken, service en onderhoud, bestandsbeheer en administratieve zaken, retourregelingen, een WA-verzekering van motorische/elektrisch aangedreven hulpmiddelen, etc.

CPV codes:

  • Hulpmiddelen voor ouderen
  • Medische hulpmiddelen
  • Hulpmiddelen voor gehandicapten

Publicaties bij deze opdracht:

10 okt 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht

10 jul 2014

Aankondiging van een opdracht