Wijkonderhoudsbestek Stadspolders

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 09 sep 2019

Het werk omvat het dagelijks onderhoud van de groene openbare ruimte, hoofdzakelijk bestaande uit: - Onderhoud groenvoorzieningen, bomen snoei uitgezonderd; - Inboet bomen en heesters; - Afvalbeheersing in groen; - Onkruidbeheersing in groen en op verharding; - Drijfvuil verwijderen; - Legen afvalbakken; - Inzet personeel en materieel voor groenonderhoud; - Het coördineren en uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot participatie, inclusief de levering van de benodigde materialen en diensten.

CPV codes:

  • Sociale diensten
  • Snoeien van heggen
  • Diensten voor het wieden van onkruid
  • Beplanten en onderhouden van groengebieden
  • Diensten voor het verzamelen van straatafval

Publicaties bij deze opdracht:

24 okt 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

26 jul 2019

Aankondiging van een opdracht