Wijkonderhoudsbestek Krispijn

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 04 jun 2018

Het werk omvat het dagelijks onderhoud van de groene openbare ruimte, hoofdzakelijk bestaande uit: - Onderhoud groenvoorzieningen, bomen snoei uitgezonderd; - Inboet bomen; - Afvalbeheersing in groen en op verharding; - Drijfvuil verwijderen; - Legen afvalbakken; - Inzet personeel en materieel voor groenonderhoud; - Het uitvoeren van werkzaamheden gericht op participatie. De gemeente Dordrecht werkt steeds meer samen met inwoners, ondernemers en andere partijen om de leefomgeving prettig te houden of te verbeteren. Door de aannemer mede verantwoordelijk te maken voor het behouden en stimuleren van initiatieven in de openbare ruimte, verwacht de gemeente een positieve bijdrage te kunnen leveren aan haar doelstellingen i.r.t participatie.

CPV codes:

  • Beplanten en onderhouden van groengebieden
  • Diensten voor het verzamelen van straatafval
  • Diensten voor het wieden van onkruid
  • Snoeien van heggen
  • Sociale diensten

Publicaties bij deze opdracht:

12 sep 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

12 apr 2018

Aankondiging van een opdracht