Wijkonderhoudsbestek Centrum

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 02 sep 2019

Het werk omvat het dagelijks onderhoud van de groene openbare ruimte, hoofdzakelijk bestaande uit: - Onderhoud groenvoorzieningen, specialistisch boomonderhoud uitgezonderd; - Inboet bomen en heesters; - Afvalbeheersing in groen; - Onkruidbeheersing in groen en op verharding; - Drijfvuil verwijderen; - Inzet personeel en materieel voor groenonderhoud; - Het coördineren en uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot participatie, inclusief de levering van de benodigde materialen en diensten. De gemeente Dordrecht werkt steeds meer samen met inwoners, ondernemers en andere partijen om de leefomgeving prettig te houden of te verbeteren. Door de aannemer mede verantwoordelijk te maken voor het behouden en stimuleren van initiatieven in de openbare ruimte, verwacht de gemeente een positieve bijdrage te kunnen leveren aan haar doelstellingen i.r.t participatie.

CPV codes:

  • Diensten voor het verzamelen van straatafval
  • Beplanten en onderhouden van groengebieden
  • Diensten voor het wieden van onkruid
  • Sociale diensten
  • Snoeien van heggen

Publicaties bij deze opdracht:

24 okt 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

25 jun 2019

Aankondiging van een opdracht