Werkplekhardware

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 24 feb 2014

Opdracht betreft het leveren van Werkplekhardware en installatie van deze apparatuur. Ten behoeve van deze opdracht wenst Drechtsteden een raamovereenkomst aan te gaan waar in één of een aantal eerste Nadere Overeenkomsten tot vervanging van de huidige werkplekhardware (excl. beeldschermen) wordt gekomen.

CPV codes:

  • Beeldschermen
  • Werkstations
  • Computeruitrusting en -benodigdheden

Publicaties bij deze opdracht:

22 mei 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht

07 jan 2014

Aankondiging van een opdracht