Warme drankenautomaten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 20 aug 2018

De opdracht van de onderhavige Openbare Europese aanbesteding 170230REG ''Warme drankenautomaten'' omvat o.a. de volgende activiteiten: De scope van de aanbesteding betreft het verzorgen van koffievoorziening voor de medewerkers van de Aanbestedende dienst op de diverse locaties zoals opgenomen in het locatieoverzicht. Hieronder wordt verstaan de levering en installatie van de koffieautomaten, de levering van koffie(bonen) en andere hete dranken ingrediënten, koffiebekers, , de dagelijkse verzorging van de automaten en het aanvullen van ingrediënten/bekers, de technische service en het onderhoud van de automaten, de storingsdienst en het afvoeren van (gebruikte) materialen. Het gebruik van disposable bekers wordt op termijn vervangen door porselein te beginnen bij SCD en Stadskantoor en later eventueel uit te breiden naar andere klantorganisaties.

CPV codes:

  • Drankenautomaat

Publicaties bij deze opdracht:

19 nov 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

14 aug 2018

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

22 jun 2018

Aankondiging van een opdracht