Wagenparkverzekering Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 31 aug 2015

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is voornemens een contract aan te gaan met een makelaar/verzekeraar voor de wagenparkverzekering. Het wagenpark bestaat uit +/- 30 voertuigen, hoofdzakelijk ambulances en service-auto’s. Voor meer informatie over de voertuigen met objectinformatie, de verzekerde waarden en de verzekeringsvorm per object wordt verwezen naar de bijlage B3. Er dient uitgegaan te worden van een eigen risico van 500 euro per gebeurtenis.

CPV codes:

  • Financiële en verzekeringsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

02 nov 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

03 jul 2015

Aankondiging van een opdracht