Voorbelasting de Blauwe Zoom, Fase 2

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 17 jun 2019

Het werk omvat het graven/dempen van watergangen, het aanbrengen van voorbelasting en werkzaamheden die hier mee te maken hebben.

CPV codes:

  • Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Publicaties bij deze opdracht:

26 jun 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

14 jun 2019

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

21 mei 2019

Aankondiging van een opdracht