Voorbelasting Cluster C1 fase 1 te Hendrik-Ido-Ambacht

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 12 sep 2017

Het uit te voeren werk is gelegen in De Volgerlanden tussen de bebouwing van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en wordt globaal begrensd door de Van Renesseborch, Vrouwgelenweg, Jacobuslaan, en Veersedijk. Voor de exacte locatie, zie tekening INF1606605-01 - Topografische situatie. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Gereed maken van het werkterrein. b. Uitvoeren van grondwerken. c. Aanbrengen van drainage.

CPV codes:

  • Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Publicaties bij deze opdracht:

14 aug 2017

Aankondiging van een opdracht