Vlijweide

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 11 sep 2020

Het project Vlijweide wordt door middel van nationale aanbesteding in de vorm van een niet-openbare procedure in de markt gezet. Daarmee beoogt gemeente Dordrecht biedingen te verkrijgen waarmee zij met het gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van Beste-Prijs-Kwaliteit-Verhouding een partner kan selecteren en contracteren die het perceel afneemt en ontwikkelt binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden. In de Bouwenvelop Vlijweide vindt u alle projectinformatie en de inhoudelijke eisen met betrekking tot de bouwopgave. In deze Aanbestedingsleidraad vindt u alle informatie om uw aanbieding voor de bouwopgave te kunnen doen. Deze aanbestedingsleidraad omvat zowel de procesinformatie voor de selectiefase als voor de daaropvolgende fasen van de aanbesteding.

CPV codes:

  • Bouwen van woningen
  • Bouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

20 jul 2020

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

15 jun 2020

Aankondiging van een opdracht