Vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 09 mei 2016

De gemeente Papendrecht (hierna: de gemeente) zal per 8 april verhuizen naar een tijde-lijke locatie om de vernieuwbouw van het huidige gemeentehuis mogelijk te maken. De beoogde vernieuwbouwwerkzaamheden beschreven in deze Gunningsleidraad, volgen op de sloopwerkzaamheden waarvoor de gemeente eerder een meervoudig onderhand-se selectie heeft uitgeschreven. Na het afronden van de vernieuwbouwwerkzaamheden zal de gemeente opnieuw haar intrek nemen in het gemeentehuis. De tijdelijke huisves-ting is voor de gemeente beschikbaar tot eind december. Om die reden is het zaak dat de werkzaamheden tijdig zijn afgerond. De vernieuwbouwwerkzaamheden worden in deze Gunningsleidraad als Opdracht aanbesteed.

CPV codes:

  • Verbouwingswerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

18 apr 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

05 apr 2016

Aankondiging van een opdracht