Trapliften Sociale Dienst Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 16 okt 2017

Door middel van het uitvoeren van een Europese aanbesteding conform Richtlijn 2014/24/EG en de Aanbestedingswet 2012, waarbij een openbare procedure wordt gevolgd, heeft de SDD de intentie om over te gaan tot opdrachtverlening ten behoeve van: het leveren van nieuwe of herbruikbare trapliften, het installeren van trapliften, het 10 jaar onderhouden na datum levering van de door de opdrachtnemer geleverde trapliften en, in een aantal omstandigheden, het duurzaam verwijderen en afvoeren van de geplaatste bestaande trapliften.  De SDD heeft het voornemen om per 1 januari 2018 een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor een periode van 2 (twee) jaar met een optie tot verlenging van 2 (twee) maal 1 (één) jaar. De SDD wenst de overeenkomst betreffende het preventieve onderhoud af te sluiten voor een periode van minimaal 10 jaar en maximaal 15 jaar na laatste plaatsing van de traplift.

CPV codes:

  • Trapliften

Publicaties bij deze opdracht:

31 aug 2017

Aankondiging van een opdracht