Transitie Wmo 2015 Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

inkoop Wmo 2015: diensten begeleiding, kortdurend verblijf en ADL

CPV codes:

  • Maatschappelijke diensten

Publicaties bij deze opdracht:

17 nov 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht