Transitie jeugdzorg 2015 Regio Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

Transitie jeugdzorg 2015 Regio Zuid Holland Zuid

CPV codes:

  • Maatschappelijke diensten

Publicaties bij deze opdracht:

10 dec 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht