Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM)

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 23 sep 2019

Doel van de aanbesteding is om voor de planvorming en de uitvoering inzake de tijdelijke ver-keersmaatregelen een Raamovereenkomst af te sluiten met één marktpartij voor de duur van maximaal twee (2) jaar. De opdracht kan maximaal twee (2) keer een (1) jaar optioneel worden verlengd.

CPV codes:

  • Plaatsen van verkeersborden

Publicaties bij deze opdracht:

26 nov 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

16 jul 2019

Aankondiging van een opdracht