Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM) bij evenementen

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 24 aug 2016

Opdrachtnemer draagt zorg voor: 1. Tijdige plaatsing en verwijdering van Tijdelijke Verkeers Maatregelen (TVM's) bij evenementen; 2. Onderhoud: het onderhouden van TVM’s gedurende de duur van de omleiding; correctie, ver vanging en herstel en controle van geplaatste TVM's; 3. Opslag van gekochte TVM's indien Opdrachtgever daar separaat en schriftelijk opdracht voor gegeven heeft. 4. Aanpassen van tekeningen bestaande omleidingen wanneer noodzakelijk. Oorspronkelijke teke- ning wordt aangeleverd door het evenementenbureau. Voor elk evenement wordt deze tekening geëvalueerd, waarna kleine aanpassingen gedaan moeten worden. 5. Inzetten van verkeersregelaars, wanneer geëist vanuit veiligheidsregio. Evenementen maken het regelmatig noodzakelijk dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen dienen te worden voor de veiligheid van de burger en ter beperking en bij voorkeur voorkoming van schade.

CPV codes:

  • Ondersteunende diensten voor vervoer over land, te water en door de lucht
  • Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

07 dec 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

30 mei 2016

Aankondiging van een opdracht