Taxidiensten

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 31 aug 2017

De Taxidiensten die met deze opdracht uitgevraagd worden betreft in hoofdzaak routegebonden vervoer van kinderen en jeugdigen (over het algemeen 0 tot 23 jaar). De klantgroep bestaat uit kinderen en jongeren met een diverse en soms ernstige hulpvraag cq. ondersteuningsbehoefte. De Taxidiensten worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, ingezet op werkdagen. Tijdens schoolvakanties is er vaak extra behoefte aan vervoer voor deze doelgroep.

CPV codes:

  • Taxidiensten

Publicaties bij deze opdracht:

30 okt 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

21 jul 2017

Aankondiging van een opdracht