Chauffeursdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 02 sep 2016

Opdrachtgever is voornemens om eind week 24 / begin week 25 2016 een aanbesteding te publiceren voor de aanbesteding van Chauffeursdiensten. De Opdrachtgever heeft er voor gekozen een splitsing aan te brengen tussen de regie op het vervoer (ritaanname, planning & aansturing) en de uitvoering van het vervoer. De regie op het vervoer wordt uitgevoerd door een nog door de opdrachtgever op te richten mobiliteitsplatform. Bij aanvang van de uitvoering van de opdracht is het Openbaar Lichaam Drechtsteden de enige aandeelhouder het mobiliteitsplatform. Deze vooraankondiging is niet bedoeld om gebruik te kunnen maken van kortere termijnen, enkel als bericht richting marktpartijen dat de daadwerkelijke publicatie van deze aanbesteding aanstaande is en vooralsnog plaats vindt eind week 24 / begin week 25 2016.

CPV codes:

  • Bus- en autobusverhuur met chauffeur
  • Ondersteunende diensten voor vervoer over land

Publicaties bij deze opdracht:

06 dec 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

16 jun 2016

Aankondiging van een opdracht

23 mei 2016

Vooraankondiging