Support telefooncentrale

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 23 mrt 2018

De aanbesteding heeft als doel om middels een Europese aanbesteding conform de openbare procedure één opdrachtnemer te contracteren voor de levering van supportdiensten en in voorkomend geval hardware ten behoeve van de bestaande telefooncentrale.

CPV codes:

  • Telefooncentralediensten

Publicaties bij deze opdracht:

26 jun 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

02 feb 2018

Aankondiging van een opdracht