Storage- en Server Hardware

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 07 nov 2017

Drechtsteden beoogt met deze aanbesteding maximaal twee (2) Raamovereenkomsten te sluiten voor de levering van storage- en server hardware. De Opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de laagste prijs. Inschrijver dient in staat te zijn storage-en server hardware van verschillende Fabrikanten te leveren inclusief support.   De opdracht omvat de volgende werkzaamheden: Levering van storage- en server hardwareLeveren van netwerk componenten in datacenter (t.b.v. storage en servers)Het leveren van supportcontracten op nieuwe en bestaande storage- en server hardware en netwerk componenten in datacenter (t.b.v. storage en servers)

CPV codes:

  • Computeruitrusting en -benodigdheden

Publicaties bij deze opdracht:

09 jan 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

22 sep 2017

Aankondiging van een opdracht