Start inkoopproces jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 15 sep 2014

Oproep voor zorgaanbieders: Start inkoopproces jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015 De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid is namens de 17 gemeenten* in de regio begonnen met de contractering van jeugdhulp voor het jaar 2015. Alle zorgaanbieders die bekend zijn bij de Serviceorganisatie zijn inmiddels geïnformeerd en betrokken bij het inkoopproces. Bent u nog niet betrokken bij het inkoopproces? Levert u in 2014 wel jeugdzorg aan cliënten en gezinnen die vanaf 2015 tot de nieuwe Jeugdwet behoort? Meldt u dan bij de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland-Zuid! Inkoopproces 2015 In de regio Zuid-Holland Zuid is gekozen voor het proces van bestuurlijk contracteren. Op dit moment vinden gesprekken plaats over de proces- en deelovereenkomsten die onderdeel uitmaken van de contractering in 2015 en daarna. Aan de fysieke inkooptafels neemt een representatieve vertegenwoordiging van de ons bekende aanbieders in Zuid-Holland Zuid deel. Daarnaast kunnen alle aanbieders via de website van de Serviceorganisatie, www.jeugdzhz.nl , kennis nemen van en reageren op de stukken die besproken worden aan de fysieke tafel. De feitelijke inkoop vindt plaats in de periode tussen september en november 2014. Oproep! Heeft u niet eerder bericht van ons ontvangen over de inkoop van Jeugdhulp in 2015, maar heeft u de afgelopen jaren wel jeugdhulp geleverd en wenst u dat in 2015 te continueren? Stuur dan voor uiterlijk 15 september een mail naar: contact@jeugdzhz.nl en informeer ons over het volgende; - Levert u in 2014 jeugdhulp aan cliënten uit ZHZ. - Kunt u op hoofdlijnen beschrijven welk type zorg u levert. - Vanuit welke bron ontvangt u uw huidige financiering (Zvw, AWBZ en/of Provincie/Rijk). - Welke contactgegevens kunnen wij noteren en toevoegen aan ons relatiebestand. * Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld,-Giessendam, Leerdam, Molenwaard, Zederik, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

CPV codes:

  • Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Publicaties bij deze opdracht:

06 aug 2014

Vereenvoudigde aankondiging van een overheidsopdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem