Standaard Wmo woonvoorzieningen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 29 sep 2015

De Sociale Dienst Drechtsteden is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten voor Standaard Wmo woonvoorzieningen. Dit is onderverdeeld in: Losse woonvoorzieningen (o.a. beugels, toiletverhogers, douchestoelen, pakpalen) en standaard woningaanpassingen (o.a. bestrating, drempelhulpen, oploopspie) en automatische schuif- en draaideuraandrijvingen op basis van huur ( levering, installatie en eventueel onderhoud en reparatie). De SDD heeft deze voorzieningen ingedeeld in zogenaamde indicatiegroepen. De inschrijver dient een all-in prijs aan te bieden per indicatiegroep. De Wmo consulent bepaalt de indicatie en deelt deze in een indicatiegroep. De opdrachtnemer dient vervolgens de product selectie uit te voeren van de best passende Standaard Wmo woonvoorziening a.d.h.v. de indicatie en overeenkomstig de Zorgplicht.

CPV codes:

  • Hulpmiddelen voor gehandicapten
  • Medische hulpmiddelen
  • Hulpmiddelen voor ouderen

Publicaties bij deze opdracht:

18 dec 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

03 aug 2015

Aankondiging van een opdracht