Schoonmaakdiensten sportaccommodaties gemeente Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 05 feb 2018

De opdracht behelst de schoonmaak van de in de bijlagen opgegeven dislocaties van de gemeente Zwijndrecht. Tevens wordt gevraagd het beheer te verzorgen op de door de gemeente aangegeven locaties.

CPV codes:

  • Reinigingsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

20 apr 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

27 nov 2017

Aankondiging van een opdracht