Sanering Kilkade te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 23 sep 2013

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a. verwijderen van zwerfafval;b.verwijderen van puin en asfalt resten;c.verwijderen van elementen verhardingen incl kantopsluitingen;d.verwijderen van betonnen vloeren;e. verwijderen van betonnen funderingsbalken en palen tot aangegeven diepte;Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.f. verwijderen van groen; g.ontgraven en afvoeren van gronden;h. ontgraven en intern vervoeren van gronden;i.aanbrengen ontrekkings- en infiltratiedrainage;j. aanbrengen deepwells incl. afvoerleidingen; k. egaliseren terrein;

CPV codes:

  • Bodemsanering

Publicaties bij deze opdracht:

04 okt 2013

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

22 aug 2013

Aankondiging van een opdracht