RfI - Subsidiebeheersysteem Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 24 jul 2020

In Dordrecht worden jaarlijks circa 575 subsidiezaken voor uitgaande subsidies afgehandeld voor organisaties en burgers. Voor het verder professionaliseren van haar werkzaamheden heeft het subsidiebureau van de gemeente Dordrecht behoefte aan een ondersteunende omgeving (applicatie) specifiek voor subsidiebeheer. Deze Request for Information is bedoeld om een beeld te krijgen van beschikbare oplossingen in de markt, zodat namens de gemeente Dordrecht een gerichte aanbesteding kan worden uitgevoerd.

CPV codes:

  • Software en informatiesystemen
  • IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Publicaties bij deze opdracht:

16 mrt 2020

Marktconsultatie