Revitalisering Vogelbuurt Noord

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 27 jan 2020

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Opbreekwerkzaamheden b. Grondwerken c. Verwijderen van funderingslagen d. Verwijderen riolering GWA e. Aanbrengen riolering DWA en HWA f. Aanbrengen uitstroomvoorzieningen g. Straatwerkzaamheden h. Verkeersmaatregelen Zie verder het RAW bestek.

CPV codes:

  • Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

20 feb 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

21 nov 2019

Aankondiging van een opdracht