Renovatie gemeentehuis

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 22 dec 2017

De Aanbestedende Dienst heeft gekozen om het Werk integraal aan te besteden, waaronder te verstaan: 1. Bouwkundige werkzaamheden, en coördinerende rol over het gehele werk; 2. W-installatie werkzaamheden incl. duurzaamheidsmaatregelen, waaronder WKO in-stallatie; 3. E-installatie werkzaamheden incl. duurzaamheidsmaatregelen, waaronder PV pane-len; 4. Sloopwerkzaamheden rekening houdend met de aanwezigheid van asbest; 5. Asbestsanering; 6. Vaste inrichting. Integrale afstemming tussen deze werkzaamheden is voor het Werk van essentieel Belang. De aannemer heeft een centrale rol en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteits-waarborging in het proces van detailengineering, voorbereiding en realisatie. Het programma van het gemeentehuis bestaat in hoofdlijnen uit de volgende verdeling: • Kelder (ca. 957 m2). • Begane grond (ca. 957 m2). • Eerste verdieping (ca. 957 m2). • Tweede verdieping (ca. 957 m2). Totaal aan BVO ca. 3.828 m2.

CPV codes:

  • Verwijderen van asbest
  • Sloopwerkzaamheden
  • Bouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

02 jul 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

14 nov 2017

Aankondiging van een opdracht