Renovatie Engelenburgerbrug te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 09 mrt 2020

De Engelenburgerbrug bestaat uit twee overspanningen, een vast brugdeel en een beweegbaar deel. Het bewegingswerk van de klep is er slecht aan toe en dient te worden verbeterd om de bedrijfszekerheid te garanderen. Het vaste deel van de brug is aan een conserveringsmaatregel toe. De leuningen van de gehele brug zijn voor 95 % afgekeurd en dienen weer in staat van nieuw te worden teruggebracht. De renovatiewerkzaamheden aan het bewegingswerk, de klep en de vaste overspanning worden door derden uitgevoerd. De landhoofden en de basculekelder zijn gefundeerd op een onderheide, gewapend stamp-betonnen vloer. De paalfundering van de landhoofden, de pijler en de basculekelder bestaat uit houten palen in een dicht patroon. De houten palen zijn aangetast door een bacterie, waardoor de dragende functie op langere termijn niet meer is te garanderen. Vanwege de status als Rijksmonument dient de historische toestand van de gehele brug in tact te blijven.

CPV codes:

  • Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Publicaties bij deze opdracht:

10 sep 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

11 mrt 2020

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

27 feb 2020

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

06 feb 2020

Aankondiging van een opdracht