Reconstructie Officiersvliet Noord en Zuid

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 12 feb 2014

Het plan bestaat in hoofdzaak uit het vervangen van riolering, het geheel vervangen van verhardingen, optimaliseren van parkeerplaatsen en herinrichten van openbaar groen en openbare verlichting.

CPV codes:

  • Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Publicaties bij deze opdracht:

23 dec 2013

Aankondiging van een opdracht