Reconstructie Merwedestraat Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 04 jul 2016

De Merwedestraat is een hoofdontsluitingsweg in de route van en naar de Binnenstad van Dordrecht. De wegconstructie van de Merwedestraat heeft de eindlevensduur bereikt en is toe aan grootschalig onderhoud. Het gehele oppervlak van de openbare ruimte wordt aangepakt tussen de perceelgrenzen van aangrenzende woningen en bedrijven. In lengterichting wordt het werkgebied begrensd aan de stadzijde door de Prins Hendrikbrug bij de rivier het Wantij en aan de zijde van de N3 ligt de werkgrens bij het N3 -viaduct. Maar ook de op en afrit van de N3 aan de westzijde van de N3 wordt gedeeltelijk voorzien van een nieuwe verharding.

CPV codes:

  • Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Publicaties bij deze opdracht:

08 jun 2016

Aankondiging van een opdracht